Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

24. výpis usnesení RM 15.11.2005

USNESENÍ

výpis

z 24. jednání RM Litoměřic konaného

dne 15.11. od 13:00 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno:        8 členů

Rada města Litoměřic po projednání

I.          schvaluje:

1.         přidělení bytu č. 3 v DPS V.Krajská 47/7, Litoměřice pani Kožešníkové Vlastě a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

2.         převedení kladného hospodářského výsledku akce Vinobraní 2005 ve výši 451.055,15 Kč do fondu Vinobraní.

3.         smlouvu o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. Praha (viz příloha orig. zápisu).

4.         zahájení prací na partnerské smlouvě s Českou Zemědělskou Univerzitou Praha.

5.         Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 9470000050 ze dne 3.10.2005 -pronájem rozhledny Varhošť–telekomunikační vysílač (viz příloha orig. zápisu).

6.         nové Nařízení RM Litoměřic o placeném stání silničních  motorových vozidel na vymezených místních komunikací, které nahradí dosavadní nařízení. Do předloženého nařízení budou zakomponovány navržené změny (viz příloha orig. zápisu).

7.         bezplatné parkování na parkovišti v areálu bývalého pivovaru v Litoměřicích do 31.12. 2005.

8.         Nařízení RM Litoměřic o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

9.         Nařízení RM Litoměřic o stavební uzávěře v Litoměřicích na určeném místě v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

10.        provedení změny v rejstříku škol a školských zařízení u školní jídelny, výdejny v budově ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 s kapacitou 500 jídel a odloučeného pracoviště Školní jídelny, výdejny v budově Máchovy schody 2, Litoměřice s kapacitou 250 jídel jako součásti PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7.

11.        navýšení kapacity školní družiny na Masarykově základní škole Litoměřice, Svojsíkova 5 na 130 žáků.

12.        finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu OŠKaS pro Dance & Aerobic Center Artep Litoměřice na účast soutěže Světového poháru „DUTCH CHAMPIONSHIP AEROBIC FEDERATION“ ve sportovním aerobiku a fitness, který se bude konat ve dnech 9. - 11. 12. 2005 v Holandsku.

13.        vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací škol dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

14.        a)        pro PO TSM Litoměřice použití finančních prostředků z investičního fondu pro hlavní  činnost.

b)         pro PO TSM Litoměřice využití možnosti snížit výsledkově fond reprodukce za roky 1996 - 2004 na základě § 34 odst. 9 vyhlášky č. 549/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kde je dána možnost příspěvkovým organizacím výsledkově snížit tento fond pokud nezajistí krytí.

c)         pro PO TSM Litoměřice využití možnosti snížit výsledkově fond reprodukce za rok 2005 na základě § 34 odst. 9 vyhlášky č. 549/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kde je dána možnost příspěvkovým organizacím výsledkově snížit tento fond.

15.        uvolnění finančních prostředků z fondu starosty na odměny pro členy komisí při RM, výborů při ZM a dozorčí rady MěN dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

II.         revokuje:

1.         své usnesení č. I./15 ze dne 6.10.2005 (příděl bytu v DPS v ul. V.Krajská).

III.        pověřuje:

1          OÚRM k zadání vypracování projektové dokumentace na využití budovy laboratoře v areálu bývalého pivovaru.

IV.        doporučuje:

1.         ZM schválit předložené zřizovací listiny níže uvedených PO ZŠ zřizovaných Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

  • PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
  • PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 
  • PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5
  • PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 
  • PO Základní škola  Litoměřice, Havlíčkova 32
  • PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5

2.                     ZM schválit předložené dodatky ke zřizovacím listinám níže uvedených příspěvkových organizací (viz příloha orig. zápisu):

  • Dodatek č. 2 k ZL PO Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 46
  • Dodatek č. 3 k ZL PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30
  • Dodatek č. 2 k ZL CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7
  • Dodatek č. 2 k ZL PO Dům dětí a mládeže ROZMARÝN Litoměřice, Plešivecká 1830

V.         bere na vědomí:

1.         předložené vyúčtování akce Vinobraní 2005 (viz příloha orig. zápisu).

2.         informaci p. Králika, velitele MP a p. Frka, technika MP o stavu a rozvoji kamerového systému města Litoměřic.

3.         předložené materiály, které zdůvodňují použití finančních prostředků určených na krytí fondu reprodukce PO TSM Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

Jiří Landa                                                                                Mgr. Ladislav Chlupáč

            1. místostarosta města                                                             starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu