Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

24. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 21.11.2017

USNESENÍ

VÝPIS

z 24. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 21.11.2017
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

 

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 24. jednání projednala pod usnesením č.:

 

650/24/2017
Schválení termínů a časů svatebních obřadů pro rok 2018
RM schvaluje termíny a časy pro rok 2018 k provedení svatebních obřadů na Městském úřadě v Litoměřicích.

 

651/24/2017
Rozpočet 2017, návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020 – PO Technické služby města Litoměřice
RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2017, upravený rozpočet pro rok 2017, jeho čerpání k 31.10.2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018 příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2020 příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

 

652/24/2017
Rozpočet 2017, návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020 – PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2017, upravený rozpočet pro rok 2017, jeho čerpání k 31. 10. 2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018 příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2020 příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).

 

653/24/2017
Rozpočet 2017, návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 – PO Centrální školní jídelna Litoměřice
RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2017, upravený rozpočet pro rok 2017, jeho čerpání k 31.10.2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

 

654/24/2017
Rozpočet 2017, návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 – PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice
RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2017, upravený rozpočet pro rok 2017, jeho čerpání k 31.10.2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

 

655/24/2017
Rozpočet 2017, návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 – PO Knihovna K.H.Máchy, v Litoměřicích
RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2017, upravený rozpočet pro rok 2017, jeho čerpání k 31.10.2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

 

656/24/2017
Rozpočet 2017, návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 – PO Masarykova základní škola Litoměřice
RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2017, upravený rozpočet pro rok 2017, jeho čerpání k 31.10.2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, 41201 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, 41201 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

 

657/24/2017
Rozpočet 2017, návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 – PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2017, upravený rozpočet pro rok 2017, jeho čerpání k 31.10.2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. návrhu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. návrhu).

 

658/24/2017
Rozpočet 2017, návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019-2020 – PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2017, upravený rozpočet pro rok 2017, jeho čerpání k 31.10.2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).

 

659/24/2017
Rozpočet 2017, návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 – PO Mateřská škola Litoměřice
RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2017, upravený rozpočet pro rok 2017, jeho čerpání k 31.10.2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. návrhu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. návrhu).

 

660/24/2017
Rozpočet 2017, návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 – PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2017, upravený rozpočet pro rok 2017, jeho čerpání k 31.10.2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, 41201 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, 41201 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

 

661/24/2017
Rozpočet 2017, návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 – PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2017, upravený rozpočet pro rok 2017, jeho čerpání k 31.10.2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

 

662/24/2017
Rozpočet 2017, návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 – PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5
RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2017, upravený rozpočet pro rok 2017, jeho čerpání k 31.10.2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).

 

663/24/2017
Rozpočet 2017, návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 – PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2017, upravený rozpočet pro rok 2017, jeho čerpání k 31.10.2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

 

664/24/2017
Rozpočet 2017, návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 – PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2017, upravený rozpočet pro rok 2017, jeho čerpání k 31.10.2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).

 

665/24/2017
Rozpočet 2017, návrh rozpočtu 2018 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 – PO Základní umělecká škola Litoměřice
RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2017, upravený rozpočet pro rok 2017, jeho čerpání k 31.10.2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2020 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

 

666/24/2017
Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ a jeho vyhlášení pro rok 2018
RM schvaluje pravidla pro Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ pro rok 2018 a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení (Program podpory přílohou orig. zápisu).

 

667/24/2017
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2018
RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2018 a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení (Program podpory přílohou orig. zápisu).

 

668/24/2017
Změna odpisového plánu, finančního plánu, plánu pořízení majetku a plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2017 - PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů a změnu plánu pořízení majetku na rok 2017 k 3.11.2017 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2017 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2017 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

669/24/2017
Návrh rozpočtu města na rok 2018
RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

670/24/2017
Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele sociálních služeb – Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
a) RM doporučuje ZM schválit převedení části poskytnuté dotace ve výši 70 000 Kč z celkové částky 125 000 Kč ze sociální služby Sociální rehabilitace (ID 4894760) na sociální službu Centrum denních služeb (ID 7041080).

b) RM doporučuje ZM uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SOC 18/2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

671/24/2017
Dotační program – Podpora sociálních služeb na rok 2018
RM doporučuje ZM schválit dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2018 a vzorové znění smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

672/24/2017
Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích na rok 2018
RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních dotací z Programu podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích pro rok 2018 a ukládá odboru SVaZ jeho vyhlášení; současně schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (program a smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

673/24/2017
Odsouhlasení partnerství v rámci projektu „MAP ORP LITOMĚŘICE II.“
RM souhlasí s partnerstvím v rámci projektu „MAP ORP LITOMĚŘICE II.“.

 

674/24/2017
Vzetí na vědomí Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2018
a) RM bere na vědomí Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM doporučuje ZM schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2018.

 

675/24/2017
Vzetí na vědomí postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice a zásobníku projektů
RM bere na vědomí postup pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice a zásobníku projektů.

 

676/24/2017
Doporučení ZM ke schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí
a) RM doporučuje ZM revokovat své usnesení č. 48/3/2017 ze dne 27.4.2017.

b) RM doporučuje ZM schválit uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí (nové znění smlouvy a stanov viz příloha orig. zápisu).

 

677/24/2017
Schválení pravidel pro poskytování finančních příspěvků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice a MA21 a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci na rok 2018
a) RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice a MA21 pro rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice a MA21 na rok 2018.

 

678/24/2017
Vzetí na vědomí vyhodnocení Akčního plánu zlepšování Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za rok 2017
RM bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu zlepšování Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 v Litoměřicích za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

679/24/2017
Schválení zpracování auditu 10 oblastí udržitelného rozvoje v rámci plnění podmínek Kategorie A podle Kritérií místní Agendy 21 (MA21)
RM schvaluje zpracování auditu 10 oblastí udržitelného rozvoje v rámci plnění podmínek Kategorie A podle Kritérií místní Agendy 21 (MA21) včetně harmonogramu a odborných i politických garantů (viz příloha orig. zápisu).

 

680/24/2017
Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Litoměřice“
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Litoměřice“, kde předmětem je upřesnění (snížení) celkové ceny díla (viz příloha orig. zápisu).

 

681/24/2017
Schválení Smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti Města Litoměřice městskou autobusovou dopravou (MHD) v režimu mimořádné situace pro období roků 2018 - 2019 (max. do 31.12.2019) mezi dopravcem BusLine a.s. Semily a Městem Litoměřice – č. smlouvy DOP/1/2017
RM schvaluje v režimu mimořádné situace uzavření a znění Smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti Města Litoměřice městskou autobusovou dopravou (MHD) se společností BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČO 28360010, s termínem plnění od 01.01.2018, nejdéle však na dobu 2 let a pověřuje starostu města jejím podpisem (viz příloha orig. zápisu).

 

682/24/2017
Nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, umístěné na pozemku parc.č. 5503, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví Města Litoměřice
RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, umístěné na pozemku parc.č.5503, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví Města Litoměřice.

 

683/24/2017
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2758 zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, umístěné na pozemku parc.č. 2758, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví Města Litoměřice.

b) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2758, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby.

 

684/24/2017
Nabídka pronájmu bytu č. 3, Mírové náměstí 169/38, Litoměřice, o výměře 95,9 m2 (3+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 3 na Mírovém náměstí 169/38 v Litoměřicích o výměře 95,9 m2 (3+1).

 

685/24/2017
Změna nájemce bytu č. 1, na Mírovém náměstí 169/38, Litoměřice o výměře 109,21 m2 (3+1) od 1.12.2017
RM schvaluje panu J. K., trvalý pobyt Hroznětín, uzavření nájemního vztahu k bytu č.1, na Mírovém náměstí 169/38, o výměře 109,21 m2 (3+1) od 1.12.2017 na dobu jednoho roku s možností prodloužení.

 

686/24/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 2020/14 v ulici Kosmonautů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 25,84 m2, který se nachází v přízemí domu č.p. 2020/14 v ulici Kosmonautů v Litoměřicích, s paní Janou Baláčkovou, IČO: 76226026, se sídlem Mánesova 1423/11, 412 01 Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.12.2017. Smluvní nájemné činí 600,- Kč na jeden metr čtverečný podlahové plochy za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

687/24/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem části střešního pláště budovy č.p. 13 v ulici Máchovy schody pro instalaci základové stanice pro bezdrátový přenos internetu
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem části střešního pláště budovy č.p. 13, stojící na pozemku parc. č. 3 v k.ú. Litoměřice v ulici Máchovy schody v Litoměřicích, se společností AmigoNet s.r.o., se sídlem Pražská 129/144, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27279448, zastoupenou jednatelem Zbyňkem Karáskem. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.12.2017. Smluvní nájemné činí 6.000 Kč za jeden rok.

 

688/24/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Centrum cestovního ruchu Litoměřice
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 9.000 Kč pro Centrum cestovního ruchu Litoměřice příspěvková organizace Mírové nám. 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 od pana L. S., bytem Litoměřice na částečné krytí nákladů na zhotovení a umístění pamětní desky herce Jana Skopečka na rodný dům v ulici Palackého 3, Litoměřice.

 

689/24/2017
Schválení termínů konání Zastupitelstva města Litoměřic a Rady města Litoměřic na I. pololetí roku 2018
RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřic a zasedání Zastupitelstva města Litoměřic na I. pololetí roku 2018:

RM: 11.1., 23.1., 8.2., 28.2., 15.3., 5.4., 17.4., 10.5., 24.5., 7.6., 19.6.

ZM: 1.2., 26.4., 21.6.

 

690/24/2017
Schválení programu jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 7.12.2017
RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 7.12.2017 od 16 hod. v sále Kulturního a kongresového centra se sídlem Tyršovo nám. 68, Litoměřice.

Program:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.11. 2017

2. Návrh rozpočtu města na rok 2018

3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2019 – 2020

4. Žádost o dotaci JC Litokan Litoměřice, z.s.

5. Prominutí splátky Slavoj Litoměřice, z.s.

6. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 HC Stadion Litoměřice, z. s.

7. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 FK Litoměřicko, z.s.

8. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.

9. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 TJ Slovan Litoměřice z.s.

10. Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol v Litoměřicích

11. Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci

12. Poskytnutí individuální dotace společnosti Zahrada Čech s.r.o. – „Vánoční trhy v Litoměřicích“

13. Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro r. 2018 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.

14. Poskytnutí finančního daru Diakonie ČCE – Střediska křesťanské pomoci v Litoměřicích z rozpočtu města Litoměřice

15. Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele sociálních služeb – Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

16. Podpora sociálních služeb pro rok 2018

17. Podpora fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích na rok 2018

18. Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2018

19. Schválení postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice a zásobníku projektů

20. Schválení Místního akčního plánu rozvoje školství na ORP Litoměřice

21. Revokace usnesení č. 48/3/2017 ze dne 27.4.2017 a schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí

22. Zrušení předkupního práva pro část pozemku parc. č. 857/22 v k.ú. Litoměřice

23. Zrušení předkupního práva pro část pozemků parc. č. 1345/5, 1345/24 a 1345/154 vše v k.ú. Pokratice

24. Informace o dosavadním stavu zpracování a projednání Změny č.3 Územního plánu Litoměřice

25. Prominutí příslušenství dluhu – manželé I. a B.S., Litoměřice

26. Prominutí příslušenství dluhu – pan B. N., Terezín

27. Volba soudních přísedících

28. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad

29. Schválení statutu sociálního fondu

30. Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení

31. Schválení dodatku č. 3 k Zakládací smlouvě Destinační agentury České středohoří, o.p.s.

32. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her

 

Majetkové záležitosti:

Záměry:

33. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2552/4 o výměře 605 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice dle nezapsaného GP na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

34. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast.plocha) včetně stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice

35. Prodej část pozemku parc.č. 4008/1 o výměře cca 600 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)

 

Prodeje:

36. Prodej pozemku parc.č. 2472/143 o výměře 584 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán)

37. Prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost.plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 204 m2 (ost.plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (dle nezapsaného odděl. geometr. plánu)

38. Prodej pozemku parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast.plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 20 m2 (zast.plocha) a 229/10 o výměře 500 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

39. Nákup pozemku parc.č. 2355/146 o výměře 761 m2 (orná půda) v k.ú. Pokratice

40. Nákup pozemků parc.č. 600/56 o výměře 292 m2 (ost.plocha), 600/57 o výměře 25 m2 (ost.plocha) a 602 o výměře 133 m2 (zast.plocha) včetně stavby č.p. 39 (kulturní památka) v k.ú. Pokratice

41. Částečná revokace usnesení č. 140/7/2017 ze dne 14.09.2017 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost.plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán)

42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice

43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2476/1, 2483/1 a 5251/20 v k.ú. Litoměřice

44. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2188/1, 2188/8 a 2530/1 v k.ú. Litoměřice

45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 187/1 v k.ú. Pokratice

46. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 600/25 v k.ú. Pokratice

47. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN k části pozemků parc.č. 4008/1 a 4008/66 v k.ú. Litoměřice

48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 4535 k.ú. Litoměřice

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

 

691/24/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 70 m² v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu Michalu Nytlovi, IČO: 67837433, se sídlem Pražská 1687/7, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.01.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

692/24/2017
Veřejná zakázka - Dodávka náhradního zdroje pro MKZ v Litoměřicích
RM bere na vědomí zrušení výběrového řízení na VZ „Dodávka náhradního zdroje pro MKZ“ ze dne 12.10.17 a zároveň RM schvaluje předložený způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka náhradního zdroje pro MKZ“ (viz příloha orig. zápisu).

 

693/24/2017
Doporučení ZM schválení Dodatku č. 3 k Zakládací smlouvě Destinační agentury České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853
RM doporučuje ZM schválení Dodatku č. 3 k Zakládací smlouvě Destinační agentury České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).

 

694/24/2017
Přidělení bytu č. 5 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 5 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích, o výměře 78,26 m2 (2+1) panu J. L, bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Ing. Pavel Grund
2. místostarosta města

 

Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 27.11.2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu