Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

24. usnesení z mimoř. jednání Rady města Litoměřic - 26.11.2013

 

USNESENÍ

z 24. mimořádného jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 26. 11. 2013 od 15:40 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   24. mimořádném  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

650/24/2013

Schválení uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Obnova a regenerace Dómského náměstí v Litoměřicích - etapa A“ mezi městem Litoměřice a Biskupstvím litoměřickým.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Obnova a regenerace Dómského náměstí v Litoměřicích – etapa A“ mezi Městem Litoměřice a Biskupstvím litoměřickým, Dómské náměstí 1/1, 412 88 Litoměřice, IČ: 00445126. (Smlouva přílohou orig. zápisu). 

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu