Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

23 zasedání rady 31.10.2002

U S N E S E N Í

z 23. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne  31. října  2002

od 13,30 hod. v Modrém salonku vinárny Vikárka, Litoměřice

Přítomno  8 členů Rady města Litoměřic.

Rada města projednala a

I.          schvaluje:

1.         vyplacení III. zálohy mimořádné odměny řediteli Městské nemocnice Litoměřice MUDr. Miroslavu Jiránkovi na základě doporučení Dozorčí rady MěN Litoměřice dne 25.9.2002

2.         na základě návrhu Dozorčí rady MěN Litoměřice přiznání samostatné odměny ve výši 10.000,- Kč řediteli MěN Litoměřice za plnění mimořádných úkolů i činnosti v období po povodni

3.         smlouvu o pronájmu pozemků č. 923, 926, 796, část 795/1 a 811 v ul. Na Valech, Litoměřice pro firmu SEFA s.r.o. Litoměřice zastoupené p. Markem Burešem za roční nájemné ve výši 504.000 Kč /viz. příloha orig. zápisu/

4.         užití městského znaku na  informačně - komerčním bulletinu formátu A5, kde budou zveřejněny informace o úřadech ve městě a inzerce firem okresu, pro firmu MARSHALL s.r.o., Liberec

5.         přidělení prázdného rekonstruovaného bytu – Mírové nám.29, byt číslo 1, I. kategorie pro paní Evu Votočkovou, t.č. bytem Velká Dominikánská 33, Litoměřice.

Byt uvolněný paní Votočkovou bude opraven a dán k dispozici pro nebytové účely.

6.         dohodu o výměně bytů mezi  manželi Marií a Slavomírem Albrechtovými, bytem Hynaisova 427/9, Litoměřice a panem Petrem Stasem, bytem A. Muchy 415/21, Litoměřice

7.         bezúplatnou výpůjčku mobilní ubytovací jednotky na dobu určitou od 18.10.2002 do 30.6.2003

pro pana Josefa Kosaře, Želetice 1342/28, Litoměřice. Doba výpůjčky může být prodloužena dle potřeby vypůjčitele /smlouva viz příloha orig. zápisu/

8.         provedení druhého zapouštěcího vrtu na pozemku zahrady krytého plaveckého bazénu v Litoměřicích.

9.         uhradit Centrální školní jídelně, Svojsíkova 7, Litoměřice režijní náklady obědů za Speciální školy Litoměřice, Šaldova 6 za období březen – prosinec 2002 v celkové částce 12.000,-- Kč z kapitoly rozpočtu odboru ŠkaS

10.       poskytnutí půjčky z Fondu bydlení panu Miloslavu Čepičkovi, bytem Želetická 5, Litoměřice

ve výši 200.000,- Kč  na dobu 5ti let s úrokem 5% p.a., s možností přechodu na jinou smlouvu

11.       vyústění nové západní komunikace na ulici Masarykova č. III/2611, Litoměřice podle varianty

č. 1. : vedení trasy podél kolejí a vyústění do ul. Štursova/Masarykova

12.       Smlouvu o spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, Litoměřice s platností od 1.1.2003

II.         doplňuje:  

1.         přesný název a sídlo společnosti Menhir & Dolmen, akciová společnost, Lodní náměstí 257, Litoměřice / zábor veřejného prostranství v Michalovické ulici pro umístění prodejního stánku, vzorkovnu kamenických výrobků viz. usnesení 16. RM ze dne 30.7.2002 pod bodem usnesení č. I./2 /.

III.        bere na vědomí:

1.         „Usnesení Dozorčí rady MěN Litoměřice z 25.9.2002“. /Viz příloha kopie zápisu z DR MěN Litoměřice./

                       

IV.        doporučuje ZM:

1.         poskytnutí dotace pro Klub minikár Litoměřice ve výši 100.000,- Kč na pořádání XVII. Mezinárodní šestidenní minikár v roce 2003 a záštitu Města Litoměřice nad touto akcí

V.         vydává:

1.         Nařízení  Rady města č.2/2002 - Plán zimní údržby v Litoměřicích pro zimní období 2002 – 2003 /viz příloha orig. zápisu/

   

p. Antonín Terber                                           p. Jiří Landa

místostarosta                                                   starosta

Zapsala: Jana Kühnová                                    


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu