Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

23. výpis z usnesení RM 3.11.2005

 

Usnesení

výpis

ze 23. jednání RM Litoměřic konaného dne 3.11. od 12:00 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno:          8 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         umístění peněžního automatu Komerční banky a.s. v přízemí budovy Domu kultury v Litoměřicích a nájemní smlouvu o umístění peněžního automatu (viz příl. orig. zápisu).

2.         Plán činnosti na školní rok 2005/2006 příspěvkové organizace DDM Rozmarýn a návrh na výši poplatků svých zájmových útvarů (viz příl. orig. zápisu).

3.         Plán investic na rok 2006 příspěvkové organizace Knihovny KHM v Litoměřicích (viz příl. orig. zápisu).

4.         přidělení NP v ulici Mírové náměstí 42/20, Litoměřice pro Josefa Čecha, Litoměřice za účelem zřízení provozovny tisku, tabáku, dárkové předměty, sběrna FOTO, prodej tiskopisů a zákonů pro podnikatele, kopírovací služby, prodej nealko nápojů. Nájemné je stanoveno ve výši 1.400,- Kč/m2/rok.

5.         výměnu mezi nájemníkem bytu č. 8, Kubínova 438/8, Litoměřice, služební, velikosti 2+0, a nájemníkem bytu č. 8, A.Muchy 424/5, Litoměřice, obecní, velikosti 3+1.

           

6.         výměnu mezi nájemníkem bytu č.30, Revoluční 1834/8, Litoměřice, obecní, velikosti 2+0, a nájemníkem bytu č. 10, Družstevní 35/12, Litoměřice, obecní, velikosti 3+1. Nájemce bytu č. 30, Revoluční 8 souhlasí s budoucím odkoupením předmětného bytu do osobního vlastnictví.

7.         zábor veřejného prostranství ve dvorním traktu domu Mírové náměstí 18/10 v Litoměřicích pro ing. Heidera, Lovosice za účelem umístění předzahrádky.

8.         zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí v Litoměřicích pro firmu OskarMobil, a.s., Praha 10 za účelem pořádání reklamně-prodejní akce v termínu od 7. do 11.12. 2005.

9.         smlouvu mezi Městem Litoměřice a Správou a údržbou silnic ÚK, Ruská 260, Dubí 3 o náhradě za omezení užívání nemovitosti za účelem zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu (viz příl. orig. zápisu).

10.       firmu N+N – konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Masarykova 31, Litoměřice pro realizaci akce „Úprava komunikací u nákupního střediska Družba, Litoměřice – Pokratice, SO 02 Bourání rampy“a návrh smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou.

11.       uzavření smlouvy o dílo s firmou STONE TRADE,  s.r.o., Újezd 19, Praha 1 na dodání přírodního kamene a ostatního materiálu a montáž dlažby v průjezdu v ul. Mírové náměstí 17/9, Litoměřice.

12.       dvě smlouvy s firmou  BUST s.r.o. na vybudování oplocení areálu POHODA – sídliště Střed a na  vybudování oplocení 16. MŠ Ladova.

13.       uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene  práva chůze k nemovitosti  č.p. 150/2 a pozemku p.č. 95/1 v k.ú. Litoměřice pro oprávněného -vlastníka nemovitosti (RD) na p.č. 95/2 v k.ú. Litoměřice za cenu 10.000,-Kč a náklady spojené s vkladem do KN včetně vyhotovení smlouvy a geom. oddělovacího plánu. Ve smlouvě budou zakomponovány podmínky OSBH (vybudovat příčku a podílet se na nákladech spotřeby el.energ. ve spol. prostorech).

14.       pronájem části pozemku p.č. 681/1 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 450 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 900,-Kč/ rok.

15.       pronájem části pozemku parcely č.316/1 o výměře cca 44 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem užívání  části dvora (zamezení znečišťování bezprostředního okolí domu veřejností) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 132,- Kč/ rok.

(Oplocení řešit s památkovou péčí)

16.       výpůjčku části pozemků p.č. 84/1 a 1345/20 v k.ú. Pokratice o výměře cca 220m2 za účelem umístění provizorní panelové komunikace na dobu určitou 5- ti let s možností odstoupení od výpůjčky před realizací výstavby plánované místní komunikace. Smlouvu o výpůjčce vyhotovit po 15-ti denním vyvěšení na úřední desce.

17.       výpůjčku části pozemků p.č. 84/1 a 1345/20 v k.ú. Pokratice o výměře 81m2 za účelem umístění provizorní panelové komunikace na dobu určitou 5- ti let  s možností odstoupení od výpůjčky před realizací výstavby plánované místní komunikace. Smlouvu o výpůjčce vyhotovit po 15-ti denním vyvěšení na úřední desce.

18.       pronájem pozemku p.č. 4430/3 (pod chatkou) o výměře 42 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 378,- Kč/ rok. Nájemné pro rok 2005 je ve výši 170,-Kč.

19.       pronájem části pozemku p.č. 4528/1(zahrada) o výměře cca 583 m2 a pozemku p.č. 4528/2 (pod chatkou) o výměře 17m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 1319,- Kč/ rok. Nájemné pro rok 2005 je ve výši 725,-Kč.

20.       pronájem částí pozemku parcely číslo 4521/1 (zahrada) o výměře cca 373m2 a p.č. 4521/1(pod chatkou) o výměře 17m2 v k.ú. Litoměřice dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 899,- Kč/ rok. Nájemné pro rok 2005 je ve výši 488,-Kč.

21.       pronájem části pozemku parcely číslo 4521/1 (zahrada) o výměře cca 563 m2 a pozemku p.č. 4521/3(pod chatkou) o výměře 17m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 1279,- Kč/ rok. Nájemné pro r. 2005 je ve výši 702,-Kč.

22.       pronájem části pozemku p.č. 4521/1(zahrada) o výměře cca 557 m2 a pozemku p.č. 4521/2 (pod chatkou) o výměře 23m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 1321,- Kč/ rok. Nájemné pro rok 2005 je ve výši 720,-Kč.

23.       pronájem části pozemku parcely číslo 4528/1(zahrada) o výměře cca 583 m2 a pozemku p.č. 4528/3 (pod chatkou) o výměře 17m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 1319,- Kč/ rok. Nájemné pro rok 2005 je ve výši 725,-Kč.

24.       pronájem části pozemku parcely číslo 4528/1(zahrada) o výměře cca 583 m2 a pozemku p.č. 4528/4 (pod chatkou) o výměře 17m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 1319,- Kč/ rok. Nájemné pro rok 2005 je ve výši 725,-Kč.

25.       pronájem části pozemku parcely číslo 4528/1(zahrada) o výměře cca 600 mv  k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 1200,- Kč/ rok. Nájemné pro rok 2005 je ve výši 675,-Kč.

26.       pronájem částí pozemku parcely číslo 4521/1(zahrada) o výměře cca 644m2 a p.č. 4521/1(pod chatkou) o výměře 16m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 1432,- Kč/ rok. Nájemné pro rok 2005 je ve výši 789,-Kč.

27.       pronájem části pozemku parcely číslo 4521/1(zahrada) o výměře cca 70 m2 a pozemku p.č. 4521/4 (pod chatkou) o výměře 17m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 293,- Kč/ rok. Nájemné pro rok 2005 je ve výši 147,-Kč.

28.       pronájem části pozemků parcely číslo 4521/1(zahrada) o výměře cca 443m2 a p.č. 4521/1(pod chatkou) o výměře 17m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 1039,- Kč/ rok. Nájemné pro rok 2005 je ve výši 567,-Kč.

29.       pronájem pozemku parcely č. 4490/15 (pod chatkou) o výměře 25 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 225,- Kč/ rok. Nájemné pro rok 2005 je ve výši 101,-Kč.

30.       pronájem pozemku parcely č. 4490/9 (pod chatkou) o výměře 19 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce  za cenu 171,- Kč/ rok. Nájemné pro rok 2005 je ve výši 77,-Kč.

31.       pronájem pozemku parcely č. 4490/6 (pod chatkou) o výměře 15 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 135,- Kč/ rok. Nájemné pro rok 2005 je ve výši 61,-Kč.

32.       pronájem  pozemku parcely č. 4490/11 (pod chatkou) o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 180,- Kč/ rok. Nájemné pro rok 2005 je ve výši 81,-Kč.

33.       pronájem pozemku parcely č. 4490/8 (pod chatkou) o výměře 23 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 207,- Kč/ rok. Nájemné pro rok 2005 je ve výši 93,-Kč.

34.       pronájem  pozemku parcely č. 4505/2 (pod chatkou) o výměře 19 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 171,- Kč/ rok. Nájemné pro rok 2005 je ve výši 77,-Kč.

35.       pronájem pozemků parcely č. 4517/2,4517/3 (pod chatkou) o výměře 14,16 m2 v k.ú. Litoměřicena dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 270,- Kč/ rok. Nájemné pro rok 2005 je ve výši 121,-Kč.

36.       Plán investic PO CŠJ v Litoměřicích do konce r. 2005 (viz příloha orig. zápisu).

37.       Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 24243/02 s firmou Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice na úpravu školního hřiště ZŠ U stadionu Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

38.       smlouvu o dílo na kamerový bod s firmou Gepard,s.r.o. Pardubice

39.       uvolnění finančních prostředků ve výši 10.000,- Kč na pořádání dobročinné akce „Kalich dětem“ z rozpočtu odboru ŠKSaPP -Vyhodnocení nejlepších sportovců. Výtěžek této akce bude věnován na dětskou onkologii.

40.       změnu Organizačního řádu v koncepci uspořádání útvaru interního auditu na:

- úsek interního auditu – jmenovitě: Kateřina Moučková, Šárka Pěkná

- úsek kontroly – jmenovitě: Ing. Milena Palánová

41.       Statut interního auditu Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

42.       Etický kodex interního auditu Města Litoměřic (viz příloha orig. zápisu).

43.       doplnění upřesňujícího textu do usnesení č. I/21 ze dne 18.10.2005 v následujícím znění:

Původní text: RM schvaluje rozšíření přílohy č. 2 k nařízení Města Litoměřic č. 02/2005 o ul. Kapucínská. Doplnění: vydáním nařízení Města Litoměřic č. 04/2005.

II.         neschvaluje:

1.         zjednosměrnění silničního provozu v ul.  Dalimilova v Litoměřicích

2.         Dodatek č.1 k NS č. 9470000050 z 3.10.2005 s firmou T-Mobile Czech Republic, Praha 4 (pronájem rozhledny Varhošť –telekomunikační vysílač)

III.        doporučuje:

1.         ZM schválit po projednání ve finančním výboru smlouvu o dotaci na provoz koupaliště s TJ Slavoj Litoměřice se zapracováním připomínky ing. Hrkala (viz příloha orig. zápisu).

IV.        nedoporučuje:

1.         realizovat stavební úpravy části komunikace v ul. Dalimilova.

V.         odvolává:

1.         Ing. Milenu Palánovou z pozice interního auditora Města Litoměřic, nadále bude vykonávat dle změny organizační struktury funkci kontrolního pracovníka.

VI.        ukládá:

1.         OÚRM připravit Nařízení rady města o stavební uzávěře ve vymezeném území ul. Nerudova pod pekárnami (do doby schválení nového územního plánu).

2.         veliteli MP p. Králikovi připravit na jednání RM kompletní informaci o stavu a rozvoji kamerového systému (viz příloha orig. zápisu).

VII.       pověřuje:

1.         odbor SMM a ŽP dalším jednáním s firmou T-Mobile Czech Republic, Praha 4 ve věci pronájmu rozhledny Varhošť (telekomunikační vysílač) s doporučením úprav dle původního projektu.

VIII.      bere na vědomí:

1.         záměr paní Anny Svobodové ak.mal. a pana Pavla Miky ak.soch. na využití Hvězdárny v areálu lahvárny bývalého Městského pivovaru.

IX.        revokuje

1.         usnesení č. I./1 ze dne  21.12. 2004 (Statut interního auditu Města Litoměřic).

Jiří Landa                                                                                Mgr. Ladislav Chlupáč

            1. místostarosta města                                                             starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu