Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

22 zasedání rady 8.11.2001

U S N E S E N Í

z 22. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 8. listopadu  2001 od 13,40 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřice

Rada města projednala a

I.    schválila:

1.         prodej použitých dlaždic 30x30 cm dle předložených podmínek /viz příloha

                  orig. zápisu/

      2.         příděl bytu č. 1 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice paní Márii  Voslářové

                  s podmínkou zaplacení finančního příspěvku

3.         Stanovy literární soutěže Máchovy Litoměřice 2002 a text vyhlašovacího

            inzerátu dle předloženého návrhu /viz příloha orig. zápisu/

II.         ukládá:

1.         komisi výchovy, vzdělání a sportu a komisi územního rozvoje města, aby projednaly

            možnosti umístění hokejbalového hřiště a své doporučení ve variantní formě předložily

            RM případně ZM

                 

      III.        revokuje:

      1.         své usnesení ze dne 28.6.2001 – bod I./1 „schválení výběrového řízení na pronájem

                  nebyt. prostor v domě čp.1535/7 a 408/9 v Zahradnické ulici za účelem poskytování

                  sociálních a zdravotních služeb“ s tím, že vyhlášené výběrové řízení se pro nezájem

                  uchazečů ruší        

IV.        vyslovila podporu:

1.         projektu „Revitalizace technické infrastruktury krajinného celku MOLDAVA – BOUŘŇÁK –

            MIKULOV (příhraniční oblast Krušné Hory)“

            Jiří Landa

starosta

Antonín Terber

místostarosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu