Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

22. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 4.11.2019

USNESENÍ
V Ý P I S
z 22. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 4. 11. 2019
od 13:00hodin v kanceláři starosty města

599/22/2019
Změna člena školské rady za zřizovatele na ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje nového člena školské rady za zřizovatele na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 a to Mgr. Vxxxxxxx Hxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice a to do konce funkčního období do 11. 5. 2020.

 

600/22/2019
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Modelářského klubu Litoměřice p.s.
RM uděluje souhlas s umístěním sídla nově vznikajícího pobočného spolku Svazu modelářů ČR – Modelářského klubu Litoměřice p.s. na adrese Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice.

 

601/22/2019
Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí – PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 002 63 958 a příspěvkovou organizací Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 401 (viz příloha orig. zápisu).

 

602/22/2019
Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, PO
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 002 63 958 a PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028/47, 412 01 Litoměřice, IČO: 445 57 141 (viz příloha orig. zápisu).

 

603/22/2019
Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

604/22/2019
Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice – Srdcař Litoměřic 2019
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání slavnostního večera Srdcař Litoměřic 2019, který se uskuteční v prostorách konferenčního sálu Hradu Litoměřice dne 13. 11. 2019 od 18:00 hodin.

 

605/22/2019
Poskytnutí individuální dotace spolku Musica et educatione, z. s.
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč na 5. benefiční adventní koncert pro nevidomé, který se bude konat dne 14. 12. 2019 v kostele Všech svatých v Litoměřicích spolku Musica et educatione, z. s., Dalimilova 27, Litoměřice 412 01, IČO: 01709968 (viz příloha orig. zápisu).

 

606/22/2019
Rozpočtové opatření odboru životního prostředí
RM schvaluje rozpočtové opatření odboru životního prostředí (viz příloha orig. zápisu).

 

607/22/2019
Uzavření smlouvy o poskytování služeb v budovách bez č.p., stojících na pozemku parc. č. 4008/7 a pozemku parc. č. 4008/8 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb se spolkem Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s., se sídlem Pražská 992/14, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 22820701, zastoupeným předsedou Mgr. Robertem Krejčím. Smluvní vztah se uzavírá za účelem zajištění dodávky elektrické energie, dodávky pitné vody a zajištění odvádění splaškové a srážkové vody v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/7 a v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/8 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.12.2019 do 30.11.2024.

 

608/22/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budovách č.p. 169 a č.p. 170 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 220,70 m2, který se nachází v budově č.p. 169, stojící na pozemku parc. č. 232 a v budově č.p.170, stojící na pozemku parc. č. 233 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích, se společností Vivant Dentes s.r.o., se sídlem č.p. 46, 357 51 Libavské Údolí, IČO: 08529175, zastoupenou jednatelem MDDr. Danielem Kábrtem. Smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Současně RM vydává souhlas pronajímatele s provedením stavebních úprav prostoru sloužícího podnikání na náklady nájemce. Smluvní nájemné a náklady na služby budou nájemcem hrazeny po ukončení stavebních úprav od prvního dne následujícího měsíce od vydání kolaudačního souhlasu.

 

609/22/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu Josefovi Libánskému, IČO: 05162190, se sídlem Ploskovice 112, 411 42 Ploskovice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

610/22/2019
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, za účelem pronájmu skladových prostor a garáží.

 

611/22/2019
Zveřejnění adresného záměru – výpůjčka prostor v suterénu budovy č.p. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích za účelem provozování hudební zkušebny pro hudební skupinu
RM Litoměřice schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostor (suterénní místnost o velikosti cca 35 m2) v přízemí budovy č.p. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích za účelem provozování hudební zkušebny.

 

612/22/2019
Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám města Litoměřice o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcemi Brňany, Bohušovice nad Ohří, Brozany nad Ohří, Býčkovice, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Hlinná, Chudoslavice, Kamýk, Křešice, Libochovany, Lovečkovice, Malíč, Miřejovice, Mlékojedy, Píšťany, Ploskovice, Polepy, Rochov, Staňkovice, Trnovany, Třebušín, Velké Žernoseky, Vrutice, Žalhostice a Žitenice za částku 2.600,- Kč za jeden řešený přestupek (vzor dodatku viz příloha orig. zápisu).

 

613/22/2019
Schválení Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 5/2019 – Pravidla pro hospodaření s vybranými finančními prostředky a vybraným materiálem správního odboru
RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 5/2019 – Pravidla pro hospodaření s vybranými finančními prostředky a vybraným materiálem správního odboru (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Lukas Wünsch
2. místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 06.11.2019


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu