Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

21 zasedání rady 25.10.2001

 

U S N E S E N Í

z 21. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 25. října  2001 od 13,30 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřice

           

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic projednala a:

I.                    schválila:

1.       předložené výroční zprávy ZŠ, ZUŠ a DDM Rozmarýn.

2.       odměny ředitelům ZŠ a ZUŠ dle předloženého návrhu komise VVaS.

3.       mimořádnou odměnu ředitelce MKZ Mgr. Veronice Rybové ve výši 10.000,- Kč za zorganizování oslavy získání Stanleyho poháru naším litoměřickým rodákem Martinem Škoulou a následného Vinobraní 2001, které mělo obzvláště mimořádný úspěch.

4.       převod částky 100.000,- Kč z fondu reprodukce IM do rozpočtu města a následné posílení rozpočtu ZŠ U Stadionu.

5.       navržená rozpočtová pravidla s podmínkou jejich doplnění o konkrétní závazné ukazatele dle charakteru činnosti příspěvkové organizace.

6.       realizaci návrhu I. etapy úpravy kruhové křižovatky s vybudováním odbočovacího pruhu Mezibraní-Na Kocandě s následnou realizací druhého odbočovacího pruhu Na Kocandě-Na Valech s tím, že Město Litoměřice nebude investorem stavby.

7.       „Plán zimní údržby pro rok 2001-2002.

8.       předložený návrh na oslovení firem a složení výběrové komise na akci „Rekonstrukce objektu Mírové nám. 16“.

 

Oslovené firmy:

Proj. kanc. Štěpánek

Duostav – Štefan Zdeněk

Bust, s.r.o.

Tachstav, s.r.o.

Fase, s.r.o.

Složení výb. Komise:

A.Terber

Ing. Brunclíková

Ing. Arch. Jarkovský

Ing. Grünerová

V. Ryšavý

Zástupce OHK

 

9.       předložený návrh na oslovení firem a složení výběrové komise na akci „Rekonstrukce objektu pro neplatiče v Želeticích“.

 

Oslovené firmy:

Fibich Polepy

Duostav- Štefan Zdeněk

Bust, s.r.o.

St. Chromý, s.r.o.

Fase, s.r.o.

Juris, s.r.o.

Složení výb. komise:

A. Terber

Ing. Brunclíková

Ing. Zvěřinová

Ing. Paroulek

V.Knotek

zástupce OHK

 

10.   prodloužení nájemní smlouvy na ½ roku pro paní Růženu Fliťárovou, bytem Elišky Krásnohorské 2016/3.

11.   výstrahu dle § 711 odst. 1 písm.c) občanského zákoníku v plném znění a zároveň uděluje souhlas ing. Zelenému a ing. Jindrové tyto dopisy podepisovat.

12.   Úschovní řád v upraveném znění. (příloha orig. zápisu)

13.   výměnu bytů mezi panem Bedřichem Nedbalem, bytem A. Muchy 425/11 o velikosti 3+1 a paní Voženílkové, bytem A.Muchy 425/9 o velikosti 2+0.


14.   výměnu bytů mezi p. Danielem Šromem, bytem Kosmonautů 2017/1 o velikosti 3+1 a p. Hynkem Bůžkem, bytem Revoluční 1834/8 o velikosti 2+0. Podmínkou povolení výměny je zaplacení nebo doložení o zaplacení dluhu p. Bůžkem na nájemném za  vyúčtování r. 2000 ve výši 990,- Kč.

15.   užití městského znaku na propagační předměty Korunního pivovaru, s.r.o. Litoměřice.

16.   Dodatek č. 1 ke Statutu MěN v Litoměřicích vzhledem k doplnění rozsahu její působnosti o obor patologická anatomie.

II.                  neschválila:

1.       odklad opravy pláště domu Tolstého 1494/16 vlastníkům nemovitosti s konečnou platností.

2.       udělit výjimku pro paní Matulovou ve věci vlastnictví hrobky

III.            doporučuje:

1.     ZM udělit Čestná občanství in memoriam:

-       biskupovi litoměřickému Msgre. Štěpánovi kardinálovi Trochtovi

-       kancléři a kanovníkovi P. Josefu Helikarovi

2.       ZM schválit prominutí smluvní pokuty Zlatici Koscisové, bytem Michalovická 1663/19 pod podmínkou, že dlužní částka bude uhrazena do konce r. 2001.    

IV.               jmenuje:

1.       Mgr. Karolínu Řezáčovou členem komise pro projednávání majetku MěN v Litoměřicích.

V.                 rozhodla:

1.       prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 25 v ul. Stránského 1764/37paní Zuzaně Stiborové, současné nájemnici bytu, s možností následného odkoupení a to vzhledem k tomu, že Okresní státní zastupitelství v Litoměřice neprojevilo zájem o nabídku Města Litoměřice na užívání.

VI.               potvrzuje:

1.     zákonný přechod nájmu bytu č. 15, I. kategorie o velikosti 1+1 v ulici Nezvalova 1822/27 po zemřelé Janě Tschakertové na vnuka Pavla Tschakerta, bytem tamtéž.

VII.             bere na vědomí:

1.      předloženou výroční zprávu školy Linqua Universal.

2.      výsledky ankety „Jak se Vám bydlí?“ obeslanou mezi nájemníky obecních bytů.

3.      odstoupení ing. Jiřiny Prášilové z funkce člena DR MěN v Litoměřicích.

 

Jiří Landa

starosta

Antonín Terber

místostarosta

Zapsala:  Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu