Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

21 zasedání rady 03.10.2002

U S N E S E N Í

z 21. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 3. října 2002

od 13,30 hod. v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno 7 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         podnájem nebytových prostor v ul. Dlouhá 195/45, Litoměřice firmě V. Mobil s.r.o.Litoměřice za stejných finančních podmínek, které jsou obsaženy v nájemní smlouvě s tím, že si nájemce zajistí svým jménem změnu užívání nebyt. prostor u místně příslušného Stavebního úřadu v Litoměřicích.

2.         Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební úpravy „Litoměřice-stavební úpravy objektu Okresní knihovny K.H. Máchy Litoměřice, Mírové nám. 153/26, Litoměřice“ v předloženém znění (viz příloha originálu zápisu).

3.         změnu organizační struktury od 1.1.2003 odboru správy majetku města a bytového hospodářství rozdělením současného odboru na dva samostatné subjekty a to:

a) odbor majetkový – viz příloha orig. zápisu

b) oddělení bytového hospodářství osamostatnit a vytvořit tzv. Organizační jednotku.

4.         zápůjčku obrazu Karla Kleina „Divadlo života“ pro Severočeskou galerii výtvarného umění na výstavu Karel a Jiří Kleinovi na dobu od 10.10 do 24.11. 2002.

5.         společnosti Liga českých trhovců Plzeň pořádání předváděcího trhu v prostorách Mírového náměstí s tím, že se trh bude konat v sobotu 19.10. nebo 26.10. od 6:00 - 17:00 hod.

II.         nevybrala:

1.         ve výběrovém řízení na funkci vedoucího správního odboru žádného ze šesti uchazečů.

III.        ukládá:

1.         tajemníkovi MěÚ předložit na jednání rady města dne 31.10. 02 návrh řešení na obsazení funkce vedoucího správního odboru.

 Antonín Terber

místostarosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu