Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 30.8.2007

USNESENÍ

výpis

z 21. jednání  Rady města Litoměřic konaného dne 30.8.2007 od 10:00 hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřice po projednání:

I.            schvaluje:

1.         uzavření mandátní smlouvy s Agenturou REPRE s.r.o., Litoměřice na vypracování „Prohlášení vlastníka“ pro 737 prodávaných jednotek (736 bytových / 1 nebytová) v majetku Města Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

2.         dohodu o splátkách splatného dluhu mezi Městem Litoměřice a panem Gabrielem Balogem,  Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

3.         prodej bytové jednotky č. 9 na adrese Dukelská 1857/2, Litoměřice do podílového spoluvlastnictví nájemců, přičemž každý bude vlastnit ½ bytové jednotky.

4.         smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Litoměřice a firmou WSA doprava a parkování s.r.o., Radonice, IČ: 27913309 na dodávku a montáž 5 ks parkovacích automatů (viz příloha orig. zápisu).

5.         úpravu smlouvy o užívání autobusového nádraží tak, že akceptuje účinnost smlouvy od 1.8.2007 a prodlužuje dobu stání autobusů na 30 minut.

6.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 74/8, Děčín na akci „Realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

7.         zábor veřejného prostranství – Mírové náměstí, Dominikánské náměstí, Kostelní náměstí, Tyršovo náměstí, parkány, Krajská ul. a Jezuitská ul. dne 22.9.2007 pro firmu Dream Production MP, s.r.o., Hrnčířská 10/1, Ústí nad Labem za účelem pořádání Litoměřického vinobraní. Poplatek je ve výši 20.000,- Kč.

8.         přidělení nebytových prostor v ulici Teplická 1672/3, Litoměřice pro Centrum pro rodinu Terezín, občanské sdružení se sídlem Kréta 158, 411 55 Terezín, ve výši 525,- Kč/m2/rok.

9.         přidělení bytu v ulici Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, pro školníka pana Bohumila Vondráčka na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

10.            stanovení výše nájemného v NP na Mírovém náměstí 21/13 a 22/14 v Litoměřicích, nájemci panu Martinu Mazancovi pro prostory o velikosti 199,97 m2 za 1.400,- Kč/m2/rok, s využitím rozhodnutí z 3. zasedání ZM v Litoměřicích ze dne 15.5.1997 se snižuje nájemné o 50 % z ceny dohodnutého nájemného. Prostory využívané jako antik o velikosti 40 m2 za 1.400,- Kč/m2/rok.

11.            zpřístupnění horní tržnice na dobu 2 měsíců za cenu 10,- Kč/m2 a den skutečně zabrané výměry plochy pro pana Ing. Pavla Straku, Litoměřice za účelem opravy domu v ulici Okružní 80/13, Litoměřice.

12.            příspěvek ve výši 20.000,- Kč z rozpočtové rezervy města na akci Den bez aut.

13.        složení komise a seznam firem k oslovení na zabezpečení nábytku pro nově zřízené prostory v budově MěÚ v Pekařské ulici dle předloženého seznamu po doplnění připomínek členů RM (viz příloha orig. zápisu).

14.        dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 6.3.2003 mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

II.            neschvaluje:

1.            prodloužení výpovědní lhůty smlouvy o umístění PC a antény ve věži kostela do 20.9.2007 (žádost viz příloha orig. zápisu).

2.         zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí od 3.9.2007 do 2.10.2007 pro pana Milana  Šindeláře, Vědomice za účelem vystavení 1 vozidla.

III.        bere na vědomí:

1.            informace o činnosti a záměrech FK Litoměřice o provozu a investicích v areálu fotbalového stadionu v Litoměřicích v součinnosti s Městem Litoměřice.

2.         že nájemci mají k bytové jednotce č. 9 na adrese Dukelská 1857/2, Litoměřice, právo společného nájmu bytu manželů.

IV.            pověřuje:

1.            Technické služby města Litoměřic ke sdělení dopravcům, kteří nechtějí uzavřít smlouvu o užívání autobusového nádraží v Litoměřicích, že jim bude zamezen vjezd na autobusové nádraží s účinností od 1.10.2007.

Ing. Ivan Palán                                                                                       Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta                                                                                     starosta města

Zapsala: Eva Chrudimská


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu