Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. usnesení z jednání rady města 09.10.2003

USNESENÍ

z 21. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 9. října 2003

od 13:35 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno  9 členů Rady města Litoměřice

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství pro firmu Český Mobil, a.s., Praha 10, na Mírovém náměstí v Litoměřicích v termínu od 4. do 7.12. 2003.

2.         žádost paní Šárky Kovářové, Palachova 40 A, Litoměřice za svoji dceru Petru Dohnalovou o prominutí poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2003 ve výši 372,- Kč a za svého syna Petra Dohnala za totéž za 2.pol. 2003 ve výši 186,-Kč.

3.         žádost paní Anny Janečkové, Mrázova 986/25, Litoměřice za svého syna Pavla Janečka o prominutí poplatku za nakládání s komunálním odpadem za 2.pol. 2003 ve výši 186,-Kč.

4.         žádost paní Andrey Šrotýřové, Mrázova 845/9, Litoměřice za svého otce Jiřího Holčáka o prominutí poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2003 ve výši 372,- Kč.

5.         žádost paní Libuše Horáčkové, Revoluční 1839/8, Litoměřice, za svého syna Jiřího Schimmerleho o prominutí poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2003 ve výši

372,- Kč.

6.         odepsání dlužného nájemného z nájemní smlouvy č. - P. 19 v celkové výši  4190,- Kč panu RNDr.Přemyslu  Stejskalovi, bytem v ul. Revoluční 14, Litoměřice za pronájem pozemků p.č.3850/1 a p.č. 3850/16 v k.ú. Litoměřice pro její nevymahatelnost.

7.         dodatek k úplatné nájemní smlouvě č. P-10 pro nájemce P CAR, zast.Michaelem Svobodou, se sídlem Americká 2754, 272 01 Kladno-Kročehlavy na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou a s roční valorizací ve výši inflace (platnost od doručení prodloužení dočasné stavby).

8.         prodloužení pronájmu ovocného sadu na pozemku p.č.2601/2 o výměře 11.254 m2v k.ú.Litoměřice na dobu určitou do 31.12.2004 s případným prodloužením do doby výstavby „Západní komunikace“ L.Pošíkovi, Agrofrukt Kamýk, Litoměřice (za cenu 625,- Kč/rok) s podmínkou umožnění uvolnění pracovního pruhu při případné přeložce inž. sítí.

9.         výměnu bytu mezi paní Bláhovou Renatou, Revoluční 1831/7, Litoměřice, obecní, kategorie I., velikosti  1+1, č.bytu 59 a paní Staňkovou Marií, U Kapličky 444/8, Litoměřice, obecní, kategorie I., velikosti 2+1, č. bytu 1. Paní Bláhová souhlasí, že po výměně využije možnost o odkoupením bytu U Kapličky 444/8 velikosti 2+1, č. bytu 1, do osobního vlastnictví.

10.       mimořádnou odměnu ředitelce MKZ Mgr. Veronice Rybové dle předloženého návrhu. (viz příloha orig. zápisu)

11.       složení výběrové komise a oslovené firmy na akci „Deratizace města Litoměřice“.

 Složení výběr. komise:

                                  Mgr.Petr Hermann

                                  Ing. Lenka Brožová - sekretářka

                                  ing. Pavel Gryndler

                                  p. Václav Blecha

Oslovené firmy:

1.  DERATIZACE Jaroslav Tymich ,Komenského 224   Terezín

2.  GRIF, K.Kolský   Přestanov 20, Chabařovice

3.  MANSFELD AG, s.r.o.  Masarykova 190,Bohušovice  nad  Ohří

4.   DERATIZACE  3D s.r.o   Veslařská 169, Ústí  nad Labem

II.         ruší:

1.         usnesení RM č. I./5 ze dne 20.3.2003 týkající se schválení pronájmu pozemků st. p.č. 278/3 o výměře 50m2, st. p.č. 278/4 o výměře 200m2, st. p.č. 278/5 o výměře 38m2 a p.č. 278/8 o výměře 790 m2 v k.ú. Litoměřice PVT a.s. Praha za cenu 10.000,- Kč/rok na dobu neurčitou.

III.        ukládá:

1.         vedoucímu OS BH, Bc. Halíkovi, rozeslat do 10.10. 03 elektronickou poštou všem členům RM navržená „pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty a ubytovny v majetku města Litoměřice“ a došlé připomínky od členů RM zapracovat do nového návrhu do 20.10. 03. Nový návrh bude vedoucím OSBH připraven a předložen do jednání RM 6.11. 03.

2.         ředitelce MKZ předložit na jednání RM 21.10. vyúčtování litoměřického Vinobraní 2003.

IV.        jmenuje:

1.         Ing. Milenu Palánovou a Ludmilu Gargulovou „zaměstnankyněmi pověřenými zajištěním interního auditu Města Litoměřic.“

V.         bere na vědomí:

1.         informaci o stavu plnění úkolu 17. RM dle usnesení č. V./1 ze dne 5.8. 03.

                       

                        p. Jiří Landa                                                      Mgr. Ladislav Chlupáč

                     1. místostarosta                                                       starosta města

                        

Zapsala : Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu