Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

20. výpis usnesení z jednání RM 14.10.2004

U S N E S E N Í

výpis

z 20. jednání Rady města Litoměřice

konaného dne 14.10. 2004 od 12:00 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 9 členů Rady města Litoměřice

Rada města Litoměřic po projednání :

I.          schvaluje:

1.         ukončení  nájemní smlouvy  č. 9170000207 z  24.10.2001 na část pozemku  p.č. 2619 v k.ú. Litoměřice o výměře 850 m2 za účelem užívání zahrady k datu 31.12.2004.

2.         pronájem pozemku p.č. 1594 o výměře 273 m2 v k.ú. Litoměřice Severočeské plynárenské, a.s. Ústí nad Labem za cenu 10,- Kč/m2 tj. 2.730,- Kč/rok na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

3.         podání žádosti o odkoupení pozemků p.č. 2872/4 o výměře 420 m2, p.č. 246/4 o výměře 107m2 a p.č. 2718/8 o výměře 65 m2 v k.ú. Litoměřice.

4.         zapůjčení automobilu na cestu do Teplic a zpět pro ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, na den 20.10. 2004.

5.         vyplacení odměn ředitelům PO dle předloženého návrhu se zapracováním připomínek p. Landy a ing. Palána. (viz příloha orig.zápisu).

6.         navýšení osobních příplatků pro ředitele PO dle předloženého návrhu s účinností od 1.10. 2004 (viz příloha orig.zápisu).

7.         předloženou smlouvu o dílo mezi Městem Litoměřice a firmou ELTODO EG, a.s. na studii řešení dopravy vilové čtvrti Pod Mostkou (viz příloha orig. zápisu).

8.         předloženou smlouvu o dílo mezi Městem Litoměřice a nakladatelstvím OSWALD na vyhotovení a dodání 500 ks. Publikace „Festival grafiky a fotografie Máchovy Litoměřice – Miroslav Prošek, svědectví, dílo, odkaz“ (viz příloha orig. zápisu).

9.         předloženou smlouvu mezi Městem Litoměřice a Ing. arch. Petrem Vávrou o vypracování urbanistické studie rozvojové lokality „Miřejovická stráň“. (viz příloha orig. zápisu).

10.       složení výběrové komise a oslovení firem na akci „Zpevnění ploch na Střeleckém ostrově“ s podmínkou proplacení z rozpočtu města na r. 2005.

Složení výb. komise:

Mgr. Ladislav Chlupáč, Mgr. Petr Hermann, ing. Venuše Brunclíková, ing. Pavel Gryndler, ing. Jan Hrkal, MUDr. Pavel Kejř, zástupce OHK.

Oslovené firmy:

Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice, DAPS v.o.s. Litoměřice, Jan Smola, Litoměřice

11.       poskytnout finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč z rozpočtové rezervy města pro Severočeskou Galerii výtvarného umění Litoměřice za účelem pomoci při realizaci výstavy uměleckého díla Františka Kupky.

II.         neschvaluje:

1.         poskytnout finanční příspěvek pro Soukromou MŠ Dětský koutek, s.r.o.,  Litoměřice na nákup sedacího dětského nábytku.

III.        jmenuje:

1.         na základě výběrového řízení a na návrh tajemníka MěÚ s účinností k 1. říjnu 2004 ing. Josefa Sedláčka vedoucím ekonomického odboru MěÚ Litoměřice.

IV.        ukládá:

1.         OSLH důsledně dbát na naplňování závazných ukazatelů Lesního hospodářského plánu a zároveň ukládá vedoucímu OSLH p. Kolářovi uzavřít smlouvu na výkon funkce externího lesního hospodáře.

2.         vedoucímu OSMM zjistit případné možnosti bezúplatného převodu pozemků p.č. 2872/4 o výměře 420 m2, p.č. 246/4 o výměře 107 m2 a p.č. 2718/8 o výměře 65 m2 v k.ú. Litoměřice, které poté předloží k projednání ZM.

V.         mění:

1.         k 1.11.2004 organizační strukturu OSLH takto: vedoucí OSLH + 1 lesní dělník.

VI.        revokuje:

1.         své usnesení č. IV/1 z 21.RM konané dne 9.10.2003 s účinností od 1. října 2004 takto:

„RM jmenuje ing. Milenu Palánovou zaměstnankyní pověřenou zajištěním interního auditu Města Litoměřic“.

VII.       bere na vědomí:

1.         zprávu spol. EKOLES-PROJEKT s.r.o., Jablonec n/N. z provedené revize Lesního hospodářského plánu Městských lesů Kundratice. (viz příloha orig. zápisu)

                                  

            Mgr. Ladislav Chlupáč

                 starosta města

        Jiří Landa

                                                           1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu