Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

20. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 7.9.2010

 

USNESENÍ

výpis

z 20. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 7.9.2010

od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno  7 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I. schvaluje:

1.         bezúplatný zábor veřejného prostranství části ul. Na Valech na příslušné části parkoviště mezi Okresním soudem a budovou České pošty a parkoviště u zahradnictví a veřejných WC za účelem parkování vozidel prodejců historického jarmarku a účinkujících hist. scény při akci Vinobraní 2010 ve dnech od 24. do 25.9.2010.

2.         zábor veřejného prostranství části Střeleckého ostrova pro p. Chaloupku, Důl Bedřichov 418, Dubí za účelem umístění kolotočů v termínu od 20. do 26.9.2010.

 

3.         změnu plánu investic na rok 2010, změnu plánu fondů na rok 2010 a změnu odpisového plánu na rok 2010 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřice.

4.         uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice. Jedná se o výpočetní techniku, která byla pořízena v rámci realizace projektu „Vzdělávání v eGoncentru Litoměřice“.

5.         uzavření nájemní smlouvy s nájemcem bytu č. 1 v ulici Mírové náměstí 156/29, Litoměřice na dobu neurčitou od 1.10.2010.

6.         uzavření smlouvy o dílo „Objednávka - Smlouva o dílo č.407410“ mezi Městem Litoměřice a firmou TELMO, spol. s r.o. se sídlem v Praze 1, ul.V Celnici 1031/4, Pobočka: Štěrboholská 560/73, Praha 10 (smlouva viz příloha orig.zápisu).

7.         přidělení bytu č.1 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice panu Romanu Sydorovi, trvale bytem v Litoměřicích.

8.         uzavření splátkového kalendáře pro nájemce, trvale bytem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice.

9.         záměr pronájmu nemovitostí v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren dukelských hrdinů KDH (viz přiložená tabulka) vč.pozemku.

10.       uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a firmou  Ing. Petr Urban, J. Zajíce 2772/1, Ústí nad Labem na akci „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží, 1. etapa“.

11.       převzetí záštity nad konáním 10. ročníku Krajské konference k ekologické výchově KAPRADÍ 2010.

12.       bezplatný svozu bioodpadů (formou velkoobjemových vaků) pro Základní  školu speciální, Základní školu praktickou a  Litoměřice Šaldova 6 Litoměřice.

13.       zábor veřejného prostranství na Mírovém nám. Dne 12.10. 2010 od 12-17h pro politický subjekt VV.

14.       program na zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 16.9.2010 od 16:00 hodin v Domě kultury v Modrém salonku v Litoměřicích.

Program:

I.    a) Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

b) Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.   Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.       Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 6.9.2010

2.       Informace o zhodnocení volných zdrojů

3.       Zápis likvidační a škodní komise

4.       Schválení „Programu regenerace Městské památkové rezervace Litoměřice“

5.       Schválení dohod o splátkách dluhu

  1. „Desatera problémů Litoměřic – Řešme je společně!“ a výsledky veřejné ankety

7.       Založení o.p.s. Destinační agentura České středohoří

8.       Schválení dotace a smlouvy pro o.s. Dům křesťanské pomoci Bethel

9.       MŠ Ladova – Zelená úsporám

Majetkové záležitosti

Záměry :

10.   Prodej části pozemku p.č. 1345/20 o výměře 4m2 v k.ú. Pokratice (nutný odděl.geomet.plán)

11.   Prodej části pozemku p.č. 3718/103 o výměře cca 50m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

12.   Podání žádosti na ÚZSVM v k.ú Litoměřice

13.   Podání žádosti o převod pozemku p.č. 5254/2 a částí pozemků p.č. 5227/49, 5251/1, 5251/10, 5251/13, 5227/1, 5227/25 v k.ú Litoměřice na MO ČR, VUSS

14.   Aktualizace žádostí o převod pozemků podaných na PF ČR v návaznosti na nový Územní plán

Prodeje :

  1. Prodej pozemku p.č. 1546/1 o výměře 120ma p.č. 1546/2 o výměře 46mv k.ú. Litoměřice
  2. Prodej pozemku p.č. 3850/40 o výměře 137m2 v k.ú. Litoměřice
  3. Nákup pozemku p.č.1324 v k.ú. Litoměřice (vl. ÚZSVM)

18.   Prodej bytových jednotek po prověření ul. A. Muchy 414/25, Litoměřice

V.  Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

II. doporučuje:

1.         ZM vzít na vědomí problémy vzešlé z veřejného projednání „Desatero problémů Litoměřic – Řešme je společně!“ a ověřené anketou.

2.         ZM založit obecně prospěšnou společnost Destinační agentura České středohoří a schválit její zakládací smlouvu (smlouva viz příloha orig.zápisu).

III. ukládá:

1.         řešit jednotlivým garantům v rámci jejich kompetencí jednotlivé problémy vzešlé z veřejného projednání „Desatero problémů Litoměřic – Řešme je společně!“ a ověřené anketou.

2.         řediteli CCR v Litoměřicích Kamilu Soukupovi zabezpečit nezbytné kroky nutné k založení obecně prospěšné společnosti Destinační agentura České středohoří.

IV. souhlasí:

1.         s užitím znaku Města Litoměřice pro občanské sdružení BABYBOX, Hájek 88, Praha 10, za účelem uvedení v seznamu dárců.

2.         s užitím znaku Města Litoměřic na materiálech nad konáním 10. ročníku Krajské konference k ekologické výchově KAPRADÍ 2010.

Jiří Landa                                                                                                       Mgr.Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                        starosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu