Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

2 zasedání rady 24.1.2002

USNESENÍ

z 2. jednání Rady města Litoměřic,

 které se konalo dne 24. ledna  2002 od 13:45 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno:            7 členů

Rada města Litoměřic po projednání:

I.                    schvaluje:

1.      výstavbu a přístavbu budovy objektu CŠJ, Svojsíkova 7, Litoměřice, dle podkladů, které jsou přílohou orig. zápisu.

2.      pronájem nebytového prostoru rozlučková síň na městském hřbitově v Litoměřicích firmě Pohřební služba VEGA – pan Gerstendörfer Roman, ul. 5. května 4, Litoměřice. Cena pronájmu činí 7 tis.Kč/měs. + zálohy na služby sjednané mezi TSM Litoměřice a nájemníkem. Pronájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, která je započata prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Nájemní smlouvu s nájemcem sepíší TSM Litoměřice s platností od 1.2.2002.

3.      předložený návrh nájemní smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou HELIA PRO s.r.o., Litoměřice ze dne 8.1.2002 s doplněním, že v případě ukončení sml. vztahu bude zařízení předáno v provozuschopném stavu.

4.      odklad v pořadí páté splátky v částce 87.094,- Kč o deset měsíců tj. do 12/2002 na nemovitost Palachova 1618/36, Litoměřice manželům Zdeňkovi a Štefanii Bezděkovým, bytem Šeříkova 406/15, Litoměřice.

II.                  rozhodla:

1.      o přijímání žádostí o umístění do Domu pro seniory v Zahradnické ul. 1535/7 a 408/9 v Litoměřicích od  1.2. 2002 a zároveň o převzetí žádostí do domu seniorů podaných občany města na OkÚ v Litoměřicích.

2.      přidělit byt č. 8 v DPS Kosmonautů 2021/16 paní Kellnerové Marii, bytem Liškova 63, Litoměřice, s podmínkou zaplacení finan. přísp. 30 tis. Kč.

3.      o předání provozování Domu pro seniory v Zahradnické ul. č. 1535/7 a 408/9 Farní charitě Litoměřice s podmínkou poskytování sociálních a zdravotních služeb s účinností od 1.4.2002 jako víceúčelového sociálního zařízení s celoročním pobytem. (Rozbor nákladů DMD, PS a AD je přílohou orig. zápisu).

III.                trvá:

1.      na úhradě dlužné částky nájemného za roky 1999-2001 firmou Helia PRO s.r.o., Litoměřice

.

2.      na podmínce schválené usnesením RM pod. č.I/12 ze dne 6.12.2001           (Podmínka bezplatného dodání 100 ks výtisků pexesa pro propagační potřeby města).

IV.                doporučuje:

1.      Dozorčí radě MěN v Litoměřicích, aby na každé její jednání byl přizván zástupce odborové organizace MěN bez hlasovacího práva.

V.                  bere na vědomí:

            1.            seznam subjektů pro připojení na pult centrální ochrany.

Firmy:Chládek & Tintěra, Tomáš Prokop - Elektram, Prokop s.r.o., KIS a.s.,               PharmDr. Vladislav Jeřábek –lékárny.

2.            problematiku uzavření kolektivní smlouvy mezi vedením MěN v Litoměřicích a jejím odborovým svazem.

                       

                       

           

Jiří Landa

starosta

Antonín Terber

místostarosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu