Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

2. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 24.1.2024

USNESENÍ
V Ý P I S

2. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 24. 1. 2024
od 14:00 hodin v kanceláři starosty městausnesení č. 36/2/202
Příděl seniorského bytu č. 10 v ul. Švermova 2099/16
RM schvaluje přidělení seniorského bytu č. 10 (1+1) v ul. Švermova 2099/16, Litoměřice panu Cxxxxx Mxxxxxxxxxx, nar. xxxx1951, bytem Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxx a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na úpravu bytu a společných prostor užívaných nájemci bytů ve výši 35 tis. Kč s žadatelem. Finanční příspěvek je žadatel povinen zaplatit před nástupem do seniorského bytu. Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky. Smlouva o poskytnutí fin. příspěvku - viz příloha.
 
 
usnesení č. 37/2/2024
Přijetí individuálních dotací na sociální službu denní stacionář - PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje:
a) přijetí individuální dotace ve výši 14.000 Kč z Města Bohušovice nad Ohří na sociální službu denní stacionář pro zdravotně handicapovanou J. K., příjemcem je PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165
b) přijetí individuální dotace ve výši do 20.000 Kč z Grantového programu Města Štětí na sociální službu denní stacionář pro zdravotně handicapovaného M. J., příjemcem je PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, IČO 70854165
c) přijetí mimořádné individuální dotace ve výši do 49.938 Kč z Města Terezín na zajištění spolufinancování neinvestičních nákladů v rámci sociální služby pro handicapovanou K. K., příjemcem je PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, IČO 70854165
d) přijetí mimořádné individuální dotace ve výši do 40.000 Kč z Města Terezín na zajištění spolufinancování neinvestičních nákladů v rámci sociální služby pro handicapovanou B. N., příjemcem je PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, IČO 70854165.
 
 
usnesení č. 38/2/2024
Upravený rozpočet 2023, rozpočet 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 – Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
a) RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2023 a upravený rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace, Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 (viz příloha orig. zápisu)
b) RM schvaluje rozpočet pro rok 2024 příspěvkové organizace, Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 (viz příloha orig. zápisu)
c) RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 příspěvkové organizace, Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 (viz příloha orig. zápisu).
 
 
usnesení č. 39/2/2024
Upravený rozpočet 2023, rozpočet 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 – Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
a) RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2023 a upravený rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace, Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz příloha orig. zápisu)
b) RM schvaluje rozpočet pro rok 2024 příspěvkové organizace, Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz příloha orig. zápisu)
c) RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 příspěvkové organizace, Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz příloha orig. zápisu)
 

usnesení č. 40/2/2024
Upravený rozpočet 2023, rozpočet 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 – Základní umělecká škola Litoměřice
a) RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2023 a upravený rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace, Základní umělecká škola Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)
b) RM schvaluje rozpočet pro rok 2024 příspěvkové organizace, Základní umělecká škola Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)
c) RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 příspěvkové organizace, Základní umělecká škola Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
 
 
usnesení č. 41/2/2024
Upravený rozpočet 2023, rozpočet 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 – Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice

a) RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2023 a upravený rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace, Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 (viz příloha orig. zápisu)
b) RM schvaluje rozpočet pro rok 2024 příspěvkové organizace, Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 (viz příloha orig. zápisu)
c) RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 příspěvkové organizace, Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 (viz příloha orig. zápisu).
 
 
usnesení č. 42/2/2024
Upravený rozpočet 2023, rozpočet 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 – Centrální školní jídelna Litoměřice
a) RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2023 a upravený rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace, Centrální školní jídelna Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)
b) RM schvaluje rozpočet pro rok 2024 příspěvkové organizace, Centrální školní jídelna Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)
c) RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 příspěvkové organizace, Centrální školní jídelna Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
 
 
usnesení č. 43/2/2024
Upravený rozpočet 2023, rozpočet 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
a) RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2023 a upravený rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace, Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu)
b) RM schvaluje rozpočet pro rok 2024 příspěvkové organizace, Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu)
c) RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 příspěvkové organizace, Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).
 
 
usnesení č. 44/2/2024
Upravený rozpočet 2023, rozpočet 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 – Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
a) RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2023 a upravený rozpočet pro rok 2023 příspěvkové organizace, Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu)
b) RM schvaluje rozpočet pro rok 2024 příspěvkové organizace, Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu)
c) RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026 příspěvkové organizace, Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).
 
 
usnesení č. 45/2/2024
Žádost o poskytnutí dotace - Severočeská filharmonie Teplice
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Severočeské filharmonii Teplice, se sídlem Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice, IČO: 00083283 na uskutečnění projektu "Koncert v rámci 59. ročníku Hudebního festivalu L. van Beethovena 2024" a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).
 
 
usnesení č. 46/2/2024
Žádost o poskytnutí dotace - Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice-Žitenice
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice-Žitenice, se sídlem Litoměřická 273, 411 41 Žitenice, IČO: 70815372 na uskutečnění projektu: „20. Okresní výstava mladých králíků a místní výstava králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva a morčat s mezinárodní účastí, který se bude konat dne 31. 8. 2024 na výstavišti Zahrada Čech Litoměřice a uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).
 
 

usnesení č. 47/2/2024
Faktura Stará radnice RRA - přesun zdrojů 2023 do 2024
RM schvaluje rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a památkové péče (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 48/2/2024
Schválení podání žádosti o dotaci - ZUŠ projekt "Vybudování nahrávacího studia a IT učeben pro ZUŠ Litoměřice"
a) RM schvaluje záměr PO Základní umělecká škola Litoměřice podat žádost o dotaci projektu "Vybudování nahrávacího studia a IT učeben pro ZUŠ Litoměřice".
b) RM schvaluje rozpočtové opatření viz příloha orig. zápisu.
c) RM doporučuje ZM schválit spolufinancování projektu "Vybudování nahrávacího studia a IT učeben pro ZUŠ Litoměřice" ze strany města Litoměřice ve výši 45% z celkových výdajů.

 

usnesení č. 49/2/2024
Pověření řízením MSZ
RM pověřuje 3. místostarostu Mgr. Petra Panaše řízením příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích od účinnosti rezignace Ing. Eduarda Šífa do jmenování nové ředitelky/nového ředitele.
 
 
usnesení č. 50/2/2024

I. kolo VŘ - ředitel/ka MSZ v Litoměřicích
RM doporučuje k postupu do II. kola výběrového řízení, na základě vyhodnocení písemných přihlášek na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, uchazeče označené pod číslem přihlášky č.1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12.

 

usnesení č. 51/2/2024
Revokace usnesení č. 10/1/2024, 11/1/2024, 12/1/2024, 14/1/2024 ze dne 10. 01. 2024
RM revokuje usnesení č. 10/1/2024 b), 11/1/2024 b), 12/1/2024 b) a 14/1/2024 b) ze dne 10. 01. 2024.
RM města schvaluje
a) rozpočet pro rok 2024 příspěvkové organizace, Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 (viz příloha orig. zápisu)
b) rozpočet pro rok 2024 příspěvkové organizace, Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 (viz příloha orig. zápisu)
c) rozpočet pro rok 2024 příspěvkové organizace, Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 (viz příloha orig. zápisu)
d) rozpočet pro rok 2024 příspěvkové organizace, Mateřská škola Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 52/2/2024
Jmenování předsedy komise sportu
RM schvaluje pana Bc. Roberta Mühlfaita jako nového předsedu komise sportu.

 

usnesení č. 53/2/2024
Petice občanů - Odstranění pomníku “Čest a sláva Sovětské armádě” v Litoměřicích
RM bere na vědomí petici občanů (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 54/2/2024
Aktualizace složení komise Zdravého města Litoměřice
a) RM bere na vědomí rezignaci na členství v komisi Zdravého města Litoměřice, a to těchto členů: Ing. Miroslava Jirků, nprap. Pavla Kofrová a Ing. Libuše Součková.
b) RM jmenuje členkou komise Zdravého města Litoměřice Bc. Terezu Nebeskou.
c) RM odvolává z funkce sekretáře komise Zdravého města Litoměřice paní Ladislavu Čelkovou.
d) RM jmenuje sekretářem komise Zdravého města Litoměřice Mgr. Petra Leníka.

 

usnesení č. 55/2/2024
Vyhlášení dotačního programu Zdravého města Litoměřice
RM schvaluje vyhlášení dotačního programu Zdravého města Litoměřice 2024 a jeho pravidel (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 56/2/2024
VZ/001/2024 s názvem „Operativní leasing na elektromobily a automobily s hybridním pohonem“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/001/2024 s názvem „Operativní leasing na elektromobily a automobily s hybridním pohonem“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 57/2/2024
Pronájem části pozemku parc.č. 2468/1 o výměře cca 3000 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2468/1, orná půda o výměře cca 3000 m2 k účelu umístění lunaparku na dobu určitou od 25.3.2024 do 14.4.2024 panu Františku Chaloupkovi, xxxxxxxxxxxxx Košťany 417 23, IČO: 45850828. Nájemné v celkové smluvní výši 10.000 Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 58/2/2024
Schválení uzavírání kupních smluv na dodávky dříví v roce 2024 se společností WOOD & PAPER a.s.
RM schvaluje uzavírání kupních smluv na dodávky dříví pro rok 2024 s kupujícím společností WOOD & PAPER a.s., č.p. 138, 664 91 Hlína, IČO: 26229854, v celkovém objemu cca 2200 m3 za cenu cca 3.000 tis. Kč (smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 59/2/2024
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemků parc.č. 32/1, 56/1 v k.ú. Litoměřice (780)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě “IV-12-4023370; LT-Litoměřice, připojení TS na ppč. 58_1“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 337/2022 Sb.) ve výši 10.700 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 32/1, 56/1 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 60/2/2024
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 2645/6 v k.ú. Litoměřice (781)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4024784; LT-Litoměřice, nové OM na ppč. 2647/1“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 337/2022 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 2645/6 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 61/2/2024
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemků parc.č. 2992, 2994/3 v k.ú. Litoměřice (782)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě “IE-12-4007450 LT-Litoměřice-Krátká-vymíst. DTS LT_0088“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 434/2023 Sb.) ve výši 24.600 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 2992, 2994/3 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 62/2/2024
Ukončení smlouvy o pachtu č. 947000090 ze dne 12.11.2018 parc.č. 330/1 v k.ú. Třeboutice
a) RM schvaluje ukončení smlouvy o pachtu č. 947000090 ze dne 12.11.2018 parc.č. 330/1 v k.ú. Třeboutice, uzavřené s Viktorem Sedlákem, xxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, IČO: 43261493, dohodou k datu 29.2.2024
b) RM schvaluje adresný záměr propachtování pozemku parc.č. 330/1 v k.ú. Třeboutice Ing. Kamilu Valentovi,xxxxxxxxxxx Úštěk IČO:11674342, k zemědělské činnosti, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s ohledem na pachtovní rok, s možností propachtování pozemku od 1.3.2024.

 

usnesení č. 63/2/2024
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1736 v k.ú. Litoměřice (743)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1736 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5406-13/2023 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 8.100 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 64/2/2024
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 2472/42 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 84/1 v k.ú. Pokratice (639)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení (č. stavby 9900113930, 9900113966, 9900113967, 9900113968, 9900113971) k části pozemků parc.č. 2472/42 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 84/1 v k.ú. Pokratice, dle geometrických plánů č. 5390-282/2023,1563-282/2023; GP 5398-290/2023,1565-290/2023, ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČO:27295567. Náklady spojené s geometrickými plány a správním poplatkem za vklad práva do KN a jednorázovou náhradu ve smluvní výši 7.554 Kč+21% DPH hradí investor stavby JLJ Jarní s.r.o., Stránského 1910, Litoměřice, IČO: 08506043.

 

usnesení č. 65/2/2024
Snížení nájemného o 20 % z důvodu invalidity 3. stupně žadatele
RM stahuje bod z jednání.

 

usnesení č. 66/2/2024
Snížení nájemného a prodloužení nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budovách č.p. 21 a č.p. 22 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM neschvaluje společnosti SETTEE s.r.o., se sídlem Na Valech 370/50, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 25457136, snížení nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 239,97 m2, který se nachází v budově č.p. 21/13 a v budově č.p. 22/14 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

usnesení č. 67/2/2024
Snížení nájemného a prodloužení nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budovách č.p. 21 a č.p. 22 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM neschvaluje společnosti SETTEE s.r.o., se sídlem Na Valech 370/50, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 25457136, prodloužení stávající nájemní smlouvy ze dne 25.05.2023 na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 239,97 m2, který se nachází v budově č.p. 21/13 a v budově č.p. 22/14 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, nově na dobu určitou pěti let.

 

usnesení č. 68/2/2024
Snížení nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 156 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje paní Mxxxx Bxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, snížení nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 41,32 m2, který je situován ve dvorním traktu budovy č.p. 156, stojící na pozemku parc. č. 109 v k.ú. Litoměřice, na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Nájemné za pronájem tohoto prostoru sloužícího podnikání činí částku 1.000 Kč/m2/rok s účinností od 01.02.2024.

 

usnesení č. 69/2/2024
Snížení nájemného za pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/84 v k.ú. Litoměřice, v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje spolku Včelařský spolek Litoměřicka, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 06130348, snížení nájemného za pronájem prostoru o celkové výměře 119,80 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/84 v k.ú. Litoměřice, v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Nájemné za pronájem tohoto prostoru se snižuje o 40 % a činí částku 150 Kč/m2/rok s účinností od 01.02.2024.

 

usnesení č. 70/2/2024
Snížení nájemného za pronájem prostoru v budově č.p. 241 v ulici Jezuitská v Litoměřicích
RM schvaluje spolku Kulturní centrum Řehlovice z.s., se sídlem Na Statku 20, 403 13 Řehlovice, IČO: 70200319, snížení nájemného za pronájem prostoru o celkové výměře 122,40 m2, který se nachází v budově č.p. 241, stojící na pozemku parc. č. 317/2 v k.ú. Litoměřice v ulici Jezuitská v Litoměřicích. Nájemné za pronájem tohoto prostoru se snižuje o 40 % a činí částku 150 Kč/m2/rok s účinností od 01.02.2024.

 

usnesení č. 71/2/2024
Snížení nájemného za pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/15 v k.ú. Litoměřice, v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje spolku Divadelní soubor Li-Di z.s., se sídlem Příbramská 114, 407 25 Verneřice, IČO: 70694044, snížení nájemného za pronájem prostoru o celkové výměře 128 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/15 v k.ú. Litoměřice, v areálu kasáren Dukelských hrdinů. Nájemné za pronájem tohoto prostoru se snižuje o 40 % a činí částku 150 Kč/m2/rok s účinností od 01.02.2024.

 

usnesení č. 72/2/2024
Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v 1. NP budovy stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích. O změnu nájemní smlouvy žádá MUDr. Dxxxxx Kxxxxxx-Vxxxxxxxx praktický zubní lékař, IČO: xxxxxxxx (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 73/2/2024
Návratná finanční výpomoc MAS ČS
RM doporučuje ZM schválit MAS České středohoří z.s. návratnou finanční výpomoc ve výši 500 000 Kč s dobou splatnosti nejpozději do 31. 12. 2024 a ukládá EO připravit podklady pro jednání FV a právnímu úseku smlouvu o návratné finanční výpomoci.

 

usnesení č. 74/2/2024
II. kolo VŘ - ředitel/ka MSZ Litoměřice - složení výběrové komise
RM jmenuje navržené členy výběrové komise pro II. kolo výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 75/2/2024
Příkaz starosty a tajemníka č. 1/2024, kterým se mění příkaz č. 5/2022 - výše stravného na pracovních cestách a stravenkového paušálu
RM schvaluje Příkaz starosty a tajemníka č. 1/2024, kterým se mění Příkaz č. 5/2022 Vnitřní předpis ve znění pozdějších předpisů, který stanoví platové a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců, a to Příloha č. 1 – Výše stravného při pracovních cestách a Příloha č. 2 – Forma, podmínky a výše stravného (viz příloha orig. zápisu).
 
 
usnesení č. 76/2/2024
Příkaz starosty a tajemníka č. 2/2024, kterým se mění Příkaz č. 7/2016 - PRACOVNÍ ŘÁD
RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 2/2024, kterým se mění Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2016 – Pracovní řád (viz příloha orig. zápisu).
 
 

usnesení č. 77/2/2024
Rozpočtové opatření – projekt SYNERGYS
RM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 78/2/2024
Směrnice TSM
RM bere na vědomí předložené vnitřní směrnice příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice (směrnice viz. příloha orig. zápisu)
a) Vnitřní předpis pro evidenci zásobování
b) Směrnici o evidenci, účtování a odpisování majetku
c) Vnitřní předpis o poskytování cestovních náhrad
d) Vnitřní předpis o poskytování peněžitého příspěvku na stravování zaměstnancům

 

usnesení č. 79/2/2024
PO TSM - plán investic na rok 2024 - investiční příspěvek na pořízení dalších investic
RM bere na vědomí celkový plán investic na rok 2024 předložený příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1, Litoměřice, IČO 00080128 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje plán oprav a pořízení majetku, plán stavu, tvorby a čerpání fondů a odpisový plán na rok 2024 pro příspěvkovou organizaci Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1, Litoměřice, IČO 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 80/2/2024
Dohoda o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu s KB, a.s.
a) RM schvaluje uzavření Dohody o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu (dále jen „Dohoda“) s Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO: 45317054 (návrh Dohody – viz příloha orig. zápisu).
b) RM bere na vědomí, že spjatými osobami dle Dohody bude městská společnost ENLITOS a.s. a tyto příspěvkové organizace města: Technické služby města Litoměřice, Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace, Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7 a Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863.
c) RM souhlasí s tím, aby v budoucnu přistoupily k Dohodě jako spjaté osoby další příspěvkové organizace města.

 

 

Ing. Radek Löwy
starosta města

 

Alena Rožcová
1. místostarostka města

 

Vyhotoveno dne 25. ledna 2024

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu