RADA MĚSTA

usnesení rady města

19. zasedání rady 14. září 2000

USNESENÍ
z 19. jednání městské rady, které se konalo dne 14. 9. 2000 od 13,35 hod. v kanceláři tajemníka MěÚ Litoměřice


Přítomno: 7  členů městské rady


Městská rada projednala a


I. schvaluje:

1. návrh  na uvolnění částky 200.000 Kč z fondu rezerv na udržovací práce a zařízení vyučovací místnosti v Domě kultury

2. převod částky 70.000 Kč z fondu rezerv MKZ Litoměřice na pořízení elektronického zabezpečení pro nově zrekonstruované Kino Máj

3. čas konání Litoměřického vinobraní dne 30. 9. 2000 od 10.oo hod do 24.oo hod. a cenu vstupného 20,- Kč pro dospělé a 10,- Kč pro děti a vojsko

4. návrh firem a složení výběrové komise na Zhotovení studny na plaveckém bazénu Litoměřice:

Firmy k oslovení:

 • Stavební geologie - Geoprůzkum, s.r.o., České Budějovice
 • GIS - geoindustrie, Loket
 • Vodní stroje a. s., Praha
 • Pragis - Stavební specializace s.r.o., Praha

Členové komise:

 • p. Eduard Hamele
 • ing. Chábera
 • ing. M. Kadeřábková
 • ing. Zd. Frölich
 • ing. Heřmánek

5. na základě splněných podmínek půjčky z "Fondu bydlení"  pro tyto první dva žadatele:

 1. manželé Růžbatští, Žitenická 20, Litoměřice   200.000 Kč
 2. manželé Stejskalovi, Švermova 5, Litoměřice   200.000 Kč

6. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (plynová přípojka) na pozemek p.č. 3865/6 a části pozemku parcel p.č. 3868 a č.p. 3867/2, které jsou v majetku obce, spolu se souhlasem návrhu na vklad věcného břemene společnosti Severočeská plynárenská, a.s. Ústí n. L

7. pronájem  nebytových prostor v ul. Palackého 1033/24, Litoměřice, společnosti Korál servis LTM s.r.o,Litoměřice od 1. 8. 2000 za cenu 200,- Kč/m2/rok do doby dokončení prodeje domu. (Dále řešit prodej spoluvlastnického podílu.)

8. návrh p. Terbera pronajmout Klubu ochotníků a přátel loutkového divadla sklepní prostor v Alšově ulici 8, Ltm za předpokladu rekolaudace prostor, za symbolickou cenu pronájmu 1,-Kč/rok

9. pronájem nebytových prostor Velká Dominikánská 194, Litoměřice poskytnout Klubu ochotníků a přátel loutkového divadla,Křižíkova 5, Ltm za účelem zřízení prodejny loutek za cenu 800,-Kč/m2/rok. K uvedené částce budou účtovány služby spojené s užíváním nebytového prostoru

10. žádost o umístění reklamního poutače na budovu Dlouhá 194, Ltm se symbolem společnosti Čedok s podmínkou písemného souhlasu ing. arch. Páče - Státní památkový ústav Ústí n. L. a vyjádření komise regenerace městské památkové rezervace (komise 2.10.)

11. výměnu bytu mezi Františkem Vlachem, bytem Na Výsluní 435/1, Ltm. o vel. 3+1 a p. Liborem Čmuchálkem, bytem Nezvalova 1121/21, Ltm o vel. 2+0, s podmínkou písemného a ověřeného souhlasu pí Vlachové

12. žádost o přechod nájmu pana Bubeníka Josefa, ul. El. Krásnohorské 2015/9, Ltm. Podmínkou přechodu nájmu z p. Bubeníka Martina na p. Bubeníka Josefa je úplné vyrovnání všech dlužných částek

13. zapůjčení ubytovacího prostoru - Mírové náměstí 21/13, Ltm - p. Romanu Čadovi na dobu určitou jeden rok. Podmínkou užívání je pracovní poměr uzavřený s Městským úřadem Litoměřice

14.  výměnu bytu mezi p. Vysokým Stanislavem, bytem ul. Novobranská č. 84/17, Litoměřice (2+1, soukr. dům) a p. Gujdou Oldřichem, bytem ul. Revoluční č. 1833/4, Litoměřice (2+0, obecní dům) za podmínky uhrazení veškerých pohledávek k datu výměny


II. neschválila:

1. protinávrh ing. Kadeřábkové na výši vstupného na Litoměřické vinobraní 2000 stejnou jako v roce 1999, a to 10,- Kč dospělí a 5,- Kč pro děti a vojsko

2. zpětvzetí žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu pana Vladimíra Puhlovského, bytem Družstevní 37, Ltm a paní L. Puhlovské, bytem Vejprnice, Sokolská 301 (žadatel by zaplatil poplatky z prodlení a soudní výlohy)


III. ukládá:

1. odboru územního rozvoje města, aby ve spolupráci s paní Laiovou, vytipoval 4 místa ve městě, kde by mohla střídavě pí Laiová po týdnu působit (prodej párků v rohlíku z mobilního stánku)

2. p. Terberovi a ing. Jindrové jednat s firmou TEO plus o způsobu vyúčtování a předání správy a údržby objektů ve vlastnictví města od fi TEO plus s.r.o. Litoměřice

3.  vedení MěÚ a tajemníkovi co nejrychleji zajistit řešení nástupu právníka pro Městský úřad Litoměřice na trvalý pracovní poměr


IV. bere na vědomí:

1. informaci odboru školství a kultury o stavu záležitosti přestěhování soch do lapidária v kapli sv. Jana Křtitele (viz příloha orig. zápisu)

2. informaci o předložených návrzích rozpočtových změn a ukládá ekonomickému odboru zahrnout do návrhů rozpočtových změn navýšení o cca 20 tis. Kč z rezervy města na pobyt v Bruselu pro ing. Gryndlera (převzetí ceny v soutěži "City towards EU Compliance Award 2000" za stav životního prostředí v Litoměřicích)

3. návrh dr. Lida na průběh výběrového řízení na tajemníka MěÚ a vedoucího ekonomického odboru

4. žádost PhDr. Jana Smetany o uvolnění z členství v kulturní komisi na vlastní žádost


V. doporučuje:

1. MZ poskytnout slevu z ceny bytu v ul. Michalovická 1491/4, Litoměřice, ve výši 25% z nabídkové ceny bytu  65 968,- Kč, který byl opraven na vlastní náklady p. Jiřím Slavíkem, bytem Michalovická 1491/4, Ltm (dle článku IV. odst. 1. platných zásad pro prodej obytných domů byl využit bod č. 15 Zásad ze dne 16. 2. 1998: "Při přidělení bytu k svépomocné opravě s následným odkoupením, bude nabyvateli poskytnuta sleva 25 % z ceny ….").


VI. rozhodla:

1. na návrh p. Hamele nestahovat žalobu na p. Fliga Karla, U Kapličky 8/444, Ltm (výpověď z nájmu) do rozhodnutí MZ dne 5.10. v této záležitosti

2. o prodloužení termínu přijímání přihlášek na místo tajemníka městského úřadu do pondělí 2. 10. 2000 do 12,oo hod. a změnu textu v požadavcích na jazykové znalosti - místo státní zkoušky z německého nebo anglického jazyka na znalost jazyku na komunikativní úrovni (text inzerátu viz příloha orig. zápisu)


p.Antonín Terber
zástupce starosty

p. Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..