RADA MĚSTA

usnesení rady města

19. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 26.8.2010

 

USNESENÍ

výpis

z 19. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26.8.2010

od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

           

Přítomno  7 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         ukončení nájemních smluv č. 9170000057 ze dne 23.4.2001 a  č. 9170000023  ze dne 4.4.2001 k části pozemku  p.č.681/1, zahrada v k.ú. Litoměřice, dohodou k 30.9.2010.

2.         bezplatné jízdné pro cestující na linkách B, D městské hromadné dopravy v Litoměřicích dne 22. 9. 2010.

3.         Chartu Evropského týdne mobility 2010. Město Litoměřice se připojuje k Evropskému týdnu mobility (16. - 22. září 2010) tím, že po dobu celého týdne bude organizovat akce, které budou brát v potaz letošní mottoProdluž si život – buď aktivní“.

4.         uzavření nájemní smlouvy se součastným nájemníkem bytu č. 6, Alfonse Muchy 416/17, Litoměřice na dobu určitou 1 rok.

5.         prominutí poplatku z prodlení z částky 4.242,-Kč ve výši 80%, (tedy 3.394,-Kč), pro K.Baschovou, Litoměřice.

6.         prominutí poplatku z prodlení z částky 9.074,-Kč ve výši 40%, (tedy 3.630,-Kč), pro A.Hadrbolcovou, Litoměřice.

7.         uzavření dohody o splátkách pro K.Dadejíkovou, Litoměřice, na částku 6.802,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

8.         uzavření dohody o splátkách pro F.Fabiána, Litoměřice, na částku 2.641,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem srpen 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

9.         uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 7.5.2009 pro J.Hocka a L.Hockovou, Litoměřice, a to navýšení o částku 4.679,-Kč s příslušenstvím, při zachování výše splátky 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek a se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

10.       uzavření dodatku k dohodě o splátkách dluhu ze dne 26.10.2009 s D.Vojtíškovou, Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 6.866,-Kč s příslušenstvím a zvýšení měsíční splátky na 1.000,-Kč počínaje srpnem 2010.

11.       uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 1.10.2009 s M.Patzenhauerem, Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 8.559,-Kč s příslušenstvím, při zachování výše splátek.

12.       uzavření nájemní smlouvy se součastným nájemníkem bytu č. 57, Revoluční 1831/7, Litoměřice na dobu určitou od 1.8.2010 do 31.7.2011.

13.       podání žaloby na vyklizení bytu č. 12 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1834/8 v ulici Revoluční v Litoměřicích, který protiprávně užívá paní I. Havránková a zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro paní Havránkovou v ubytovně v Želeticích, v Litoměřicích.

 

14.       výpověď z nájmu součastnému nájemníkovi bytu č. 7 o velikosti 1+2 v domě č.p. 1752/6 v Mládežnické ulici v Litoměřicích a zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro výše uvedeného nájemníka v ubytovně v Želeticích.

15.       zábor veřejného prostranství pro Stranu zelených na Střeleckém ostrově dne 4.9.2010 od 15 do 19 hodin (prostor u Hospůdky u letního kina).

16.       zábor veřejného prostranství pol.straně ODS na Mírovém nám.dne 11.10. a 13.10. od 12 do 16 hodin s povolením výjimky z vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

17.       organizační řád Města Litoměřic (Městského úřadu Litoměřice) a stanovuje rozdělení pravomocí v rámci MěÚ, systemizaci odborů, oddělení a úseků, dle předloženého organizačního řádu (organizační řád viz příloha orig.zápisu).

18.       navýšení kapacity dětí z 902 na 953 a navýšení kapacity strávníků z 995 na 1060 v Mateřské škole Litoměřice, Masarykova 30 a stanovuje rozdělení pravomocí v rámci MěÚ, systemizaci odborů, oddělení a úseků, dle předloženého organizačního řádu (organizační řád viz příloha orig.zápisu).

19.       pronájem pozemku o velikosti 500m2 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích na p.č. 4008/74, pro CIRKUS RODOLFO, se sídlem ulice Dědická 287, 19016 Praha 9 – Újezd nad Lesy, IČ : 69510013 na dobu od 31.8. – 2.9.2010 ve výši  2.000,- Kč.

20.       zadávací dokumentaci, návrh smlouvy a složení výběrové komise a předložený seznam oslovených firem pro výběrové řízení: „Zajištění služeb hlavního konzultanta při přípravě projektu „Geotermální energie Litoměřice“. Zároveň RM schvaluje úpravu řízení projektu GTE a ukončení smluvního vztahu s konzultační společností SEWACO s.r.o. (zadávací dokumentace, návrh smlouvy, návrh řízení projektu GTE viz příloha originálu zápisu).

II.         neschvaluje:

1.         pronájem pozemku o velikosti 6 m2 v KDH na p.č. 4008/74 pro Marka Tintěru, Litoměřic, na dobu od 17.9. – 25.9.2010 ve výši  3.000,- Kč.

2.         stažení žaloby na zaplacení částky 35.434,-Kč a na vyklizení bytu č. 48 o vel. 1+1 s příslušenstvím, v Revoluční ulici č.p. 1831/7 v Litoměřicích, proti manž. M. Zároveň RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 48 v Revoluční ulici č.p. 1831/7 v Litoměřicích pro manž. M., bytem tamtéž, na dobu určitou 1 rok.

III         ruší:

1.         usnesení č. I/15 ze dne 6.4.2010 – vyklizení bytu č. 6, Alfonse Muchy 416/17, Litoměřice.

IV.        ukládá:

1.         OSMM zveřejnit záměr výpůjčky části pozemku p.č. 681/1 cca 400m2 v k.ú. Litoměřice pro účel umístění přístupové komunikace k č.p 258 na úřední desce.

2.         úseku územního plánování odboru územního rozvoje změnit termín projednávání pořízení č.1 změny územního plánu a místa projednávání do Domu kultury v Litoměřicích, pokud to umožňuje platná legislativa.

V.         bere na vědomí:

1.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2010, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2010 PO MŠ Litoměřice, Masarykova 30.

2.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2010, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2010 PO Centrum SRDIČKO, Revoluční 321/1846, Litoměřice.

3.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2010, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2010 PO MSZ, Zahradnická 28, Litoměřice.

4.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2010, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2010 PO Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, Litoměřice.

5.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2010, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2010 PO Knihovny K.H.Máchy, Mírové náměstí 26, Litoměřice.

6.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2010, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2010 PO  CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, Litoměřice.

7.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2010, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2010 PO ZŠ B.Němcové 2, Litoměřice.

8.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2010, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2010 PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, Litoměřice.

9.         čerpání rozpočtu za I.pololetí 2010, rozvahu a výkaz zisků a ztrát k 30.6.2010 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5 , Litoměřice.

10.       konání politické akce Strany zelených dne 4.9.2010 od 15 do 19 hodin na Střeleckém ostrově

11.       konání akce politické strany ODS dne 11.10. – 13.10.2010 od 11-16:00 hodin na Mírovém nám.

Jaroslav Tvrdík                                                                                     Mgr. Václav Červín

místostarosta města                                                                            místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu