Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. zasedání rady 31. srpna 2000

USNESENÍ
z 18. jednání městské rady, které se konalo dne 31. 8. 2000 od 13,35 hod. v kanceláři p. tajemníka MěÚ v Litoměřicích


Přítomno:    8  členů městské rady

Městská rada projednala a:


I. schválila:

1.) návrh na:

A) cenu stravného v Centru pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko od 1.9. 2000 
- jesle………………16,80 Kč
- předškolní děti……20,- Kč
- školní děti…………22,10 Kč
- dospělí…………….27,- Kč

B)  zachování slevy stravného pro rodiny s nízkým příjmem dle vyhlášky č. 155/1993 Sb.   a z.č. 242/1991 Sb., které byly uplatňovány ve Speciálním zařízení - pro Centrum.
- jesle
a) příjem do životního minima-------platba 50 % stravného
b) příjem do 1,25 násobek------------platba 75 % stravného

- zdrav. postiž.
a) do životního minima……platba 30 % stravného
b) 1,25 %…………………..platba 50 % stravného
c) nad 1,25 %………………platba 75 % stravného

2.) plat ředitelce příspěvkové organizace "Srdíčko" - Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež a to dle předloženého návrhu. (viz příloha orig. zápisu).

3.)   založení školního klubu pro žáky 2. stupně na ZŠ, ul. Máchovy schody a to od 1.9. 2000.

4.)   doplnění nájemní smlouvy na nebyt. prostory Mírové nám. 29/156,Ltm - Zlatnictví, která je uzavřena s p. Počanem a  p. Heřmanem. (Včetně manželek obou žadatelů - pí Heřmanové Marcely, bytem Fillova 7, Ltm a pí Počanové Miluše, bytem Velké Žernoseky 160).

5.) uzavření nové smlouvy s Pedagogicko psychologickou poradnou a smlouvu se Speciální školou Litoměřice při zachování shodných podmínek, které byly již sjednány se Školským úřadem v Litoměřicích.

6.)   příděl bytu č. 5 po pí Zajoncové Kláře v ul. Hynaisova 427/7 v Litoměřicích manželům Milanovi a Stanislavě Šimůnkovým s tím, že veškeré náklady související se sloučením bytů č. 4 a č. 5 budou hrazeny žadateli.

7.)   složení výběrové komise a výběr oslovených firem na akci "Vybudování komunikace ke skládce v Třebouticích" .

Složení komise: - p. A. Terber,  p. J. Betlam, ing. P. Gryndler, p. E. Hamele, pí A. Kaiserová
náhradník: ing. Bechyně
sekretář: p.L. Pošík

Oslovené firmy 
Stavby silnic a železnic, a.s. Vaníčkova 25, Ústí n/L
DAPS, v.o.s., Na Kocandě 18, Litoměřice
DELIMIT, s.r.o. Českolipská, Litoměřice
TACHSTAV, s.r.o. Michalská 8, Litoměřice
CHLADEK & TINTĚRA, a.s., Nerudova 16, Litoměřice

8.) předložený návrh úprav platového výměru ředitele MěN (bod č. 1 a 2) a zároveň mimořádné odměny řediteli MěN dle předloženého návrhu (bod č. 3 a 4). (Viz příloha orig. tohoto zápisu)

9.) zřízení systemizovaného místa na odboru správy majetku města a bytového hospodářství s funkcí referenta odboru pro movitý majetek města.

10.)  rozdělení Fondu bydlení (FB) tak, že bude 60 % poskytnuté státní dotace do FB poskytováno soukromým subjektům a 40 % FB bude využito pro potřeby oprav a rekonstrukci vlastního bytového fondu.

11.)  následující postup při výběru uchazečů na funkci tajemníka a vedoucího ekonom. odboru:
1. kolo - výběr, ze kterého vzejdou kandidáti
2. kolo  - posouzení psychologickou diagnostikou (Dr. Lid přítomen na MR 14.9.)  - pohovor
3. kolo - konečný výběr kandidátů hlasováním


II. neschválila:

1.) s odkazem na podmínku stanovenou MZ 8.4. 1999 předložený návrh darovací smlouvy žadatele ing. Pleyera, bytem U Medulánky 8  v Litoměřicích.

2.)   výměnu bytu mezi pí Martinkovou Evou, bytem Mrázova 986/19 o vel. 3+1 a pí Burešovou Alenou, bytem Turgeněvova 631/16 o vel. 2+1. MR hodlá upřednostňovat výměny v bytech v majetku města a záležitosti sociálně potřebných občanů.

3.) uskutečnění předváděcích Trhů s českými prodejci a firmami na Mírovém nám.  v Litoměřicích žadateli p. Bohumilu Flachsemu, bytem Zelenohorská 77, Plzeň - mandatáři za PALMU Českou asociaci za stánkový prodej.


III. rozhodla:

1.)  o přídělu městských soc. bytů žadatelům:
Fejerová Lenka, Jabloňová 10  -byt 1+2 Revoluční 4
Ulbrichová Hana, Pobřežní 2  -byt 1+1 Revoluční 7
Halgašová Lenka, Liškova 61 -byt 1+1 Seifertova 4
Nájemní smlouvy budou sepsány na dobu určitou 6-ti měsíců.


IV. doporučuje:

1.)   MZ navýšit rozpočet o 50.000,- Kč na provoz (uhrazení energie, čistících a   hygien. prostředků) veřejných záchodků na Mírovém nám. v Litoměřicích do konce roku 2000. 
Provozní doba:  Po, Pá -  7,00 --19,00 hod  Poplatek: pisoár  -  2,- Kč     So, Ne - 8,00 - 16,00 hod.        ostatní  -  3,- Kč


V.  pověřuje:

1.) p. starostu, aby sdělil manž. Závorkovým, že Město Litoměřice poskytne právní pomoc v jejich soudním sporu a zároveň MR žádá právníka odboru SMMaBH o sdělení stanoviska k výsledku kontroly.


VI.  bere na vědomí:

1.)  oznámení o konání předvolebního mítinku kandidáta do senátu za Čtyřkoalici Mgr. Z. Bárty, který se bude konat dne 6.9. 2000 od 17,00 hod. na Mírovém nám.
1.) oznámení konání mítinku občanů s kandidáty ČSSD do podzimních voleb, který se bude konat dne 4.9. 2000 od 12,00 hod. do 12,40 hod. na Mírovém nám.


VII.  revokuje:

1.)    své usnesení č. III../1 ze dne 23.5. 2000


p. Jiří Landa
starosta města

p. A. Terber   a    ing. M. Kadeřábková
zástupci starosty


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu