Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 25.9.2008

 

USNESENÍ

výpis

z 18. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 25.9.2008 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřic.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         žádost ředitele Městské nemocnice v Litoměřicích používat služební vozidlo i k soukromým cestám za úhradu dle platných právních předpisů.

2.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou KOVOSLUŽBA OTS, a.s., Tovačovského 2, Praha 3 na akci „Dodání zboží do provozu varny a prádelny Domova důchodců, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

3.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou LINET, spol. s r.o., Slaný - Želevčice čp. 5 na akci „Dodávka a montáž interiérového vybavení Domova důchodců, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

4.         zábor veřejného prostranství - části ul. Mezibraní v Litoměřicích pro V-Group, s.r.o., Mlékojedská ul., Litoměřice za účelem vystavení 1 vozidla Peugeot.

5.         uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „ZŠ Litoměřice Ladova 5 – Zateplení objektů a výměna oken“ s firmou Metall Quatro spol. s.r.o. Most (viz příloha orig. zápisu).

6.         složení výběrové komise na akci „ Vybavení Domova pro seniory – Litoměřice“ dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

7.            předložený návrh na zvýšení ceny palivového dřeva a dopravy, který předkládá Organizační složka LH – hájenka Kundratice čp. 22 (viz příloha orig. zápisu).

8.         uzavření smlouvy s firmou N+N – Konstrukce Litoměřice, s.r.o. na zajištění správy a rozvojové a udržovací péče pro park „U Hvězdárny“ (viz příloha orig. zápisu).

9.            prominutí poplatku z prodlení ve výši 60 % z částky 6.007,- Kč pro Evu Vysokou, Litoměřice.

10.       uzavření dohody o splátkách pro Janu Danielovou, Litoměřice, na částku 4.578,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2008, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

11.       uzavření dohody o splátkách pro Michala Gujdu a Jitku Gujdovou, Litoměřice, na částku 1.675,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2008, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

12.       uzavření dohody o splátkách pro Kateřinu Prochovou, Litoměřice, na částku 21.707,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2008, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

13.       uzavření dohody o splátkách pro Miroslava Ráce a Lucii Kocourkovou, Litoměřice, na částku 8.898,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2008, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

14.       podání žaloby na vyklizení bytu č. 6 o velikosti 2+1, v domě čp. 21/13 na Mírovém náměstí, Litoměřice, který protiprávně užívá pan Luboš Tměj, Litoměřice a zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro pana Tměje v Ubytovně pro sociálně slabé občany v Želetické ulici 2187/11, Litoměřicích.

15.            Návštěvní řád prostoru parkánů, a to s platností ode dne 1.10.2008 (viz příloha orig. zápisu).

16.       přidělení NP o velikosti 220 m2 v KDH budova 040, st.p.č. 4008/102, Litoměřice pro Petra Slahučku, Litoměřice, IČ: 64017737.

17.       přidělení NP o velikosti 110 m2 v KDH budova 040, st.p.č. 4008/102, Litoměřice pro Luboše Štorkána - Elpoš, Žitenice, IČ: 44221274.

18.       přidělení NP o velikosti 110 m2 v KDH budova 040, st.p.č. 4008/102, Litoměřice pro Ferdinanda Kalivodu, Litoměřice, IČ: 10433473.

19.            prominutí poplatků z prodlení ve výši 3.328,- Kč pro paní Štěpánku Vojtěchovskou na doporučení bytové komise při RM.

20.       uzavření smlouvy o dílo s Ing. Petrem Dočkalem - agentura Armiger na zajištění umělecké produkce - přípravu a realizaci odpoledního uměleckého programu v Litoměřicích dne 4.10.2008, v rámci akce Mezinárodní dny kultury pořádané ve dnech 3.-5.10.2008 v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

21.       uzavření darovacích smluv s Nadačním fondem Kalich a to:

1) přijetí finančních prostředků ve výši 20.000,- Kč na podporu konference o cestovním ruchu „Stop and Stay“ (viz příloha orig. zápisu).

2) přijetí finančních prostředků ve výši 10.000,- Kč na podporu charitativní akce „Z Kalichu dětem 2008“ (viz příloha orig. zápisu).

22.       úpravu mzdy Mgr. Martina Hrdiny v návaznosti na jeho pověření vedením ZŠ Litoměřice, Ladova 5 s účinností od 1.10.2008 (návrh úpravy mzdy viz příloha orig. zápisu).

II.            neschvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství - části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Autocentrum Háša, s.r.o., Masarykova 54, Bohušovice nad Ohří za účelem vystavení 1 vozidla Mitsubishi.

III.        ukládá:

1.         řediteli Městské nemocnice v Litoměřicích dopracovat analýzu o změně právní formy a SWOT analýzu.

IV.            potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče výběrového řízení firmu Chládek a Tintěra, a.s., Nerudova 16, Litoměřice na akci „Dostavba a modernizace zimního stadionu, Litoměřice“.

V.            doporučuje:

1.         ZM schválit prodej bytu č. 5 v domě ulice Teplická 1672/3, Litoměřice nájemníkovi Antonínu Staňkovi za cenu ve výši 248.412,- Kč.

VI.            pověřuje:

1.         vedením příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČ:46773380, se sídlem: Ladova 5, 412 01 Litoměřice, Mgr. Martina Hrdinu, a to v plném rozsahu kompetencí ředitele základní školy. Toto pověření je na dobu určitou, s účinností od 1.10.2008, po dobu dlouhodobého pracovního volna ředitele Mgr. Václava Červína. Pověření končí dnem nástupu ředitele příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, Mgr. Václava Červína, zpět do výkonu funkce ředitele této příspěvkové organizace.

 Mgr. Václav Červín                                                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                                 starosta města 

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu