Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 12.8.2010

USNESENÍ

V Ý P I S

z 18. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 12.8.2010

od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství za poplatek ve výši 12.000,- Kč – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro firmu MORIS design, s.r.o., Pod Stárkou 33, Praha 4 za účelem pořádání vepřových hodů dne 18.9.2010.

2.            bezúplatný zábor veřejného prostranství – parkoviště za domem kultury pro Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, Litoměřice pro potřeby účastníků Konference regionální rady regionu soudržnosti severozápad dne 21.9.2010.

3.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a ing.Zbyňkem Petrášem, Ústí nad Labem na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig.zápisu)

4.         zábor veřejného prostranství – část Mírového náměstí a ulic – Okružní, Lidická, Dykova, Dalimilova, Michalovická, Sládkova, Žižkova, Svojsíkova, B. Němcové, Sokolovská, Kozinova, Máchovy schody, Jiráskovy sady, Tyršovo náměstí pro Českou televizi, Kavčí hory, Praha 4 za účelem natáčení českého seriálu v termínu od 10.9. do 5.10.2010 a od 1.11. do 15.11.2010 za poplatek ve výši 40.000,- Kč

5.         výpověď z nájmu bytu č. 7 o velikosti 3+1, v domě č.p. 270/5 v ulici Vrchlického v Litoměřicích současným nájemníkům a zároveň jim schvaluje poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici 2187/11  v Litoměřicích

6.            pronájem NP o velikosti 900 m2 v KDH budova 099, st.p.č. 4008/124 pro Vladislava Slabocha, se sídlem ulice Školní 299,  Litoměřice, IČ : 72575735, ve výši  200,-Kč / m2 / rok

7.         uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Litoměřice a panem Miroslavem Stejskalem o pronájmu nebytových prostor v Domě kultury - restaurace v 1.patře – Hudební klub (viz příloha orig.zápisu) se zapracováním připomínek RM

8.         konání mimořádného termínu svatby  na jiném vhodném v prostorách Žernoseckého vinařství v obci Velké Žernoseky dne  25. září (sobota) 2010 v 11.30 hod. 

9.         změnu v rámci organizační struktury MěÚ Litoměřice  spočívající v převedení tabulkového místa  Koordinátor projektu GTE (v rámci samostatného oddělení projektů a strategií) z částečného na plný úvazek, a to s účinností od 1.9.2010 na dobu neurčitou.

10.            bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí a kasáren Jiřího z Poděbrad pro p. Vlastimila Tlaška, Litoměřice za účelem pořádání Rally České Středohoří od 10. do 11.9.2010.

11.            bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí pro parkování cca 50 vojenských historických vozidel dne 14.8.2010

12.       zábor veřejného prostranství – část Mírového náměstí za účelem propagační akce znovuotevření provozovny Gurmánie v termínu dne 16.8. 2010 od 8,00 do 19,00 hod. za poplatek 1.100,-Kč (30mx20Kč + 500,-Kč elektřina)

13.       finanční dar ve výši 20.000,- Kč z rozpočtové rezervy města obci Chřibská v rámci pomoci při odstraňování následků povodní

14.       finanční dar ve výši 15.000,- Kč společnosti provozující BABYBOX pro účely jeho pořízení v areálu PO Městská nemocnice v Litoměřicích

II.             neschvaluje:

1.         uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 4  na adrese Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích pro současnou nájemnici a neupouští od vyklizení bytu

2.            pozdržení vymáhání pohledávky ve výši 42.764,-Kč za Ing. Miroslavem Šipulou, bytem Litoměřice a podání výpovědi z nájmu bytu do konce měsíce září 2010

III.            doporučuje:

1.         ZM schválit „Program regenerace Městské památkové rezervace Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu)

IV.            nedoporučuje:

1.         ZM uvolnit finanční prostředky ve výši cca 220.000,- na zakoupení motorového člunu pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - požární stanici v Litoměřicích.

V.         ukládá:

1.            Mgr.Härtingovi oslovit ve 2. kole výběru tyto 3 subjekty: Respect a.s., Total Brokers a.s. a Českou pojišťovnu a.s., aby vypracovaly definitivní podobu návrhu pojištění

VI.            pověřuje:

1.         OSMM, OÚRM a projektového manažera GTE  přípravou podkladů k založení obchodní společnosti pro využití kasáren Dukelských hrdinů a pořízením znaleckých posudků soudním znalcem za účelem ohodnocení nemovitého majetku.

VII.       bere na vědomí:

1.            vyhodnocení zaslaných nabídek pojištění majetku Města Litoměřice zvolenou komisí v 1.kole

   Jaroslav Tvrdík                                                                                               Jiří Landa            místostarosta města                                                                              místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu