Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 9.9.2019

Výpis usnesení z jednání Rady č. 18/2019

města Litoměřice, které se uskutečnilo dne 09. 09. 2019

od 13:00 hodin v kanceláři starosty

 

499/18/2019

VZ/027/2019 s názvem “ Parkovací dům Litoměřice – Růžovka – zhotovení DÚR a DSJ“ - schválení výjimky a uzavření smlouvy

a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/027/2019 s názvem „Parkovací dům Litoměřice – Růžovka – zhotovení DÚR a DSJ“ zadat přímým oslovením dodavatele ad projekt s.r.o., sídlem Šlikova 313/58, 169 00 Praha 6, IČO: 25696548

b) RM schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem ad projekt s.r.o., sídlem Šlikova 313/58, 169 00 Praha 6, IČO: 25696548 (viz příloha orig. zápisu)

 

500/18/2019

PO MSZ - bezúplatný převod věcí movitých

RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 002 63 958 a příspěvkovou organizací Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 709 23 477 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

501/18/2019

PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 - bezúplatný převod věcí movitých

RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 002 63 958 a příspěvkovou organizací Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

502/18/2019

PO ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2 - bezúplatný převod věcí movitých

RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 002 63 958 a příspěvkovou organizací Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

503/18/2019

PO Masarykova ZŠ - bezúplatný převod věcí movitých

RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 002 63 958 a příspěvkovou organizací Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

504/18/2019

PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 - bezúplatný převod věcí movitých

RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 002 63 958 a příspěvkovou organizací Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

505/18/2019

PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 - bezúplatný převod věcí movitých

RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 002 63 958 a příspěvkovou organizací Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

506/18/2019

PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5 - bezúplatný převod věcí movitých

RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 002 63 958 a příspěvkovou organizací Základní škola Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

507/18/2019

PO MŠ Litoměřice - bezúplatný převod věcí movitých

RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 002 63 958 a příspěvkovou organizací Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

508/18/2019

PO CŠJ - bezúplatný převod věcí movitých

RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 002 63 958 a příspěvkovou organizací Centrální školní jídelnu Litoměřice, Svojsíkova 7, se sídlem Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

509/18/2019

PO ZUŠ - bezúplatný převod věcí movitých

RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 002 63 958 a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

510/18/2019

PO DDM - bezúplatný převod věcí movitých

RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 002 63 958 a příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

511/18/2019

PO MKZ - bezúplatný převod věcí movitých

RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 002 63 958 a příspěvkovou organizací Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

512/18/2019

PO Knihovna K. H. Máchy - bezúplatný převod věcí movitých

RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 002 63 958 a příspěvkovou organizací Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

513/18/2019

VZ/031/2019 s názvem „Osobní užitkový vůz pro centrum Srdíčko“

a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/031/2019 s názvem „Osobní užitkový vůz pro centrum Srdíčko“ zadat přímým oslovením dodavatele Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Dlouhá 186/31, 412 01 Litoměřice, IČO: 00526282

b) RM schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., sídlem Dlouhá 186/31, 412 01 Litoměřice, IČO: 00526282 (viz příloha orig. zápisu)

 

514/18/2019

VZ/028/2019 s názvem „Litoměřice – pořízení manipulační techniky pro městskou kompostárnu“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/028/2019 s názvem „Litoměřice – pořízení manipulační techniky pro městskou kompostárnu“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Avistech s.r.o., sídlem Netřebice 131, PSČ 381 32, IČO:26090520 (viz příloha orig. zápisu)

 

515/18/2019

Nabídka pronájmu bytu č. 6 v ulici Lidická 150/2

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 6 v ulici Lidická 150/2 v Litoměřicích, o výměře 71,88 m2 (1+1).

 

516/18/2019

Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 169 a v budově č.p. 170 na Mírovém náměstí v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 169, stojící na pozemku parc. č. 232 a v budově č.p.170, stojící na pozemku parc. č. 233 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

517/18/2019

Zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 038 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

518/18/2019

Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem Martinem Černým, IČO: 67235484, se sídlem U Kapličky 444/8, 412 01 Litoměřice - Pokratice. Dodatkem č. 2 se upravuje výměra pronajatého prostoru na 44,30 m2.

 

519/18/2019

Posouzení žádosti – existence IS na pozemku v k.ú. Pokratice

a) RM bere na vědomí žádost manželů xxxxxxxxxxxx

b) RM neschvaluje požadovanou úhradu vynaložených nákladů za výkopové práce ve výši 10.043 Kč ani zajištění přeložky energetických zařízení, umístěných na pozemcích parc.č. 196/14 a 194/39 v k.ú. Pokratice pro žadatele pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pokratice, Litoměřice.

 

520/18/2019

Akční plán po auditu udržitelného rozvoje 2019 - 2021

RM schvaluje Tříletý akční plán po auditu udržitelného rozvoj 2019 - 2021 včetně jeho realizace do 30. 8. 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

521/18/2019

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2019 - PO Technické služby města Litoměřice

RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2019 PO Technické služby města Litoměřice IČO: 080128, Na Kocandě 22 (viz příloha orig. zápisu).

 

522/18/2019

Smlouva o bezúplatném převodu movitých věcí do vlastnictví PO TSM

RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958 a příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČ: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

 

523/18/2019

Předložení „Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda v obci Litoměřice ve věci záměru prodeje akcií / navýšení kapitálu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.“

a) RM bere na vědomí informaci o splnění podmínek podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve věci podaného „Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda v obci Litoměřice ve věci záměru prodeje akcií / navýšení kapitálu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.“ ze dne 02.08.2019 ve znění opraveného návrhu ze dne 23.08.2019 (viz příloha orig. zápisu)

b) RM ukládá Mgr. Ladislavu Chlupáčovi, starostovi města předložit návrh přípravného výboru na konání místního referenda s otázkou „Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoli formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoli soukromoprávní subjekt a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., výhradně ve vlastnictví veřejnoprávního subjektu?” na zasedání zastupitelstva města dne 12.09.2019.

 

524/18/2019

Doplnění programu jednání ZM dne 12.9.2019

RM schvaluje doplnění programu zasedání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 12.9.2019 od 16:00 hod. v sále Kulturního a kongresového centra se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích.

PROGRAM:

 1. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení zápisu minulého jednání
 3. Kontrola plnění bodů
 4. Doplnění / stažení bodu programu
 5. Hlasování o programu
 1. Doporučení zastupitelstva radě města k jednáním o nemocnici
 2. Předložení „Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda v obci Litoměřice ve věci záměru prodeje akcií / navýšení kapitálu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.“
 3. Vyhlášení místního referenda na území města Litoměřice
 4. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 2.9.2019
 5. Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
 6. Schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených městem Litoměřice
 7. Schválení projektu „ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 – vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy“
 8. OP VVV – Implementace KAP II – Technické kluby – schválení partnerství – DDM Rozmarýn Litoměřice
 9. Podpora sociálních služeb 2019 – 2. kolo
 10. Schválení smlouvy o budoucím prodeji stavby „Litoměřice, Želetice, ul. Želetická, p.p.č. 4843/1 tlaková kanalizace“
 11. Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 1345/42 v k.ú. Pokratice
 12. Kotlíkové půjčky
 13. Schválení uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem
 14. Volba soudních přísedících Okresního soudu Litoměřicích
 15. Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2019
 16. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru při ZM
 17. Dotace na Vánoční trhy pro Zahradu Čech
 18. Prezentace nového grafického vizuálu města
 19. Schválení dohody o splátkách dluhu
 20. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
 21. Změna pravomoci Zastupitelstva města Litoměřice ve věci zřizování věcných břemen

Majetkové záležitosti:

Záměry:

 1. Záměr vkladu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích do společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.
 2. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
 3. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
 4. Revokace usnesení č. 84/3/2019 ze dne 13.06.2019 upřesnění výměry dle GP (GTT)
 5. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 5272/3 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

Prodeje:

 1. Majetkoprávní dořešení "připlocených pozemků" v lokalitě ul. Škrétova
 2. Majetkoprávní dořešení "připlocených pozemků" v lokalitě ul. Sadová
 3. Prodej pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice
 4. Prodej pozemku parc.č. 68/15 v k.ú. Pokratice
 5. Prodej pozemků parc.č. 4984/21 a 4984/80 v k.ú. Litoměřice
 6. Prodej pozemků parc.č. 293/20, 2719/44 a 2719/45 v k.ú. Litoměřice, majetkoprávní dořešení Tyršův most
 7. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 3886/10, 3886/29 a 3900/20 (areál nemocnice) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
 8. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
 9. Částečná revokace usn.100/3/2019 ze dne 13.6.2019, týkající se úpravy výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti v ul. Komenského
 10. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 1345/66 a 154/3 v k.ú. Pokratice
 11. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 85/1 v k.ú. Pokratice
 12. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 32/1, 56/1 a 58/1 v k.ú. Litoměřice
 13. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice
 14. Zřízení věcného břemene – služebnosti kanalizačního zařízení k pozemkům parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice
 15. Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k pozemkům parc.č. 1321/10 a 1321/11 v k.ú. Litoměřice
 16. Zřízení věcného břemene – služebnosti vodovodního a kanalizačního zařízení k pozemkům parc.č. 1321/10, 1321/11, 1268/19, 1354/1 a 1838/2 v k.ú. Litoměřice
 17. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 3986/2,3989/2,3991/1 v k.ú. Litoměřice
 18. Informace
 19. Interpelace
 20. Diskuze
 21. Závěr

 

525/18/2019

Jmenování člena dozorčí rady společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.

RM, rozhodující ve věcech obce jako jediného společníka / akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., přijala toto rozhodnutí / schvaluje návrh na vydání rozhodnutí:

RM jmenuje pana Jiřího Skřivánka, bytem Litoměřice, členem dozorčí rady společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518, s platností od 09.09.2019.

RM ukládá starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., o výše uvedeném usnesení / rozhodnutí.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

 

Mgr. Karel Krejza

1.místostarosta města

Vyhotoveno dne 11.9.2019


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu