Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. usnesení z jednání rady města 21.08.2003

USNESENÍ

z 18. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 21. srpna 2003

od 13:30 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno  6 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schválila:

1.         zábor veřejného prostranství v Jezuitské a Wintrově ulici v Litoměřicích pro firmu Jakubisko film, s.r.o. Praha z důvodu natáčení celovečerního filmu ve dvou dnech v měsíci října 2003.

2.         níže uvedené smlouvy a dokumenty, které jsou nezbytnou součástí zprovoznění Ubytovny Želetice a jsou platné od 1.9.2003:

      1.   Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v Ubytovně Želetice

2.   Nájemní smlouva Město Litoměřice v. Občanské sdružení Naděje

3.   Rozpočet Občanského sdružení Naděje

4.   Dohoda o poskytnutí přístřeší  Město Litoměřice v. Uživatel (ubytovaný)

5.   Domácí řád

6.   Ceník ubytování pro rok 2003 Ubytovna Želetice

- s tím, že bude zpracován dodatek ke smlouvě o poskytnutí soc. služeb, který specifikuje rozsah drobné údržby a oprav v Ubytovně Želetice a v odstavci IV. této smlouvy bude zakomponována možnost okamžité výpovědi smlouvy.

3.         přidělení bytu č. 35 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice panu Helmutu Fechtnerovi, r. 1930, bytem Michalovická 10, Litoměřice s podmínkou zaplacení fin. příspěvku 30 tis. Kč. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

4.         přidělení bytu č. 31 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice panu Jiřímu Haškovi, r. 1946, bytem Litoměřice, Liškova 61 s podmínkou zaplacení fin.příspěvku ve výši 30 tis.Kč. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

5.         přidělení městského soc. bytu žadatelce paní Bláhové Renatě v Revoluční 7, byt č. 59, Litoměřice

6.         přidělení městského soc. bytu žadatelce paní Chválovské Martině v Revoluční 8, byt č. 43, Litoměřice

7.         doplnění zdravotní a sociální komise o MUDr. Taťjánu Kolinovou a Mgr. Roberta Krejčího za členy komise Mgr. Helclovou a MUDr. Drábkovou.

II.         rozhodla:

1.         podpořit projekt neziskové organizace Post Bellum a Českého rozhlasu „Hlasy hrdinů“ finanční částkou z rozpočtu Města Litoměřic na rok 2003 ve výši 20.000,- Kč a technicky poskytnutím zápůjčky počítače pro přepis nahrávek. Nezisková organizace Post Bellum předá Městu Litoměřice bezplatně 1 kopii veškerých výstupů z této akce.

III.         ukládá:

1.         ředitelce PO ZŠ Ladova ul. umožnit organizátorům projektu „Hlasy hrdinů“ (nezisková org. Post Bellum a Český rozhlas) přístup k počítači v počítačové učebně dle možností školy za dohodnutých podmínek s p. Lukášem Krákorou.

IV.        jmenuje:

1.         na návrh starosty města a se souhlasem tajemníka MěÚ do fce vedoucího organizační složky Správy městských lesů Vladimíra Koláře, bytem Hlinná 76, Litoměřice.

V.         bere na vědomí:

1.         rozbor hospodaření TSM Litoměřice k 30. 6. 2003.

                        ing. Ivan Palán                                                  Mgr. Ladislav Chlupáč

                    místostarosta města                                                  starosta města

                         

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu