Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

17 zasedání rady 30.8.2001

U S N E S E N Í

z 17. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 30. srpna 2001 od 13,30 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno:     

7  členů rady města

Rada města po projednání:

I.                    schvaluje:

1.      výměnu bytů mezi Jolanou Mikelovou, bytem Škroupova 1860/12 v Litoměřicích o velikosti 71,610 m2 a Radkem Leskotou, bytem Mrázova 986/25 v Litoměřicích o velikosti 3+1.

II.                  revokuje:

1.      své usnesení I./6 ze dne 17.5. 2001 ohledně  finanční spoluúčasti na opravě podezdívky na parcele ing. Kestřánka v ul. Sadová.

III.                bere na vědomí:

1.      informaci o plnění úkolů zadaných řediteli Městské nemocnice v Ltm MUDr. Jiránkovi

2.      žádost fy VEGA zastoupenou p. Gerstendörferem, bytem Nezvalova 23 o pronájem obřadní síně na hřbitově v Litoměřicích.

3.      petici podanou občany ul. Pokratická, která se týká porušování nočního klidu.

4.      stížnost podanou manželi Kalovými, která se týká porušování nočního klidu v noci ze  4.8  – 5. 8. a v noci z 18.8. – 19.8. 2001 konáním koncertů u DK a na Střeleckém ostrově.

IV.                ukládá:

1.      řediteli MěN MUDr. Jiránkovi jednat o problematice nájemního vztahu MěN s MUDr. Klenerem a podmínkách pronájmu umělé ledviny.

2.      odboru SMMaBH vyvěsit nabídku na pronájem obřadní síně na hřbitově v Litoměřicích na úřední desce MěÚ.

3.      starostovi, aby zajistil ve spolupráci s velitelem MP zvýšení frekvence kontrol hlídek MP lokalitě ul. Pokratická

4.      .

V.                  rozhodla:

1.      o vypovězení nájemní smlouvy s firmou Tranquillitas Praha s.r.o. na pronájem obřadní síně na hřbitově v Litoměřicích

Jiří Landa

starosta

Antonín Terber                                       ing. Margita Kadeřábková

    místostarosta                                                místostarostka


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu