RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. výpis z usnesení z jednání RM 01.09.2004

USNESENÍ

VÝPIS

ze 17. jednání Rady města Litoměřice

konaného dne 1.9. 2004 od 12:00 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 9 členů Rady města Litoměřice

Rada města Litoměřice po projednání:

I. schvaluje:

1.            prominutí nájemného školy 1.KŠPA, Máchovy schody 4, Litoměřice, ve výši 32.668,- Kč měsíčně po dobu 3. měsíců (od 1.9.2004 do 30.11.2004) v návaznosti na finanční prostředky vynaložené na uvedení budovy školy do provozu

2.         prodej bytů: Smetanova 1813/5, byt č. 23, Družstevní 37/19, byt č. 6 veřejnou nabídkou obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu (termín vyvěšení nabídky je 2.9. 2004) a komisi: Libuše Šinfeltová, Iva Stejskalová a zástupce RM Mgr.Václav Červín.

Otevírání obálek proběhne  22.9. 2004 v 15:30 hod v zasedací místnosti MěÚ na Mírovém nám. 15/7, Litoměřice.

3.         znění darovací smlouvy s Městem Litoměřice jako obdarovaným k pozemku p.č. 1345/117 o výměře 79 m2, v k.ú. Pokratice. (smlouva viz. originál příloha zápisu).

4.         udělení „PLNÉ MOCI“ pro JUDr. Radku Šumerovou, advokátku se sídlem v Litoměřicích, Turgeněvova 19,  na základě které bude zastupovat Město Litoměřice ve smluvních jednáních a vypracovávání konkrétních smluv o převodech vlastnictví bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., a v řízení před Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice o vklady vlastnických práv k bytovým jednotkám do katastru nemovitostí.

5.            vypovězení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích uzavřenou mezi Městem Litoměřice a spol. KERBER, spol s r.o.

6.         smlouvu o výpůjčce mezi Městem Litoměřice a PO MKZ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).        

II. pověřuje:

1.         vedoucí OÚRM předložit varianty řešení přeložky vysokého napětí na Miřejovické stráni (po projednání v komisi ÚR) a zároveň předložit přehled financování Miřejovické stráně k 1.9.2004 a odhad investičních nákladů na páteřní komunikace a rozvody.

2.         komisi výchovy, vzdělávání a sportu řešením žádosti o příspěvek na pořádání akce „Divadelní den Sázava - Litoměřice“ - 5. ročník.

III. doporučuje:

1.         ZM schválit změnu zřizovací listiny PO MKZ Litoměřice v čl.5, odst.5.2 „ Další majetek ve vlastnictví zřizovatele užívá příspěvková organizace na základě smlouvy o výpůjčce a pronajímá nebytové prostory ve prospěch zřizovatele“.

IV. bere na vědomí:

1.            předloženou informaci a postup řešení pokládky inž. sítí a úpravy komunikací na Miřejovické stráni v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

2.            informaci ředitele PO MěN v Litoměřicích MUDr. Miroslava Jiránka o přijatých opatřeních, která povedou k uloženému snížení ztráty fin. plánu 2004 (viz příloha orig.zápisu) a zároveň informaci o lůžkovém fondu MěN a nově otevřené lékárně MěN.

3.         žádost o bezúplatný převod movitého majetku z Armády ČR na Město Litoměřice pro Sbor dobrovolných hasičů Litoměřice z 1.9.2004 (viz příloha orig. zápisu).

V. zamítá

1.         žádost o zastavení soudní výpovědi z bytu číslo 1, Elišky Krásnohorské  2015/9, Litoměřice.

VI. nemá námitek

1.         proti podání projektu „Zimní příroda“ soukromé MŠ Dětský koutek s.r.o. Litoměřice.

2.         k obnovení autobusové linky Litoměřice-Žitenice-Malečov´-Ústí n.L. a zpět v rámci základní dopravní obslužnosti dle návrhu obce Staňkovice. Město Litoměřice se nebude podílet na případném krytí ztrátovosti těchto linek.

VII. ukládá

1.         ukládá OSBH zaslat písemnou výpověď pro porušení smluvních podmínek uzavřených mezi Městem Litoměřice a spol. KERBER spol. s r.o.

Jiří Landa                                                                                    Mgr. Ladislav Chlupáč

1.místostarosta            města                                                                     starosta města

Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..