Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

16 zasedání rady 30.07.2002

USNESENÍ

ze 16. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 30. července  2002

od 13,30 hod. v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno  7 členů rady města

Rada města Litoměřice po projednání:

I.            schvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství u autobusového nádraží (pozice č. 13 -viz příloha orig. zápisu) pro umístění prodejního stánku novin a tabákových výrobků pro spol. Letka Team, a.s. Lísková 1513, Čáslav.

2.         zábor veřejného prostranství v Michalovické ulici pro umístění prodejního stánku, vzorkovnu kamenických výrobků - spol. Menhir and Dolmen, Lodní nám. 4, Litoměřice za podmínky neomezovat stávající parkovací místa.

3.         příděl bytů:

-  č. 20 v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice pí Miroslavě Kudýnové, bytem Liberecká 4, Litoměřice.

-  č. 10 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice pí Hildegardě Fiedlerové, bytem Tolstého 3, Litoměřice.

V obou případech majitelé bytů zaplatí městu finanční příspěvek ve výši 30 tis. Kč.

4.            prodloužení nájemní smlouvy na jeden rok pro p. Karla Fliga, bytem U Kapličky 444/8, Litoměřice – byt č. 7 a zpětvzetí žaloby o výpovědi z nájmu bytu.

5.         udělení 50 % slevy na nájmu sklepa o velikosti 10,67 m2 pronájemci paní Květuši Wogurkové, bytem č.1, v ul. Křižíkova 788/13, Litoměřice.

6.         žádost paní Drahomíry Halouzkové o výměnu bytu č.43, o vel. 1+1 v ul. Revoluční 1834/8, Litoměřice za bytu č. 11, o vel. 2+1 v ul.  Mrázova 986/23, Litoměřice.

7.         na základě žádosti OÚ Píšťany poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro postřik jezera v Píšťanech.

8.         složení oslovených firem a výběrové komise pro výběrové řízení PHARE CBC na projekty města Litoměřic.

            Oslovené firmy na projekty:

1)       IMAGE  BROŽURA  „LITOMĚŘICE  A  OKOLÍ“

 • SOS ART  Litoměřice
 • Nakladatelství DIGON, 440 01 Louny
 • ADART s.r.o., Louny
 • CDL DESIGN s.r.o, Ústí nad Labem
 • DELTA PRINT, Děčín 32 – Boletice nad Labem
 • M PLAN s.r.o., Přimda (sídlo)

2)       PANORAMATICKÁ  MAPA  MĚSTA  LITOMĚŘIC

 • SOS ART  Litoměřice
 • CDL DESIGN s.r.o., Ústí nad Labem
 • M PLAN s.r.o., Přimda (sídlo)
 • MCU, vydavatelství UNIOS, České Budějovice

3)       PANORAMATICKÁ  MAPA  OKRESU  LITOMĚŘICE

 • SOS ART  Litoměřice
 • CDL DESIGN s.r.o., Ústí nad Labem
 • M PLAN s.r.o., Přimda (sídlo)
 • MCU, vydavatelství UNIOS, České Budějovice

Složení komise:

p. Jiří Kučírek (výk. ředitel Svazu CR DELITEUS) – člen

pí Helena Bitrichová (ved. odb. školství kultury a sportu MěÚ Litoměřice) – člen

p. Antonín Terber (místostarosta města Litoměřic) – předseda

PhDr. Oldřich Kotyza, (Okresní vlastivědné muzeum Litoměřice) – člen

zástupce ARREL Ústí n/L - člen

náhradníci:

p. Ladislav Chlupáč (předseda komise kultury a CR města Litoměřic)

pí Hana Mildová (ved. informačního centra Litoměřice)

tajemník komise:

pí Marie Dětinská (kulturní referent MěÚ Litoměřice)

II.            rozhodla:

1.         o nepřijetí žádosti o městský sociální byt  p. Ladislava Mikela, Masarykova 22, Litoměřice.

2.         podpořit Jezdecké sdružení LIKOLI poskytnutím součinnosti TSM Litoměřice a Městské policie v Litoměřicích při organizaci 4. ročníku Středohorských vytrvalostních závodů konaných dne 31. srpna 2002.

3.         o zrušení zasedání ZM plánovaného na den  8.8. 2002.

III.        bere na vědomí:

1.            informaci o stavu reformy veřejné správy. (viz příloha orig. zápisu.)

IV.             pověřuje:

1.            tajemníka MěÚ  ing. Lowyho přípravou výběrového řízení na fci vedoucího správního odboru.

                        

p. Jiří Landa

starosta

p. Antonin Terber

místostarosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu