Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

16.výpis z usnesení z jednání RM19.08.2004

USNESENÍ

výpis

ze 16. jednání Rady města Litoměřice

konaného dne 19.8. 2004 od 12:00 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 6 členů Rady města Litoměřice

Rada města Litoměřice po projednání:

I. schvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství za účelem stavby, provozování a demontáže pouťových atrakcí v termínu 23.9. od 18.00 - 26. 9. 2004 do 17.00 v prostorách Tyršova náměstí s tím, že tato skutečnost bude projednána se všemi dotčenými podnikatelskými subjekty.

2.         výměnu bytu č. 7, Revoluční 1831/7, Litoměřice a bytu č. 6, Kosmonautů 2019/10, Litoměřice.

3.         výměnu bytu č. 7, A.Muchy 425/9, Litoměřice a bytu č. 21, Turgeněvova 618/18, Litoměřice.

4.            pronájem NP garáže v ulici Velká Dominikánská 42/94 na p.č.188 ve dvorním traktu o výměře 16 m2, za cenu 318,- Kč/m2/rok.

5.            pronájem pozemku p.č. 4536/1 o výměře 1755 m2, p.č. 4536/2 o výměře 15 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem užívání zahrady a pozemku pod stavbou za cenu 3.645,- Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

6.            pronájem pozemku části  p.č.2354/30 v k.ú. Litoměřice za 500,- Kč/m2/rok o výměře 20 m2 tj. 10.000,- Kč na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

7.            předložené znění KS na nákup nemovitostí od společnosti Korunní pivovar s.r.o. Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

8.         konání mimořádného termínu svatby na koupališti v Litoměřicích dne 2.října  2004 v 12.00 hod.

9.         konání mimořádného termínu svatby v Ploskovickém zámku dne 24.září 2004  v 11.00 hod.

10.            prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích při konání benefičního koncertu dne 1.10.2004 na Parkánech u Máchových schodů.

11.       návrh na složení komisí pro 2. kola výběrového řízení na místo vedoucího ekonomického odboru MěÚ Litoměřice (viz orig. zápisu)

II. neschvaluje:

1.            pronájem pozemku p.č. 3289/1 v k.ú. Litoměřice za účelem umístění prodejního stánku s konečnou platností.

III. ukládá:

1.            právnímu oddělení připravit do příštího jednání RM návrh mandátní smlouvy mezi Městem Litoměřice a MKZ Litoměřice na pronájem NP od 1.9.2004.

IV. ruší:

1.         nájemní smlouvu s MKZ Litoměřice ke dni 31.8.2004

V. doporučuje:

1.         ZM nezúčastnit se výběrového řízení na prodej pozemků p.č. 2213/6 o výměře 444 m2 a p.č. 2213/7 o výměře 103 m2 v k.ú. Litoměřice.

2.         ZM schválit splátkový kalendář při splátkách 1.500,- Kč/měs. na úhradu dluhu na základě Rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích pod Č.j. 8C 83/2004 - 32, ze dne 21.6.2004 s tím, že o případném prominutí penále bude jednáno po zaplacení celého dluhu na nájmu.

VI. bere na vědomí:

1.         rozbor hospodaření TSM Litoměřice ke dni 30. 06. 2004 (viz příloha orig. zápisu).

2.            informaci o zastupování vedoucího ekonomického odboru MěÚ Litoměřice pí Jarmilou Hlavičkovou, hlavní účetní.

3.         konání předvolební akce k volbám do KZ ČSSD dne 30.8.2004 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

                                                                                                                                                                       

Jiří Landa                                                                                    Mgr. Ladislav Chlupáč

1.místostarosta            města                                                                     starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu