Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 5.8.2019

Výpis usnesení z jednání Rady č. 16/2019
města Litoměřice, které se uskutečnilo dne 05. 08. 2019
od 13:00 hodin v kanceláři starosty

431/16/2019
Návrh úpravy rozpočtu odboru územního rozvoje
RM schvaluje rozpočtové opatření – navýšení položky "Ul. Zahradnická – oprava VO" ÚZ 8211/Org. 8200 v rozpočtu odboru územního rozvoje na r. 2019 o 250 tis. Kč na celkovou částku 1.650 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu).


432/16/2019
Souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství-Street Sushi, s.r.o.
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro společnost Street Sushi, s.r.o., se sídlem Merhoutova 1401/2, Praha – Kunratice, IČO: 06681981 za účelem umístění pojízdného občerstvení před hlavní branou litoměřického koupaliště v ul. Pobřežní v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).


433/16/2019
Souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství - J. Jindříšková
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro paní Janu Jindříškovou, se sídlem Horova 1581/22, Litoměřice, IČO: 65061128 za účelem umístění předzahrádky před provozovnou v ul. Okružní 283, Litoměřice po celý rok (viz příloha orig. zápisu).


434/16/2019
VZ/005/2019 s názvem „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ - výběr nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/005/2019 s názvem „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ a uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem HARTEX CZ s.r.o., sídlem Českolipská 325/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 25048902 (viz příloha orig. zápisu).


435/16/2019
VZ/029/2019 s názvem “Litoměřice, Březinova cesta – pokládka asfaltové komunikace“ - schválení výjimky a uzavření smlouvy
a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/029/2019 s názvem „Litoměřice, Březinova cesta – pokládka asfaltové komunikace“ zadat přímým oslovením dodavatele EUROVIA CS, a.s., sídlem Národní 138/10, Praha 1 – Nové Město, IČO 45274924.
b) RM schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem EUROVIA CS, a.s., sídlem Národní 138/10, Praha 1 – Nové Město, IČO 45274924 (viz příloha orig. zápisu).

 

436/16/2019
Poskytnutí dotace paní K.B.
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč paní K. B., bytem Litoměřice, pro dceru K.B., která se zúčastní MS v karate, které se bude konat ve dnech 20. - 23. 9. 2019 v Portugalsku. Dotace bude hrazena z rozpočtu ŠKSaPP
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu)


437/16/2019
Bezplatný vstup s průvodcovskou službou dne 7. 9. 2019 do Hradu Litoměřice
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 445 57 141, technicko – organizační zajištění bezplatného vstupu s průvodcovskou službou dne 7. 9. 2019 do Hradu Litoměřice v rámci Dne otevřených památek.


438/16/2019
Bezplatný vstup s průvodcovskou službou dne 7. 9. 2019 na vyhlídkovou věž Kalich Litoměřice
RM ukládá odboru komunikace, marketingu a cestovnímu ruchu MěÚ Litoměřice, technicko – organizační zajištění bezplatného vstupu s průvodcovskou službou dne 7. 9. 2019 na vyhlídkovou věž Kalich Litoměřice v rámci Dne otevřených památek.


439/16/2019
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2019 - DDM Rozmarýn
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2019 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO 62769693 (viz příloha orig. zápisu).


440/16/2019
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2019 - Masarykova základní škola Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2019 PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).


441/16/2019
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2019 - MSZ v Litoměřicích
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2019 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, Litoměřice, IČO:70923477 (viz příloha orig. zápisu).


442/16/2019
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2019 - Mateřská škola Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2019 PO Mateřská škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO:72744081 (viz příloha orig. zápisu).


443/16/2019
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2019 - ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2019 PO Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 se sídlem v Litoměřicích, B. Němcové 2 IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).


444/16/2019
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2019 - ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2019 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).


445/16/2019
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2019 - ZŠ Litoměřice, Ladova 5
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2019 PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, Litoměřice IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).


446/16/2019
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2019 - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2019 PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).


447/16/2019
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2019 - ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2019 PO Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, Litoměřice IČO 46773401 (viz příloha orig. zápisu).


448/16/2019
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2019 - ZUŠ Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2019 příspěvková organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice, Předměstí, Masarykova 621/46, IČO 46773410 (viz příloha orig. zápisu).


449/16/2019
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2019 - Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2019 PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627, (viz příloha orig. zápisu).


450/16/2019
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2019 Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2019 PO Centra SRDÍČKO (viz příloha orig. zápisu).


451/16/2019
Schválení vzorové darovací smlouvy na poskytování kompostérů pro individuální žadatele a pověření starosty k uzavírání smluv
RM schvaluje znění vzorové darovací smlouvy uzavírané mezi městem Litoměřice jako dárcem a žadatelem jako obdarovaným, o darování 1 ks kompostéru z lamelového pozinkovaného plechu, o rozměrech 130x130x100cm, v pořizovací ceně 3 570,- Kč od firmy MEVA a.s. (vzorová smlouva viz příloha originálu zápisu). RM pověřuje pana starostu k uzavírání darovacích smluv s individuálními žadateli o výše specifikované kompostéry.


452/16/2019
Schválení smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro tyto žadatele:
a) pan J.Š., bytem Litoměřice – výše dotace 30.000 Kč
b) pan E.S., bytem Litoměřice – výše dotace 23.000 Kč
c) paní T.K.P. bytem Litoměřice – výše dotace 26.724,60 Kč

(viz přílohy orig.zápisu)


453/16/2019
Schválení smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – nadzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (nadzemní nádrže) v Litoměřicích pro tyto žadatele:
a) Ing. T.V., bytem Litoměřice – výše dotace 3.705 Kč
b) paní M.S., bytem Litoměřice – výše dotace 7.200 Kč
c) paní J.P., bytem Litoměřice – výše dotace 629,10 Kč
d) Mgr. A.S., bytem Litoměřice – výše dotace 2.615,40 Kč
e) pan L.K., bytem Litoměřice – výše dotace 2.040,30 Kč

(viz přílohy orig.zápisu)

 

454/16/2019
Rozpočtové opatření – odbor životního prostředí
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru životního prostředí (viz příloha orig. zápisu).


455/16/2019
Revokace usnesení č.134/6/2019 - Program podpory zachycené dešťové vody v Litoměřicích
RM revokuje své usnesení č. 143/6/2019 ze dne 11.3.2019. V programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích se, v bodu způsob financování, vypouští rozdělení vyčleněných finančních prostředků na nadzemní a podzemní nádrže. Finanční prostředky určené v rozpočtu města na tento program, budou přidělovány bez omezení druhu nádrží do jejich vyčerpání. Všechny ostatní podmínky tohoto dotačního programu zůstávají v platnosti.


456/16/2019
VZ/028/2019 s názvem „Litoměřice – pořízení manipulační techniky pro městskou kompostárnu“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/028/2019 s názvem „Litoměřice – pořízení manipulační techniky pro městskou kompostárnu“


457/16/2019
Prodloužení Smlouvy o výpůjčce č. 9470000081 ze dne 23.3.2015
RM schvaluje úpravu Smlouvy o výpůjčce č. 9470000081, uzavřené dne 23.3.2015 s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČO: 70892156, k části pozemku parc.č. 290 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Litoměřice, týkající se prodloužení doby vypůjčení pozemku do 22.3.2025, Dodatkem č. 1.


458/16/2019
Prodloužení Smlouvy o nájmu pozemku č. 9470000074 ze dne 31.12.2013
RM schvaluje úpravu Smlouvy o nájmu pozemku č. 9470000074 ze dne 31.12.2013 a Dodatku č. 1 ze dne 29.5.2014, se spol. Bonett Gas Investment, a.s., U Habrovky 247/11, Praha, IČO: 28253655, k části pozemku parc.č. 2608/2 o výměře cca 131m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu umístění veřejné kompaktní plnící stanice CNG (pohonné hmoty), spočívající v prodloužení doby pronájmu na dobu určitou, do 31.12.2033 a navýšení ročního nájemného na 50 Kč/m od 1.1.2020, Dodatkem č. 2.


459/16/2019
Záměr úpravy Smlouvy o pachtu č. 9170000022 ze dne 17.5.2017
RM schvaluje adresný záměr úpravy Smlouvy o pachtu č. 9170000022, uzavřené dne 17.5.2017 s manželi Z.Z. a D.Z., bytem Litoměřice, spočívající v rozšíření předmětů pachtu o část pozemku parc.č. 687/1 o výměře cca 60m2 v k.ú. Pokratice.


460/16/2019
Schválení řádné účetní závěrky, návrhu rozdělení hospodářského výsledku a Výroční zprávy společnosti 1. Geotermální Litoměřice
Rada města při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Města, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČ 24840688 činí následující rozhodnutí schvaluje:
1. řádnou účetní závěrku společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. za rok 2018, sestavené účetní firmou 22HLAV s.r.o., Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, IČ: 64052907, v souladu s českými účetním předpisy (viz příloha originál zápisu – Výroční zpráva),
2. návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2018, kterým je ztráta ve výši 89.139,06Kč tak, že tato ztráta bude v plné výši převedena do hospodářského výsledku minulých let jako neuhrazená ztráta minulých let,
3. Výroční zprávu společnosti za rok 2018, včetně Zprávy představenstva o činnosti společnosti za rok 2018 a o stavu jejího majetku, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a Zprávy dozorčí rady za rok 2018. (viz příloha originál zápisu)

 

461/16/2019
Schválení zadání ekonomické analýzy Czech Tourismem a rozpočtového opatření
RM schvaluje zpracování ekonomické analýzy Czech Tourismem s cílem zlepšit vyjednávací pozici akciové společnosti Zahrada Čech při získávání dotací.
RM schvaluje rozpočtové opatření OKMaCR (viz příloha orig. zápisu).


462/16/2019
Informační kampaň města
RM pověřuje odbor KMaCR přípravou a realizací informační kampaně.
RM schvaluje rozpočtové opatření OKMaCR (viz příloha orig. zápisu).


463/16/2019
Vzetí na vědomí dokumentu "Doporučení k zavedení procesů strategického řízení Města Litoměřice"
RM bere na vědomí dokument Doporučení k zavedení procesů strategického řízení Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).


464/16/2019
Schválení přesunu financí v rámci rozpočtu útvaru Pro lidi
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci útvaru PROLIDI (viz příloha orig. zápisu).


465/16/2019
Revokace usnesení RM č. 115/5/2019 ze dne 25.02.2019
RM revokuje usnesení č. 115/5/2019 písm. c) takto: RM pověřuje tajemníka úřadu uzavíráním nájemních smluv k tomuto bytu včetně jejich změn, doplňků a ukončení nájmu dohodou. K nájemní smlouvě bude uzavřena formou notářského zápisu doložka o uzavření dohody se svolením k vykonatelnosti vyklizením předmětného bytu.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 8.8.2019


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu