Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 22.8.2022

USNESENÍ
V Ý P I S
z 16. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 22. 8. 2022
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města


usnesení č. 358/16/2022

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2022 - MKZ v Litoměřicích
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2022 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem 41201 Litoměřice - Předměstí, Na Valech 2028, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 359/16/2022

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2022 - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
Rada města:
a) bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2022 PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu),
b) schvaluje aktualizovaný plán stavu, tvorby a čerpání fondů, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2022PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 360/16/2022

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2022 - ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2022 PO Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 se sídlem v Litoměřicích, B. Němcové 2, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 361/16/2022

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2022 - Masarykova ZŠ
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2022 PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 362/16/2022

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2022 - ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2022 PO Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 363/16/2022

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2022 - ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2022 PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 364/16/2022

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2022 - ZŠ Litoměřice, Ladova 5
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2022 PO Základní škola Litoměřice, Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 365/16/2022

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2022 - Mateřská škola Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2022 PO Mateřská škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO:72744081 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 366/16/2022

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2022 - ZUŠ Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2022 PO Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice, Předměstí, Masarykova 621/46, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 367/16/2022

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2022 - CŠJ Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2022 PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 41201 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 368/16/2022

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2022 - DDM Rozmarýn
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2022 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO:62769693 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 369/16/2022

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2022 - Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2022 PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 370/16/2022

Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2022 - MSZ v Litoměřicích
Rada města:
a) bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2022 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, Litoměřice, IČO:70923477(viz příloha orig. zápisu),
b) revokuje své usnesení č. 218/10/2022 část b) ze dne 9.5.2022 a schvaluje příspěvkové organizaci Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice, IČO: 70923477 převod výsledku hospodaření do rezervního fondu ve výši 295.739,94Kč a aktualizovaný plán pořízení a oprav majetku, plán stavu, tvorby a čerpání fondů a odpisový plán na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 371/16/2022

Memorandum mezisektorové spolupráce - Kulturně-kreativní centrum Litoměřice
RM schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci projektu "Kulturně-kreativní centrum Litoměřice" mezi městem Litoměřice a partnery projektu (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 372/16/2022

Aktualizace Organizačního řádu a org. struktury a Vnitřního platového předpisu - Mateřská škola Litoměřice, PO
RM schvaluje aktualizované znění Organizačního řádu a organizační struktury a Vnitřního platového předpisu Mateřské školy Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 s účinností od 1. 7. 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 373/16/2022

Změna odpisového plánu a plánu pořízení hmotného majetku na rok 2022 - Mateřská škola Litoměřice, PO
RM schvaluje aktualizovaný odpisový plán, aktualizovaný plán pořízení majetku a aktualizovaný plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2022 Mateřské škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 374/16/2022

Účelový příspěvek ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2 - projekt Post Bellum z.s.
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelového příspěvku zřizovatele ve výši 24 400 Kč Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 na účast v projektu "Příběhy našich sousedů - Post Bellum z.s.",
b) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 375/16/2022

Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice - akce - předání zlaté mince ČNB
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání slavnostního aktu předání zlaté mince České národní banky městu Litoměřice, a to dne 4. 10. 2022 v dopoledních hodinách.

 

usnesení č. 376/16/2022

Bezplatný vstup s průvodcovskou službou dne 10. 9. 2022 - Hrad Litoměřice
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, IČO: 445 57 141, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice technicko – organizační zajištění bezplatného vstupu s průvodcovskou službou do Hradu Litoměřice dne 10. 9. 2022 u příležitosti Dne otevřených památek pořádaných v rámci Dnů evropského dědictví (EHD).

 

usnesení č. 377/16/2022

Bezplatný vstup s průvodcovskou službou dne 10. 9. 2022 - vyhlídková věž Kalich Litoměřice
RM ukládá odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu MěÚ Litoměřice technicko–organizační zajištění bezplatného vstupu s průvodcovskou službou na vyhlídkovou věž Kalich v Litoměřicích dne 10. 9. 2022 u příležitosti Dne otevřených památek pořádaných v rámci Dnů evropského dědictví (EHD).

 

usnesení č. 378/16/2022

OS Puellae cantantes, z.s. - Dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí dotace
RM schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/120/2022 ze dne 3. 5. 2022 uzavřené mezi městem Litoměřice a Občanským sdružením Puellae cantantes, z.s., se sídlem Boženy Němcové 573/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 26518848 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 379/16/2022

Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Litoměřice - finanční příspěvek
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč Českému svazu včelařů, z.s., okresní organizaci Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00434621 na úhradu nákladů souvisejících s realizací edukativní expozice v rámci podzimní výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 380/16/2022

Poskytnutí dotace - Outbreak Europe 2022
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč panu Pxxx Hxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxx Litoměřice pro účast na šampionátu Outbreak Europe 2022, který se konal ve dnech 5. – 7. 8. 2022 v Bánské Bystrici, tato dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/209/2022 mezi Pxxxxxx Hxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx Litoměřice a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 381/16/2022

Poskytnutí dotace - MČR v parkuru
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč paní Mxxxxxxx Gxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx Litoměřice pro účast dcery Axxxxx Nxxxxx, nar. xxxxxxx, na MČR Pony v parkurovém skákání, které se konalo ve dnech 17. - 21. 8. 2022 ve Zduchovicích, dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/210/2022 mezi paní Mxxxxxx Gxxxxxx nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx Litoměřice a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 382/16/2022
Žádost Charity Litoměřice o udělení rezidentního parkování
RM schvaluje udělení rezidentního parkování pro Charitu Litoměřice, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 382 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 383/16/2022

Žádost o podporu autobusové dopravy pro seniory v Ústeckém kraji
RM schvaluje poskytnutí finanční podpory ve výši 5000 Kč ve formě daru organizaci Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, pobočný spolek, Dobětická 2333/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 02254867.

 

usnesení č. 384/16/2022

VZ/028/2022 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 - vybudování výtahu ve dvoře“ - zrušení výběrového řízení
RM schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/028/2022 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 - vybudování výtahu ve dvoře“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 385/16/2022

Schválení odvolání člena a jmenování nového člena představenstva společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.
RM při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní korporace 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, činí následující rozhodnutí:
a) RM odvolává po vzájemné dohodě z funkce člena představenstva Mgr. Karla Krejzu, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice.
b) RM ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí o výše uvedeném usnesení.

 

usnesení č. 386/16/2022

Schválení odvolání člena a jmenování nového člena představenstva společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.
RM při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti společníka obchodní korporace 1. Geotermální Litoměřice a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, činí následující rozhodnutí:
a) RM volí do funkce člena představenstva společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. Tomáše Sarnovskyho, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice.
b) RM volí do funkce člena představenstva společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. Mgr. Karla Krejzu, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice.
c) RM ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti jediného akcionáře Rozhodnutí o výše uvedeném usnesení.

 

usnesení č. 387/16/2022

Částečná revokace usn.337/14/2022 ze dne 18.7.2022- umístění veřejné elektrizační distribuční sítě: „LT-Litoměřice, ppč. 4006/62 - nové OM, IV-12-4022837“ (737)
RM schvaluje částečnou revokaci usn. č. 337/14/2022, spočívající v opravě označení pozemku. Věcné břemeno distribuční sítě bude zřízeno k tíži pozemku parc.č. 4006/1 v k.ú. Litoměřice.

 

usnesení č. 388/16/2022

Revokace usn.351/15/2022 ze dne 1.8.2022 - umístění veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4022700/LT-Ltm. Zahradnická-přip.OM ppč.1433“ (739)
RM ruší usn. č. 351/15/2022 a nahrazuje novým usnesením RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4022700/LT-Ltm. Zahradnická-přip.OM ppč.1433“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 72.400 Kč + 21 % DPH, za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 5535, 571/1 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 389/16/2022

Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 5156/1 v k.ú. Litoměřice (741)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4022957/LT-Litoměřice ppč. 5157/10,24- nová OM“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 5156/1 v k.ú. Litoměřice Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 390/16/2022

Ukončení smlouvy o výpůjčce prostoru v budově č.p. 73, stojící na pozemku parc. č. 74 v k.ú. Litoměřice, v bývalém vojenském areálu „Velitelství a VUSS Litoměřice“
RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č.: 412/19/356-8, uzavřené dne 19.05.2014 s Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 1, Hradčany, 160 01 Praha 6, IČO: 60162694. Smlouva o výpůjčce prostor v budově č.p. 73, stojící na pozemku parc. č. 74 v k.ú. Litoměřice, v bývalém vojenském areálu „Velitelství a VUSS Litoměřice“ se ukončuje písemnou dohodou smluvních stran ke dni 20.09.2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 391/16/2022

Umístění billboardu na oplocení Skateparku - Střelecký ostrov - pozemek parc.č. 2700/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje umístění billboardu na oplocení Skateparku - Střelecký ostrov - pozemek parc.č. 2700/1 v k.ú. Litoměřice, na dobu určitou od 28.8.2022 - 26.9.2022, panem Ing. Kxxxxx Kxxxxxxx, Lovosice, za nájemné ve výši 276 Kč + 21% DPH, splatné před podpisem nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 392/16/2022

Směna městského bytu č. 6 za byt č. 5, oba v ul. Lidická 150/2, Litoměřice
RM schvaluje panu Pxxxx Txxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, směnu stávajícího bytu č. 6 v Lidické ul. 150/2 v Litoměřicích za byt č. 5 v Lidické ul. 150/2 v Litoměřicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

usnesení č. 393/16/2022

Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 394/16/2022

Zveřejnění záměru dlouhodobého pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez čísla popisného, jež je součástí pozemku parc. č. 55/8 v k.ú. Litoměřice v bývalém městském pivovaru
RM schvaluje zveřejnění záměru dlouhodobého pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez čísla popisného, jež je součástí pozemku parc. č. 55/8 v k.ú. Litoměřice, o velikosti užitné plochy cca 2.464,59 m2, v bývalém městském pivovaru v Litoměřicích za účelem poskytnutí prostor pro potravinářskou výrobu.

 

usnesení č. 395/16/2022

Rozpočtové opatření – nákup 1 ks parkovacího automatu
a) RM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).
b) RM pověřuje ředitele Technických služeb města Litoměřice, příspěvková organizace k převzetí parkovacího automatu.

 

usnesení č. 396/16/2022

Záměr prodeje použité techniky
RM schvaluje prodej notebooků užívaných zastupiteli města, včetně příslušenství, za zůstatkovou cenu 4.500 Kč dle odborného odhadu ke dni 3.8.2022.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 23.8.2022

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu