Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. usnesení z mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 1.8.2013

 

U S N E S E N Í

ze 16. mimořádného jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 1.8.2013 od 15:40 hodin v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích

Přítomno 7 členů RM

414/16/2013

Schválení podání projektové žádosti o dotaci do Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

RM schvaluje podání projektové žádosti o dotaci do Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

415/16/2013

Rozdělení finančních prostředků na odstranění povodňových škod

a) RM schvaluje poskytnutí peněžitých darů fyzickým a právnickým osobám z veřejné sbírky za účelem odstranění škod na jejich majetku vzniklých v důsledku povodní (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám z dotace poskytnuté Ústeckým krajem  za účelem odstranění škod na jejich majetku vzniklých v důsledku povodní (viz příloha orig. zápisu).

416/16/2013

Záměr výpůjčky pozemků část parc.č. 4795/2 a parc.č. 4768/32, obě ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 35m2 v k.ú. Litoměřice pro realizaci stavby „ PRODEJNÍ HALA  JURIS“ na dobu určitou do doby dokončení stavby nejdéle do 31.12.2014

RM schvaluje záměr výpůjčky pozemků -  část parc.č. 4795/2 a parc.č. 4768/32, obě ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 35m2 v k.ú. Litoměřice pro realizaci stavby „ PRODEJNÍ HALA JURIS“ na dobu určitou do doby dokončení stavby, nejdéle do 31.12.2014.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu