Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. usnesení z mimoř. jednání Rady města Litoměřic - 10.7.2012

 

USNESENÍ

16. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10.7.2012

od 12:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 5 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  16.  m i m o ř á d n é m   j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

459/16/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – Retro Prague

RM neschvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části  ul. Na Valech v Litoměřicích pro Retro Prague, Štěrboholská 560, Praha 9 za účelem parkování 40 historických vozidel dne 15.7.2012 a doporučuje pro tyto účely využít bezplatné parkování na Mírovém náměstí ve vzdálenosti cca 200 m od Gotického hradu.

460/16/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – J. Malec, Stillking Films, s.r.o.,Praha 5

RM schvaluje zábor veřejného prostranství Mírového náměstí v Litoměřicích pro firmu Stillking Films, s.r.o., Kříženeckého nám. 322, Praha 5 za účelem natáčení reklamy ve dnech 18. – 22.7.2012 za smluvní cenu 10.000,- Kč za 2 natáčecí dny.

 

461/16/2012

Schválení zástupce města Litoměřic na VH spol. Zahrada Čech s.r.o.

RM pověřuje místostarostu Mgr. Karla Krejzu zastupováním při jednání valné hromady společnosti Zahrada Čech s.r.o. konané dne 26.7. 2012 od 14:00 hod.

 

462/16/2012

Nákup parkovací karty od TSM Litoměřice pro vozidlo spol. Zahrada Čech s.r.o.

RM schvaluje TSM Litoměřice prodej parkovací karty společnosti Zahrada Čech s.r.o. Litoměřice za účelem parkování vozidla uvedené společnosti.

 

463/16/2012

Složení výběrové komise, seznam oslovených firem a schválení dokumentace k VŘ na akci „Vybavení spisové služby“

a)         RM schvaluje dokumentaci k výběrovému řízení na „Vybavení spisové služby“ v rámci projektu „I. Technologická centra II. Spisová služba a vnitřní integrace“ (viz příloha orig.zápisu)

b)         RM schvaluje seznam firem dle jednotlivých výzev, které budou vyzvány k podání nabídek (viz příloha orig.zápisu).

c)         RM schvaluje hodnotící komisi k výběrovému řízení na „Vybavení spisové služby“ (viz příloha orig.zápisu).

Jan Szántó

2. místostarosta města

Mgr. Václav Červín

3. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu