Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. usnesení z jednání rady města 17.07.2003

U s n e s e n í

ze 16. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 17. července 2003 od 13:30 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno  8 členů Rady města

Rada města projednala a

I.             schvaluje:

1.         žádost o povolení mimořádného termínu sňatku pana Mgr. Aleše Mullera a paní Ing. Marie Kocourkové dne 9.září 2003 v 11,00 hodin na zámku Ploskovice

2.            poskytnutí půjčky z Fondu bydlení manželům Květoslavě a Pavlovi Tesařovým, bytem Křižíkova 1229/10, Litoměřice ve výši 48.000,- Kč na dobu 5ti let s úrokem  5% p.a.

3.         žádost pana Josefa Šimka za jeho spolubydlícího Igora Kubalíka, bytem Alšova 13, Litoměřice o prominutí poplatku za nakládání s komunálním odpadem za 1. pololetí 2002 ve výši

ve výši 180,- Kč

4.         prodej nemovitosti dle splátkového kalendáře 35 189,- Kč při podpisu kupní smlouvy

( 31.7.2003 ) a 35 189,- Kč do 6 měsíců od podpisu KS ( 31.1.2004 ) manželům Kejřovým, bytem Lovosice, Dlouhá 65. Zápis na KÚ Litoměřice bude proveden po zaplacení celé částky tj. 70.378,- Kč.

5.         podání určovací žaloby na zřízení věcného břemene práva průchodu a průjezdu

do dvorního traktu v Jezuitské ulici (pokud to bude možné požadovat průchod a průjezd všemi průjezdy) u Okresního soudu Litoměřice za Město Litoměřice i za vlastníky nemovitostí ve dvorním traktu prostřednictvím JUDr. Pavla Krupky /viz příloha orig. zápisu/

6.         přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 8 v Domě s pečovatelskou službou, Velká Krajská 7, Litoměřice sl.Janě Šmídové, nar. r. 1982, trvale bytem V. Krajská 7, Litoměřice

7.            v případě přivolení výpovědi z nájmu Okresním soudem Litoměřice, přidělení přístřeší v Ubytovně v Želeticích Janě Šmídové, r. 1982, trv. bydlištěm V. Krajská 7, Litoměřice

8.         uzavření nových nájemních smluv s každým subjektem zvlášť na nebytové prostory Velká Dominikánská 285/33, Litoměřice nájemcům:

- Česká společnost přátel Japonska zastoupená panem Imrichem Danihelem,  U Školy 150/7, Litoměřice, v prostorách druhého a třetího nadzemního patra o výměře 67,45 m2

- Občanskému sdružení dílna ručního papíru, zastoupenému paní Ing. Irenou Štyrandovou, Michalovická 8, Litoměřice, v prvním nadzemním patře o výměře 19,75 m2

9.         na základě dosažených výsledků  Městské nemocnice Litoměřice v r.2002 a na doporučení DR MěN Litoměřice, vyplacení doplatku celkové roční odměny za rok 2002 řediteli Městské nemocnice Litoměřice dle předloženého návrhu

10.            vyplácení pravidelných čtvrtletních záloh na celkovou roční odměnu pro rok 2003 řediteli Městské nemocnice a na základě dosažených výsledků MěN Litoměřice v I.Q 2003 a doporučení DR MěN Litoměřice výplatu 1. zálohy na celkovou roční odměnu za r.2003 řediteli MěN Litoměřice dle předložených návrhů /zápis Dozorčí rady ze 16.6.2003 viz příloha orig. zápisu/

11.       žádost Turistického oddílu Bobři, Úštěk o zapůjčení služebního vozidla VW Caravelle

RZ LTK 20-42 (řídič. p. Váňa) na dny 10.8.2003 a 17.8.2003, trasa Litoměřice – Oberwiesenthal, SRN a zpět za podmínky úhrady PHM, pojištění a mzdy řidiče Turistickým oddílem Bobři

II.             neschvaluje: 

1.         výjimku na přijetí žádosti o městský sociální byt, kterou podala pí. Hlavničková Ivana, Růžovka 2, Litoměřice

2.         uvedení rodinných příslušníků do nájemní smlouvy přechodně služebních bytů AČR

III.        bere na vědomí:

1.            uspořádání festivalu Občanským sdružením Klika 1 pod názvem „Severní vítr“ konaného dne 16. 8. 2003 v prostorách bývalého letního kina na Střeleckém ostrově a jeho konání do 01,00 hod. 17.8.2003

2.            využívání průjezdu domem manželů Grimmových, Máchovy schody 242/5, Litoměřice pro p. ing. Luďka Šímu po dohodě s vlastníky

3.            informaci o přerušení výběrového řízení na celkové řešení osazení termostatických ventilů, poměrových měřičů tepla a automatických regulátorů tlakové diference  na otopných systémech  obytných domů, které jsou v majetku Města Litoměřice a jejich vyregulování

4.            rezignaci  Mgr. Jiřího Kučery na funkci ředitele Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, z důvodu odchodu do starobního důchodu /viz. příloha orig. zápisu/.Termín od 1.1.2004.

IV.        ukládá:

1.         odboru ŠKSaPP informovat Městskou policii Litoměřice o pořádání festivalu „Severní vítr“

2.         OS – BH prověřit všechny nájemní smlouvy na přechodně služební byty

V.            revokuje:

1.         své usnesení ze 4. RM dne 6.2.2003 pod bodem I./8. a po vzájemné dohodě ruší nájemní smlouvu s Českou společností přátel Japonska zastoupenou panem Imrichem Danihelem

VI.            pověřuje:

1.         OS - BH zajištěním osoby nezávislého posuzovatele pro posouzení u jednoho z uchazečů navrženého řešení na osazení termoventilů v obecních bytech

2.         DR MěN Litoměřice zpracováním návrhu kriterii ke stanovení odměn ředitele MěN Litoměřice

ing. Ivan Palán

místostarosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu