Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

15.výpis z usnesení z jednání RM 3.8.2004

 

VÝPIS  Z  USNESENÍ

z 15. jednání Rady města Litoměřice

konaného dne 3. 8. 2004 od 12:00 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřice po projednání:

I.            schvaluje:

1.            poskytnutí fin.příspěvku pro Charitní domov „Zdislava“ v Litoměřicích ve výši 20 tis.Kč z rezervního fondu města.

2.         čerpání částky 88,50 Kč ze stavební akce: „OPRAVA FASÁDY MUZEA“ za účelem uložení těchto bankovek a mincí do historické kopule umístěné na střeše Muzea.

3.         výměnu bytu č.2 Michalovická 2150/2, Litoměřice a bytu č. 12, E.Krásnohorské 2016/3, Litoměřice.

4.         výměnu bytu č.7, U Katovny 2004/6, Litoměřice a bytu č. 37, Hálkova  218/3, Litoměřice.

5.           přidělení NP v ulici Dukelská 1854/14, Litoměřice pro Správa nemovitostí KU-MA,

sdružení podnikatelů Dukelská 1854/16, Litoměřice.

6.         přidělení NP v ulici Mírové náměstí 43/21, Litoměřice o výměře 114,69 m2  za výši nájemného 1.400,- Kč/m2/rok v tomto pořadí:

1.Šárka Novotná – zřízení prodejny sušeného ovoce, ořechů, semínek, čajů balených a vážených,    cukrovinek, dietní potravin, bezlepkových potravin, potravin pro diabetiky, bio výrobků atd.

2. Ivana Mišovicová – prodejna s dámskou a pánskou konfekcí, s matkou podnikají na jiných  místech v Litoměřicích. Získáním NP by rozšířili provoz o prodej pánské a chlapecké konfekce. Vytvoří pracovní místo minimálně jedno pracovní místo. Prodejnu budou udržovat na vlastní náklady.

NP budou zrekonstruovány na vlastní náklady bez jakékoli snahy o budoucí

návratnost vložených financí, ani formou odbydlování

7.         přidělení NP v ulici 5.května 154/4, Litoměřice o výměře 47,78 m2 za výši nájemného 1.400,- Kč/m2/rok v tomto pořadí:

1. Son Nguyen Truong – rychlé občerstvení se zaměřením na čínskou kuchyni, která bude orientována na    zdravou výživu dospělých a dětí.

2. Michal Krbec-CAFFE MARKET – zabývají se dovozem kávy KIMBO, prodejem kávovarů pro přípravu espresa a to pro domácnosti  a kanceláře, prodejem doplňkového sortimentu (hrníčky na espreso, lžičky, atd.)

NP budou zrekonstruovány na vlastní náklady bez jakékoli snahy o budoucí návratnost vložených financí, ani formou odbydlování.

8.         program zasedání ZM konaného dne 12.8.2004.

 

Program jednání ZM

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva

    Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II. Doplnění programu

III. Hlasování o programu

IV. Body jednání

 

1.            Slib nového člena ZM – pí Jany Vojtilové

 

Majetkové záležitosti

Záměry :

2.              Smlouva o budoucí směnné smlouvě (dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům v k.ú. Pokratice)

3.              Prodej části pozemku p.č. 1006/3 o výměře cca 5 m2 k.ú. Litoměřice

Prodeje :

4.            Prodej pozemku p.č. 1101/2 o výměře 191 m2 v k.ú. Litoměřice

5.  Prodej pozemků p.č. 198/18 o výměře 246 m2, p.č. 172/1 o výměře o výměře 49 m2, p.č. 198/3 o výměře 31 m2 a p.č. 34/3 o výměře 32 m2 v k.ú. Pokratice

6.              Nákup pozemku p.č. 2339/6 o výměře 82 m2 v k.ú. Litoměřice (komunikace- Miřejovická stráň)

7.            Darovací smlouva na pozemek  p.č. 1345/117 o výměře 79 m2 v k.ú. Pokratice

(komunikace- Miřejovická stráň)

8.            Doplnění žádosti na PF ČR o převod pozemků na obec

Ostatní záležitosti:

9.              Přerozdělení finančních prostředků PO ZŠ Máchovy schody 4, Litoměřice

10.       Navýšení rozpočtu odboru ŠKSaPP

11.             Převod dřevěné tribuny do správy PO Technických služeb města Litoměřice

12.             Pověření k zastupování na valné hromadě DZCL a.s.

13.             Rozpočtové změny

14.            Vyřazení potravinové linky na Zahradě Čech z majetku města.

V.   Informace

VI.  Interpelace

VII. Diskuze

VIII.Závěr

II.            neschvaluje:

1.         přidělení bytu v rámci Státního integračního programu panu Ivanu Mikhalevichovi o velikosti 2+1.

III.             odvolává:

1.         na návrh tajemníka MěÚ v souladu se Zákonem č.312/2002 o úřed. samosprávních celků a Zákonem č.128/2000 o obcích  z funkce vedoucího EO ing.Milana Melchera ke dni 4.8.2004

IV.        ukládá:

1.            tajemníkovi MěÚ připravit podmínky VŘ a po projednání ve vedení města vyhlásit VŘ se zveřejněním na úředních deskách, internetu a místním tisku.

 2.            tajemníkovi MěÚ připravit návrh na zastupování za vedoucího EO.

V.            doporučuje:

1.            Zastupitelstvu Města převedení dřevěné tribuny do majetku PO Technických služeb města Litoměřic formou darovací smlouvy.

………………………………..                                                       ….……………………………..

                             Jiří Landa                                                                                    Mgr.Ladislav Chlupáč

      1. místostarosta města                                                                          starosta města

Zapsala:  Müllerová Petra


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu