Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

15. výpis usnesení mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 29.6.2017

USNESENÍ

VÝPIS

15. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 29. 6. 2017 od 15:30 hodin
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Rada města Litoměřic na svém 15. mimoř. jednání projednala pod usnesením č.:

377/15/2017
Schválení uzavření smlouvy o spolupráci – Infratech, s.r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci stavby mezi Městem Litoměřice a firmou Infratech, s.r.o., Západní 126, Hrobce na akci „Litoměřice, Sovova ul. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, LT 060 094“ (viz příloha orig. zápisu).

 

378/15/2017
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/010/2017 s názvem „Litoměřice, regenerace panelového sídliště Pokratice - III. etapa 2017“, část veřejné zakázky č. 1 „Regenerace sídlištních ploch“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/010/2017 s názvem „Litoměřice, regenerace panelového sídliště Pokratice - III. etapa 2017“, část veřejné zakázky č. 1 „Regenerace sídlištních ploch“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Gardenline s.r.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, IČO 27263827, sídlem Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

 

379/15/2017
Výpůjčka skateboardingového parku pod Tyršovým mostem a části přilehlých pozemků na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání benefiční akce „SAVE-SKATE III.“
RM schvaluje výpůjčku skateboardingového parku pod Tyršovým mostem (na parc. č. 2700/1 a na parc. č. 2700/3) a přilehlých pozemků parc. č. 2705/2 a parc. č. 2698/1 na Střeleckém ostrově v Litoměřicích paní Š.H, bytem Lukavec, Lovosice za účelem konání benefiční akce „SAVE-SKATE III.“ dne 08.07.2017.

 

380/15/2017
Žádost o poskytnutí dotace – Š.H.,bytem Lukavec, Lovosice
RM schvaluje:
a) poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč paní Š.H., bytem Lukavec, Lovosice na uskutečnění projektu: „Benefice na podporu skateparku SAVE-SKATE III“
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig.zápisu)
c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu)

 

………………………………………..
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

…………………..……………………
Ing. Pavel Grund
2. místostarosta města

 

Zapsala: Eva Šimková
Dne: 3.7.2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu