RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. zasedání rady 8. června 2000

USNESENÍ
ze 14. jednání městské rady, které se konalo dne 8. 6. 2000 od 13,35 hod. v kanceláři starosty města


Přítomno:   9 členů městské rady

Měststká rada projednala a

I.  schválila:

1. účinnost  nové nájemní smlouvy na pronájem letního kina od 1. 6. 2002, z důvodu možnosti odečíst do té doby již schválené náklady - viz MR 20. 1. 1998

2. po projednání žádost o odložení  2. splátky   na  koupi  bytu  v ul. Karla IV. čp.2174/6, Litoměřice pro MUDr.Kohoutka L., bytem Karla IV.6,Litoměřice za podmínek: splátkový kalendář prodloužit max. o 18 měsíců (10/2001)

3. výměnu bytů mezi p. Rothem Stanislavem, Kosmonautů 2018/6 , Litoměřice a p. Stehlíkem Radkem, Nezvalova 1820/17, Litoměřice

4. výměnu bytů mezi p. Kupkovskou Věrou, Pokratická 87/1848, Litoměřice a p. Bariovou Helenou, Revoluční 4/1833, Litoměřice

5. vzhledem k úmrtí J. Ondruškové přechod nájmu bytu z pí Ondruškové Jitky, Družstevní 31/1759, Litoměřice na syna p. Strakoše Kamila a následnou výměnu bytů s pí Fialovou Romanou, bytem tamtéž za podmínky uhrazení celého dluhu bez penále

6. dodatek č. 1 ke "Smlouvě o předání provozování pečovatelské služby Farní charitě Litoměřice" dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu)

7. snížení příspěvku obce Staňkovice na neinvestiční náklady ZŠ na 1000,- Kč/ 1 žáka. Toto rozhodnutí MR je zcela výjimečné.

8. návrh na oslovení firem a složení výběrové komise na akci "Rekonstrukce hřiště  Ladova ul.":

firmy:

 • Chládek a Tintěra, a.s. Litoměřice
 • DAPS s.r.o. Litoměřice
 • G. Horejsek v.o.s. Litoměřice
 • SANAP s.r.o. Litoměřice
 • N a N - konstrukce a dopravní stavby. s.r.o. Litoměřice
 • Stavex s.r.o. Poplze

komise:

 • ing. M. Kadeřábková
 • pí H. Bitrichová - bez hlasovacího práva
 • ing. Chábera
 • ing. Jiří Jarkovský
 • ing. Čeněk Paroulek
 • p. E. Hamele

sekretář: p. Jiří Halml

9. návrh na oslovení firem a složení výběrové komise na akci "Zateplení vstupní haly

firmy:

 • FASE s.r.o. Litoměřice
 • SANAP s.r.o. Litoměřice
 • G. Horejsek v.o.s. Litoměřice
 • BUST s.r.o. Budyně n. O.
 • Hanzl a.s. Litoměřice

komise:

 • ing. M. Kadeřábková
 • pí H. Bitrichová
 • Mgr. Z. Pěnka
 • p. J. Betlam
 • pí J. Šourková

sekretář: p. Jiří Halml

10. užití městského znaku na informační mapě měst Litoměřice a Terezín,vydávaným firmou KOMPAKT s.r.o., Českomoravská reklamní agentura Poděbrady, za těchto podmínek:

 1. Městskému informačnímu centru (MIC) Litoměřice bude předáno zdarma 500 ks těchto map zdarma.
 2. Na mapě bude zdarma uveřejněna inzerce MIC Litoměřice (závazek firmy při vydávání kalendáře pro rok 2000 s leteckým snímkem města Litoměřice).
 3. Předložení mapového podkladu pro korektury (odboru správnímu a cestovního ruchu MěÚ Litoměřice).

11. návrh na oslovení firem a složení výběrové komise na realizaci zakázky "Městský monitorovací kamerový systém":

firmy:

 • Gepard, Pardubice
 • Technicom s.r.o. Roudnice n. L.
 • Ercé a.s. Üstí n. L.
 • Bezpečnostní systémy Petr Novák, Litoměřice
 • Elstar com, Litoměřice
 • Alarm Absolon s.r.o. Praha
 • S.W.L. s.r.o. Praha
 • H + S, Litoměřice
 • Sieza, Praha
 • Intereal s.r.o. Ostrava
 • ECHOTON, Ostrava
 • RM - kom s.r.o. Štětí

komise:

 • p. A. Terber
 • ing. J. Hrkal
 • ing. K. Fogl
 • p. P. Vilím
 • ing. J. Bláha
 • p. T. Horváth
 • p. I. Králik

sekretář: p. V. Blecha

12. návrh na oslovení firem a složení výběrové komise na realizaci plánovaných oprav - "Výměna balkonového zábradlí ul. Revoluční 1834/8 a Smetanova 1813/5"/Kumaton/:

firmy:

 • Litokov s.r.o. Litoměřice
 • Zámečnictví - Vlastimil Mareš, Litoměřice
 • VOV s.r.o. Štětí
 • Zámečnictví - Stanislav Starý, Litoměřice

komise:

 • p. A. Terber
 • Mgr. Z. Pěnka
 • ing. A. Knaifl

sekretář: p. P. Kubelka

13. návrh na oslovení firem a složení výběrové komise na realizaci plánovaných oprav - " Výměna balkonového zábradlí ul. Stránského 1763/35, 1764/37 a Družstevní 1758/29, 1759/31" /Teo/:

firmy:

 • Zámečnictví - Vlastimil Mareš, Litoměřice
 • Litokov s.r.o. Litoměřice
 • Petr Kalcovský - zámečnictví, klempířské práce, Litoměřice
 • Pavel Klán, zámečník pro výrobu a montáž, Litoměřice

komise:

 • p. A. Terber
 • Mgr. Z. Pěnka
 • ing. A. Knaifl
 • p. M. Ginter
 • ing. J. Jindrová

sekretář: pí I. Lebedová


II. nechválila:

1. protinávrh p. Hamele - odklad 2. splátky, splátkový kalendář prodloužit max. o 18 měsíců s 5 % úrokem pro MUDr.Kohoutka L., bytem Karla IV.6,Litoměřice


II. bere na vědomí

1. informaci o hospodaření města v období 01 - 05/2000. Upozorňuje příslušné vedoucí odborů na výši čerpání některých výdajových položek označených v příloze (viz orig. zápisu) nad alikvotní podíl z celkové rozpočtované částky.

2. že kompenzací za neposkytnutý příspěvek na stravování ze soc. fondu, se provede zvýšením osobního hodnocení v odpovídající výši pro každou pečovatelku, což se promítne v provozních nákladech každoročního vyúčtování Farní charitou vůči Městu Litoměřice

3. předloženou informaci o vyřešení honitby Města Litoměřice

4. zprávu z kontroly odboru SMMaBH za období r. 1991-1999 (viz příloha orig. zápisu)

5. zprávu likvidátora Městské prádelny a čistírny s.p. v likvidaci, Litoměřice za období od 21. 2. 2000 do 22. 5. 2000 (viz příloha orig. zápisu)

6. dopis ing. J. Hauptmana . Dohodou byl stanoven termín ukončení jeho působení ve funkci tajemníka k 31. 12. 2000. Na příštím jednání MR bude stanoven postup výběru nového tajemníka MÚ.

7. informaci o jednání o koupi pozemků od pí Gernerové


III. rozhodla:

1. o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč z kapitoly sociálního odboru - charitativní příspěvky pro Občanské sdružení "Můj domov" (na zařízení domu s pěstounskou péčí v Bechlíně).


IV. ukládá:

1. pro r. 2000 vedoucí soc. odboru zakomponovat zvýšení osobního hodnocení pečovatelek, které přešly pod Farní charitu Litoměřice, do podzimní úpravy rozpočtu na r. 2000

2. finančnímu odboru uvolnit z rezervy města částku do výše 200.000 Kč na přivedení plynu do MKZ/Domu kultury. Ředitelka MKZ Litoměřice Mgr. Veronika Rybová projedná věc s p. Benešem - provozovatelem restaurace Babylon, přičemž se předpokládá finanční spoluúčast firmy Beneš stejnou částkou, kterou by se podílela na zavedení propanbutanu.

3. kontrolní komisi prověřit prodej domů v ul. Pekařská čp. 10 a čp.12

4. finanční komisi navrhnout způsob financování koupě pozemků ve vlastnictví  pí Gernerové


p. Jiří Landa
starosta

p. Antonín Terber  ing.M. Kadeřábková
zástupce starosty  zástupce starosty


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..