Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

14 zasedání rady 04.07.2002

 

U S N E SE N Í

ze 14. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 4. července  2002

od 13,35 hod.v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno:        6 členů rady města

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schválila:

1.         uzavření nové nájemní smlouvy na nebytový prostor v 2.NP ulice Mírové náměstí 18/10, Litoměřice s paní Danou Kracíkovou, bytem ulice Dlouhá 1044/5, Lovosice. Nebytový prostor bude nadále užíván jako úpravna a šití oděvů. Cena pronájmu činí 600,-Kč/m2/rok.

2.         vyčlenění nebytového prostoru ulice Mrázova 986/29, Litoměřice v suterénu o celkové výměře 223,40m2 pro potřeby odboru SMMaBH.

3.         výměnu bytu mezi paní Uršulou Bobíkovou bytem č. 17 Revoluční 1833/4, Litoměřice a paní Libuší Marenčákovou bytem č. 64 Revoluční 1833/4, Litoměřice.

4.         výměnu bytu mezi panem Jiřím Kozákem bytem č. 16 Turgeněvova 618/18, Litoměřice a panem Jaroslavem Brucknerem bytem č. 45 Žižkova 914, Lovosice po schválení výměny představenstvem stavebního bytového družstva SCHZ.

5.         výměnu bytu mezi paní Evou Mihalovou bytem č. 21 Dukelská 1857/2, Litoměřice a paní Zlatou Budajovou bytem č. 18 Nezvalova 1820/17, Litoměřice.

6.         výměnu bytu mezi paní Martinou Novotnou bytem č. 21, Revoluční 1834/8, Litoměřice a paní Irenou Jahodovou bytem č. 3, Pokratická 1847/91, Litoměřice.

7.         přidělení – výměnu bytu paní Margitě Kroščenové bytem č. 11, Michalovická 1491/4, Litoměřice do bytu č. 27, Revoluční 1834/8, Litoměřice od 1.7.2002.

8.         přidělení – výměnu bytu panu Josefovi Žiarovi bytem č. 11, Mrázova 986/25, Litoměřice do bytu č. 5, Mrázova 986/25, Litoměřice.

9.         přidělení – výměnu bytu paní Anně Janečkové, bytem č. 4 Klášterní 90/5, Litoměřice do bytu č. 11,  Mrázova 986/25, Litoměřice.

10.       termín konání a cenu vstupného na Vinobraní 2002, které se bude konat 28.9.2002 od 10:00 hod. do 02:00 hod. v prostorách Mírového náměstí a v přilehlých ulicích a parkánech. Výše ceny vstupného zůstává stejná jako v r. 2001 a to je 40,- Kč/den - dospělé a 20,- Kč/den - děti.

11.       pojmenování nově vzniklých ulic „Zelená a Lipová“ dle předloženého podkladu.

12.       změnu organizačního řádu (struktury) MěÚ Litoměřice vzhledem k § 5, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (nové organizační schéma MěÚ viz příloha orig. zápisu).   

II.         neschválila:

1.         zábor veřejného prostranství v prostorách (začátek ulice od DK – těsně před prodejnou tabák) v Lidické ulici firmě Tvrdík servis Litoměřice za účelem prodeje zmrzliny.

III.        doporučuje:                                                                                                             

1.         ZM schválit navýšení rozpočtu města o 150 tis. Kč na rekonstrukci opláštění sportovní haly ZŠ U Stadionu.

                       

           

IV.        bere na vědomí:

1.         informaci H. Bitrichové, ved. odboru ŠkaS, o zřízení právní subjektivity MŠ.

2.         spolupráci mezi Městem Litoměřice a Exekutorským úřadem Ústí nad Labem při vymáhání pohledávek.

3.         oznámení o přidělení bytů Vladislavě Peterkové, byt č. 3 v ul. Pražská 89/8, Litoměřice a Marii Bystrianské, byt č. 17 v ulici tamtéž. Zároveň RM schvaluje sepsání Dohody o odevzdání a převzetí bytů a sepsání náj. sml. na dobu určitou tj. do 31.12.2002.

4.         informaci o stavu jednání s ředitelem Divize UE a.s. Litoměřice o osvětlení komína Teplárny UE.

Jiří Landa

starosta

Antonín Terber

místostarosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu