RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. výpis usnesení mimořádného jednání Rady města Litoměřice - 27.8.2018

USNESENÍ
VÝPIS


ze 14. mimoř. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 27.8.2018
od 11:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 14. jednání projednala pod usnesením č.:

 

523/14/2018
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019 - 2029“

a) RM rozhoduje o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019–2029“
b) RM schvaluje:
1. způsob zadání a „Dokumentaci zadávacího řízení“ včetně příloh k veřejné zakázce s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019 - 2029“
2. složení komise pro hodnocení nabídek.
(viz přílohy orig. zápisu).
c) RM ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství realizovat zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019–2029“.

 

524/14/2018
Výpověď smluv o pachtu k části pozemku parc.č. 2469/12 v k.ú Litoměřice

RM schvaluje:
a) výpověď pachtovní smlouvy č. 9170000341 ze dne 22.11.2012 k části pozemku parc.č. 2469/12 v k.ú Litoměřice, uzavřené mezi Městem Litoměřice a pachtýři JUDr. Ing. V.N. a paní V.N., oba bytem Litoměřice, k datu 1.10.2018.
b) výpověď pachtovní smlouvy č. 9170000342 ze dne 5.12 .2012, k části pozemku parc.č. 2469/12 v k.ú Litoměřice, uzavřené mezi Městem Litoměřice a pachtýři Ing. P.P. a MUDr. R.P., oba bytem Litoměřice, k datu 1.10.2018.
c) výpověď pachtovní smlouvy č. 9170000343 ze dne 6.12.2012, k části pozemku parc.č. 2469/12 v k.ú Litoměřice, uzavřené mezi Městem Litoměřice a pachtýři panem M.Č. a paní R.Č., oba bytem Litoměřice, k datu 1.10.2018.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 27.8.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu