Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. usnesení z mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 15.5.2014

USNESENÍ

ze 14. mimořádného jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 15. 5. 2014 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM

 

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   14. j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

234/14/2014

Schválení účetní závěrky za rok 2013, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2014, PO Technické služby města

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013 PO Technické služby města Litoměřice.

RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2013 do rezervního fondu ve výši 58.003,02 Kč a jeho následné použití na úhradu ztráty minulých let; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2014 PO Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2014 s ohledem na rozdělení HV 2013; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2014 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Technické služby města Litoměřiceza rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

235/14/2014

Schválení účetní závěrky za rok 2013, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2014, PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO.

RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2013 do rezervního fondu ve výši 13.372,10 Kč a fondu odměn ve výši 6.686,00 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2013 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2014 s ohledem na rozdělení HV 2013; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2014 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

236/14/2014

Schválení účetní závěrky za rok 2013, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2014, PO Centrální školní jídelna

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013 PO Centrální školní jídelny, Litoměřice

RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2013 PO Centrální školní jídelny, Litoměřice do rezervního fondu ve výši 342.744,-  Kč, do fondu odměn ve výši 200.000,- Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2014 PO Centrální školní jídelny, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2014 s ohledem na rozdělení HV 2013; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2014 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti  PO Centrální školní jídelny, Litoměřice za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

237/14/2014

Schválení Pracovního řádu, Organizačního řádu včetně organizačního schématu a Vnitřního platového předpisu PO Centrální školní jídelna

RM schvaluje Pracovní řád, Organizační řád včetně organizačního schématu a Vnitřní platový předpis PO, Centrální školní jídelny, Litoměřice se sídlem Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO 467 687 93 s platností od 1. 1. 2014 (viz orig. příloha zápisu).

238/14/2014

Schválení účetní závěrky za rok 2013, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2014, PO Městská kulturní zařízení

RM  schvaluje účetní závěrku za rok 2013 PO MKZ v Litoměřicích.

RM  schvaluje převod výsledku  hospodaření za rok 2013 do rezervního fondu ve výši 118.220,52 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2014 PO MKZ v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2014 s ohledem na rozdělení HV 2013; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2014 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO MKZ v Litoměřicích za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

239/14/2014

Schválení účetní závěrky za rok 2013, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2014, PO Knihovna K.H.Máchy

RM  schvaluje účetní závěrku za rok 2013 PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích.

RM  schvaluje převod výsledku  hospodaření za rok 2013 do rezervního fondu ve výši 41.473,05 Kč

a fondu odměn ve výši  20.400,00 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2014

PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2014 s ohledem na rozdělení HV 2013; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2014 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicíchza rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

240/14/2014

Schválení účetní závěrky za rok 2013, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2014, PO Centrum cestovního ruchu

RM  schvaluje účetní závěrku za rok 2013 PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice.

RM  schvaluje převod výsledku  hospodaření za rok 2013 do rezervního fondu ve výši 67.466,87 Kč a fondu odměn ve výši 44.978,- Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2014 PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice. (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2014 s ohledem na rozdělení HV 2013; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2014 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice ,za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

241/14/2014

Schválení účetní závěrky za rok 2013, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2014, PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn

RM  schvaluje účetní závěrku za rok 2013 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice

RM  schvaluje převod výsledku  hospodaření za rok 2013 do rezervního fondu ve výši 96.372,57 Kč a fondu odměn ve výši 40.000,-- Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2014 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice. (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2014 s ohledem na rozdělení HV 2013; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2014 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

242/14/2014

Schválení účetní závěrky za rok 2013, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2014, PO Městská sportovní zařízení

RM  schvaluje účetní závěrku za rok 2013 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích.

RM  schvaluje převod výsledku  hospodaření za rok 2013 do rezervního fondu ve výši 433.760,31 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2014  PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

RM ukládá v souladu s §28 ost. 6 písm. b)  zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích odvod ve výši 450.000 Kč do rozpočtu zřizovatele.

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2014 s ohledem na rozdělení HV 2013; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2014 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu