Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

13 zasedání rady 18.6.2002

U S N E S E N Í

ze 13. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 18. června  2002 od 13,35 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno  8 členů rady města.

Rada města projednala a

I.          schválila:

1.         Návrh dodatku ke Smlouvě mezi Městem Litoměřice a SKP Diakonie ČCE Litoměřice,

Návrh smlouvy o ubytování pro osamělé ženy a Návrh ubytovacího a provozního řádu

Domova pro osamělé ženy /viz přílohy orig. zápisu/ s platností od 1. 7. 2002

2.         na základě písemné žádosti SKP DIAKONIE v Litoměřicích zapůjčení vozidla MěÚ Litoměřice

typu Peugeot na den 29. 6. 2002 za obvyklých podmínek

3.         přidělení městského sociálního bytu pro pana Zeleného Miloše v ul. Revoluční 4, byt 1+1,

Litoměřice

4.         přidělení městského sociálního bytu pro paní Rakašovou Miluši v ul. Mrázova 25, byt 0+1,

Litoměřice

5.         úpravu stávající nájemní smlouvy se společností Výstavy s.r.o. ve znění dle připomínek členů

RM. Termín platnosti nájemní smlouvy určuje do 31.12.2012.

6.         prodej bytu č. 20 o velikosti 2+0 v ul. Marie Majerové 1828/17, Litoměřice a  bytu č. 29 

o velikost 3+1v ul. Družstevní 1758/29 v Litoměřicích veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.

            Termín vyvěšení nabídky je 19.6. 2002.

            Otvírání obálek proběhne 3.7. 2002 v zasedací místnosti MÚ v Pekařské ul. č. 2   .

7.         společný nájem Berty Vrbové a Zuzany Vrbové bytem Revoluční 1833/4, Litoměřice

8.         pozastavení exekuce bytu Dukelská 1855/12, Litoměřice - Milan Žák a prodloužení nájemní

smlouvy do 30.10. 2002

9.         návrh firem a složení členů komise výběrového řízení na akci "Oprava fasády divadla 

K. H. Máchy".

Seznam firem k oslovení:

DUOSTAV  s.r.o. Litoměřice

Hanzl  a.s. Litoměřice

BUST  s.r.o.  Budyně n.O.

FASE  s.r.o.  Litoměřice

G. Horejsek  v.o.s.  Litoměřice

SANAP  s.r.o.  Litoměřice

Seznam členů komise výběrového řízení:

p. Betlam

            Ing. Jarkovský

            p. Hamele

Mgr. Pěnka

pí Bitrichová

Ing. Chábera

 

10.       návrh firem a složení komise pro výběrové řízení na akci „ Výměna krytiny a úprava části

krovu na objekt ulice Lidická 159/2, Litoměřice“.

Seznam firem k oslovení:

Tomáš Hlaváček, V. Dominikanská 31, Litoměřice

Pokrývačství M. Lebert, Libochovice

D § K STŘECHY s.r.o., Litoměřice

Seznam členů komise:

p. Smolík Jan                                                              

Ing. Jindrová Jitka                                        

Ing. Brunclíková Venuše                             

pí Věra Šlegrová

Mgr. Zbyněk Pěnka                                                                   

sekretář: pí Březinová Eva               

11.       prodloužení užívání lektorského bytu na Mírovém náměstí čp. 13/21, Litoměřice

            panu Michaelu Broadheadovi, zahraničnímu lektorovi na GJJ Litoměřice a to do 31.7.2003

12.       snížení částky poplatku za dojíždějící žáky z obce Brozany  z částky 2.941,- Kč na částku 1.388,60 Kč za 1 žáka na školní rok 2001/2002.

13.       uzavřít dohodu s obcí Keblice na výši poplatku 1.000,- Kč za dojíždějícího žáka na školní rok 2001/2002

14.       zavést při odboru životního prostředí Interní grantový systém s tím,  že výše rozpočtu

pro Projekt Zdravé město Litoměřice a Místní Agendu 21 zůstane na rok 2002 stejná

15.       umístění propagačního stánku Knižního klubu na Mírovém náměstí v Litoměřicích

            do 30.6.2003

16.       konání výstavy tematicky věnované přírodním krásám labského údolí a 1. Mezinárodnímu

koupacímu dni na Labi v termínu od 9.7 (večer) do 12.7. 2002 (ráno) na Mírovém náměstí

v Litoměřicích pořádané sdružením Arnika, Praha 3. Jedná se o neziskovou organizaci,

povolení je bez poplatku.

17.       revokaci usnesení RM zde dne 2. 5. 2002, bod č. 10/8, týkající se pronájmu veřejných toalet

/zájemce od pronájmu WC odstoupil /

18.       vyplacení navržených mimořádných čtvrtletních odměn pro vedoucí pracovníky MěÚ Litomě-řice a velitele MP

19.       termíny konání RM a ZM na III. Q r. 2002:

RM:                  4.7.                                          ZM:      8.8.

                                   18.7.                                                    19.9.

                                   30.7.

                                   15.8.

                                   29.8.

                                   10.9.

                                   26.9.

20.       program jednání zastupitelstva města konaného dne 27.6.2002. Z důvodu velkého množství

bodů k projednání navrhuje čas začátku jednání posunout mimořádně na 15,oo hod.

v Modrém salonku DK MKZ  Litoměřice. Program viz příloha orig. zápisu.

21.       návrh na obnovu řízení a podání podnětu k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení

Okresního úřadu Litoměřice /dopisy viz. příloha orig. zápisu/

22.       předložený návrh doplatku odměn za r. 2001 a částku čtvrtletních odměn, a dále úpravu

osobního příplatku řediteli MěN Litoměřice MUDr. M. Jiránkovi

II.         neschvaluje

1.         firmě Aliance Games s.r.o., Ženklova 634/145, Praha 8, 4 splátky odvodů z VHA ve výši

25.170,- Kč a 5. splátku ve výši 25.136,- Kč splatné nejpozději do konce října 2002

2.         dodatečné navýšení částky k celkové ceně pro vítěznou fi ve výběrovém řízení na opláštění

sportovní haly ZŠ U Stadionu, Litoměřice. V případě neakceptování rozhodnutí RM bude

vítězem výběrového řízení firma, která se umístila na druhém místě.

III.        bere na vědomí: 

1.         přehled  stanovisek k investičním akcím vydaných odborem SMMaBH za období od 1. 1. 2002

do 12. 6. 2002 /viz příloha orig. zápisu/

2.         Plán zdraví a kvality života /návrhy viz přílohy orig. zápisu/

3.         informaci o písemném požadavku TJ Slavoj Litoměřice o finanční příspěvek města

basketbalovému klubu TJ Slavoj Litoměřice ve výši 500.000,- Kč prostřednictvím firmy JOIN

s.r.o. Litoměřice a doporučuje její projednání ve finančním výboru

IV.        revokuje:

1.         své usnesení ze dne 31.8.2000, bod 5/18 / zřízení školního klubu při ZŠ Máchovy schody 4 /

V.         doporučuje ZM:

1.         schválit zřízení školního klubu při ZŠ v ul. Máchovy schody 4, Litoměřice od 1. 9. 2003

2.         schválit Deklaraci „ Projektu Litoměřice - Zdravé město“

3.         delegovat p. místostarostu Terbera k účasti na VH společnosti DZCL, a.s. Lovosice, konané

dne 26.6.2002 v Lovosicích

VI.        považuje:

1.         působení MUDr. Jilicha v Dozorčí radě Městské nemocnice Litoměřice ze strany Města

Litoměřic za potřebné a stejně společensky důležité, jako by pan doktor vykonával lékařskou

pohotovostní službu

VII.       projednala:

1.         současný stav a výhled ve vývoji finančního fondu PIONEER. Pan Zelenka navrhuje zbylé

finanční prostředky ve fondu vyčerpat, část použít místo čerpání úvěru  a zbytek převést

do jiného bankovního ústavu. Navrhuje zařadit do programu jednání ZM 27.6.2002.

VIII.      pověřuje:

1.         místostarostu p. Terbera k jednání s ředitelem MěN Litoměřice o možnosti pronájmu místnosti

v domě ul. České armády 163, Litoměřice spravovaném Městskou nemocnicí Litoměřice

Jiří Landa

starosta

p. Antonín Terber

místostarosta

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu