RADA MĚSTA

usnesení rady města

12 zasedání rady 14.6.2001

USNESENÍ

z 12. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 14. června 2001 od 13,30 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno:     7  členů RM

 

Rada města po projednání:

I.                   schvaluje:

1.      žadateli INTCORP s.r.o.,Litoměřice pronájem veřejného prostranství v prostoru podloubí budovy litoměřického muzea za účelem postavení dřevěného podia.

2.      pronájem nebytového prostoru v suterénu domu v ul. Mrázova 986/29, Litoměřice o celkové výměře 223,40 m2 panu Martinovi Harcubovi, bytem Švermova 25, Litoměřice. Cena pronájmu NP činí  200,-Kč/m2/rok.

3.       přidělení bytu Zuzaně Vacatové v ulici Družstevní 37/18 v Litoměřicích s účinností od 1.8. 2001 po panu Ivanu Švestkovi, kterému nájem. smlouva končí ke dni 31.7.2001.

4.      výměnu bytů mezi Lubošem Balejem, bytem Dukelská 1854/21 v Litoměřicích o velikosti 3+1 a panem Jiřím Fišerem, bytem Heydukova 1873/16 v Litoměřicích o velikosti 4+1.

5.      dotaci na akci „Oslava zisku Stanleyova poháru“ ve výši 20.000,- Kč z rezervy rozpočtu města. Na organizaci setkání s držiteli Stanleyova poháru v dresu Colorada Avalanche (Martina Škouly, rodáka z Litoměřic a rodáka z Ústí nad Labem Milana Hejduka) se budou podílet příspěvk. organizace MSZ Litoměřice a MKZ Litoměřice. Ve věci sponzorování akce soukromými podnikatelskými subjekty místostarosta p. Terber za Město Litoměřice osloví Hospodářskou komoru Litoměřice.

6.      plat ředitele příspěvkové organizace MSZ Litoměřice p. J. Tvrzníkovi ve výši a skladbě dle předloženého návrhu.

II.                bere na vědomí:

1.      zprávu DR MěN ze dne 8.2 2001 a informaci ředitele MěN Litoměřice o současné personální situaci v nemocnici.

2.       informaci o novele zákona č. 199/1994 Sb. o zadáv. veřej. zakázek.

3.      zkušební vybudování okružní křižovatky Na Kocandě.

III.       ukládá:

1.      řediteli MěN Litoměřice urychleně dokončit výběrové řízení na fci náměstka pro LPP, zpracovat problematiku řešení ústavní lékárny a pozastavit výběrové řízení na zajištění dodávky léků nemocnici do doby projednání této zprávy Radou města.

2.      Dozorčí radě MěN zpracovat stanovisko k případnému zřízení ústavní lékárny v objektu v ul. U Katovny.

3.      svým členům připravit si na další zasedání RM návrhy na jednoho člena etické komise MěN, který by měl být laikem a nebyl v pracovním či jiném vztahu k MěN v Litoměřicích.

4.      po projednání možných podmínek poskytování dotace na provoz koupaliště ing. Kadeřábkové v tomto smyslu jednat se zástupci TJ Slavoj a ve spolupráci s právníkem města vypracovat návrh smlouvy.

 

IV.      trvá:

1.            na plnění smlouvy ze dne 12.5. 1997 uzavřené mezi Městem Litoměřice a manželi Protivovými, bytem Čelakovského 3/961, Litoměřice.

           

p. Jiří Landa

starosta

p. Antonín Terber

1. místostarosta

ing Margita Kadeřábková

2. místostarostka

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..