Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 3.7.2008

USNESENÍ

výpis

z 12. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 3.7.2008 od 12:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů Rady města Litoměřic.

 

 

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         uzavření smlouvy o dílo na akci „Výměna a oprava nášlap. vrstev podlah Domu kultury Litoměřice“ s firmou: František Konrád-Linea Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

 

2.         schvaluje uzavření smlouvy s firmou Griffin a.s., Praha 10 na realizaci projektu ,,Senior linka,, - zařízení pro signalizaci stavu ohrožení osob. Smlouva bude předložena ke schválení na dalším jednání RM.

 

3.         uzavření dodatku č.1 mezi Městem Litoměřice a Vězeňskou službou České republiky IČ: 00212423 (viz. příloha orig.zápisu).

4.         uzavření dohody o splátkách pro nájemníka, bytem Revoluční 1831/7, Litoměřice, na částku 1990,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červenec 2008, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

5.         uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 43, Revoluční čp.1831/7, Litoměřice pro paní Dunkovou bytem tamtéž na dobu určitou do 30.4.2009.

6.         bezúplatný zábor veřejného prostranství -  Mírové, Tyršovo, Kostelní a Dominikánské náměstí, parkoviště u Hvězdárny, ul. Lidická, Krajská, V. Krajská, Michalská, Máchovy schody, Jezuitská a Mostecká pro Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem pořádání akce „Vinobraní 2008“ dne 26. – 27.9.2008.

7.         uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou ENERGIE Holding, a.s., Chrudimská 2526/2a, Praha 3 na akci „ Dodávka tepelné energie pro Domov důchodců, Zahradnická ul., Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

8.         uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy uzavíranou mezi Městem Litoměřice a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín na akci  „Realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie – zimní stadion, Litoměřice“ (viz. příloha orig. zápisu).

 

9.         zábor veřejného prostranství – části Lodního náměstí v Litoměřicích pro Cirkus Bernes, s.r.o., Křenická 1469/10, Praha 10 za účelem umístění cirkusového příslušenství na 6 dní v měsíci červenci či srpnu 2008.

10.       s firmou DUŠEK, SVOBODOVÁ & &SPOL., advokátní kancelář, Štěpánská 45, Praha uzavření smlouvy na akci „Svatostánek českého vinařství – komplexní zajištění výběrových řízení v rámci realizace projektu“ (viz. příloha orig. zápisu).

11.       zahájení přípravných prací na provoz výletního vláčku na území města Litoměřice.

12.       uzavření smlouvy s firmou SEWACO s.r.o. na akci zpracování expertních části studie proveditelnosti a studie proveditelnosti Geotermálního projektu Litoměřice.

 

II.         neschvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí pro Smažík Nord, s.r.o., Drážďanská 827/76, Ústí nad Labem za účelem vystavení 1 vozu Mitsubishi po dobu 3 měsíců.

 

 

III.        potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče výběrového řízení firmu Griffin a.s., Praha 10. na realizaci projektu ,,Senior linka,, - zařízení pro signalizaci stavu ohrožení osob.

 

2.         vítězného uchazeče výběrového řízení firmu DUŠEK, SVOBODOVÁ &&SPOL., advokátní kancelář, Štěpánská 45, Praha 1.

3.         vítěze výběrového řízení - SEWAKO  s.r.o., Milady Horákové, Brno na akci zpracování expertních části studie proveditelnosti a studie proveditelnosti Geotermálního projektu Litoměřice

 

IV.        pověřuje:

1.         právní oddělení, aby ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Svobodové připravilo zadávací podmínky pro vypsání výběrového řízení na realizátora, který bude Město Litoměřice zastupovat v průběhu výběrového řízení na využití areálu kasáren „Dukelských hrdinů“ a výstaviště „Zahrady Čech“, s termínem do 5.8.2008.

 

2.         odd.CRa M koordinací a dalším jednáním (návrh tras, stání, jízdní řád) ve věci zahájení přípravných prací na provoz výletního vláčku na území města Litoměřice.

 

 

V.         bere na vědomí:

1.         informaci o vyplacených příspěvcích za I.pololetí 2008 z „Programu podpory občanských sdružení a neziskových organizací zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti“.

 

2.         oznámení OS ODS, Velká Krajská 2, Litoměřice o konání politického shromáždění dne 31.8.2008 na Střeleckém ostrově v Litoměřicích.

 

3.         oznámení OVV ČSSD, Okružní 8, Litoměřice o konání politického shromáždění ČSSD dne 14.10.2008 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

Jaroslav Tvrdík                                                                              Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                           starosta města    

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu