Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 18.5.2017

USNESENÍ
VÝPIS
z 12. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 18. 5. 2017
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

 

275/12/2017
a) Předložení účetní závěrky PO ZUŠ Litoměřice za rok 2016
b) Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 PO ZUŠ Litoměřice
c) Návrh ročního finančního plánu na 2017 - ZUŠ Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 621/46, 41201 Litoměřice, IČO: 46773410 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 621/46, 41201 Litoměřice, IČO: 46773410 do rezervního fondu ve výši 36.276 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2017 s ohledem na rozdělení HV 2016; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 621/46, 41201 Litoměřice, IČO: 46773410 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

276/12/2017
a) Předložení účetní závěrky PO CŠJ Litoměřice za rok 2016
b) Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 PO CŠJ Litoměřice
c) Návrh ročního finančního plánu na 2017 - CŠJ Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2016 PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 do rezervního fondu ve výši 717.629,- Kč, do fondu odměn ve výši 300.000,- Kč; použití rezervního fondu na úhradu zákonných sociálních nákladů ve výši 109.260,- Kč v souvislosti s čerpáním fondu odměn, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2017 s ohledem na rozdělení HV 2016; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

277/12/2017
a) Předložení účetní závěrky PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 za rok 2016
b) Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
c) Návrh ročního finančního plánu na 2017 - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 582/53, 41201 Litoměřice, IČO: 46773428 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 582/53, 41201 Litoměřice, IČO: 46773428 do rezervního fondu ve výši 39.323,85 Kč a do fondu odměn 20.000 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2017 s ohledem na rozdělení HV 2016; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 582/53, 41201 Litoměřice, IČO: 46773428 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

278/12/2017
a) Předložení účetní závěrky PO ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2 za rok 2016
b) Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 PO ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2
c) Návrh ročního finančního plánu na 2017 - ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 873/2, 41201 Litoměřice, IČO: 46773312 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 873/2, 41201 Litoměřice, IČO: 46773312 do rezervního fondu ve výši 172.273,72 Kč a do fondu odměn 20.000 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí, že částka 45.242,82 Kč z rezervního fondu bude opět použita ve prospěch žáků školní družiny.
d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2017 s ohledem na rozdělení HV 2016; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 873/2, 41201 Litoměřice, IČO: 46773312 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

279/12/2017
a) Předložení účetní závěrky PO Masarykova ZŠ Litoměřice za rok 2016
b) Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 PO Masarykova ZŠ Litoměřice
c) Návrh ročního finančního plánu na 2017 - Masarykova ZŠ Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, 41201 Litoměřice, IČO: 46773436 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, 41201 Litoměřice, IČO: 46773436 do rezervního fondu ve výši 71.229,60 Kč a do fondu odměn 30.000 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2017 s ohledem na rozdělení HV 2016; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 1482/5, 41201 Litoměřice, IČO: 46773436 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

280/12/2017
a) Předložení účetní závěrky PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 za rok 2016
b) Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
c) Návrh ročního finančního plánu na 2017 - ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 522/4, 41201 Litoměřice, IČO: 46773401 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 522/ 4, 41201 Litoměřice, IČO: 46773401 do rezervního fondu ve výši 64 766,34 Kč a do fondu odměn 5.000 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2017 s ohledem na rozdělení HV 2016; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové Základní škola Litoměřice, U Stadionu 522/4, 41201 Litoměřice, IČO: 46773401 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

281/12/2017
a) Předložení účetní závěrky PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 za rok 2016
b) Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
c) Návrh ročního finančního plánu na 2017 - PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 1830/32, 41201 Litoměřice, IČO: 46773363 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 1830/32, 41201 Litoměřice, IČO: 46773363 do rezervního fondu ve výši 88.398,42 Kč a do fondu odměn 20.000 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2017 s ohledem na rozdělení HV 2016; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 1830/32, 41201 Litoměřice, IČO: 46773363 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

282/12/2017
a) Předložení účetní závěrky PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5 za rok 2016
b) Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5
c) Návrh ročního finančního plánu na 2017 - ZŠ Litoměřice, Ladova 5
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 413/5, 41201 Litoměřice, IČO: 46773380 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 413/5, 41201 Litoměřice, IČO: 46773380 do rezervního fondu ve výši 176.826,82 Kč a do fondu odměn 20.000 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí, že částka 59.666,32 Kč z rezervního fondu bude opět použita ve prospěch žáků školní družiny.
d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2017 s ohledem na rozdělení HV 2016; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 413/5, 41201 Litoměřice, IČO: 46773380 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

283/12/2017
a) Předložení účetní závěrky PO MŠ Litoměřice, Masarykova 30 za rok 2016
b) Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 PO MŠ Litoměřice
c) Návrh ročního finančního plánu na 2017 - MŠ Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30, 41201 Litoměřice, IČO: 72744081 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30, 41201 Litoměřice, IČO: 72744081 do rezervního fondu ve výši 30 938,34 Kč a do fondu odměn 30.000 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2017 s ohledem na rozdělení HV 2016; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30, 41201 Litoměřice, IČO: 72744081 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

284/12/2017
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/016/2017 s názvem „DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/016/2017 s názvem „DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem GERHARD HOREJSEK a spol. s.r.o., Realizace staveb, Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, IČO 00526282 (viz příloha orig. zápisu).

 

285/12/2017
Schválení uzavření smlouvy o spolupráci
RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a panem T.R, bytem Litoměřice a paní L.R., bytem Liberec na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

 

286/12/2017
Schválení uzavření smlouvy o spolupráci
RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a Ing. O.B., bytem Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

 

287/12/2017
Revokace usnesení č. 157/6/2017 ze dne 16. 3. 2017 – změna přílohy (Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/010/2017 s názvem „Litoměřice, regenerace panelového sídliště Pokratice - III. etapa 2017“)
RM revokuje své usnesení č. 157/6/2017 ze dne 16. 3. 2017 a schvaluje změnu přílohy usnesení č. 157/6/2017 pro zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/010/2017 s názvem „Litoměřice, regenerace panelového sídliště Pokratice - III. etapa 2017“ (viz příloha orig. zápisu).

 

288/12/2017
Pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 19.6.2017 - 25.6.2017
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 19.6.2017 - 25.6.2017 majiteli Cirkusu Arlet, Janu Alešovi, IČO: 87529815, Jizerská 163/8, Praha 9. Nájemné v celkové smluvní výši 5000 Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

 

289/12/2017
Záměr pronájmu pozemku parc.č.2745 zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2745, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby.

 

290/12/2017
Schválení konečné zprávy o likvidaci Městské prádelny a čistírny s.p.
RM schvaluje konečnou zprávu o likvidaci Městské prádelny a čistírny s.p. v likvidaci, Českolipská 3, Litoměřice, IČO: 14868890 (viz příloha orig. zápisu).

 

291/12/2017
Doporučení ZM ke způsobu a formě využití areálu výstaviště Zahrada Čech pro období od 01.05.2018
RM doporučuje ZM jako nejvhodnější způsob a formu využití areálu výstaviště Zahrada Čech pro období od 01.05.2018 formu nájmu.

 

292/12/2017
Vzetí na vědomí TOP problémů mladých 2017 a závěrečné zprávy s vyhodnocením
RM bere na vědomí TOP problémy mladých 2017 (vzešlé z Mladého fóra a školních fór), závěrečnou zprávu s vyhodnocením a ukládá navrhnout jejich řešení odpovědným garantům (viz příloha orig. zápisu).

 

293/12/2017
Vzetí na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2017/2018 z fóra, ankety a sociologického průzkumu
RM bere na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2017/2018 z fóra, ankety a sociologického průzkumu (viz příloha orig.zápisu).

 

294/12/2017
Vzetí na vědomí výsledků šetření ECI indikátoru „Spokojenost občanů s místním společenstvím v Litoměřicích 2017“
RM bere na vědomí výsledky šetření ECI indikátoru „Spokojenost občanů s místním společenstvím v Litoměřicích 2017“ (viz příloha orig. zápisu).

 

295/12/2017
Rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje
RM schvaluje rozpočtové opatření Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje (viz příloha orig. zápisu).

 

296/12/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2016 u organizace Základní umělecká škola Litoměřice, příspěvková organizace, Masarykova 46, 412 01 Litoměřice IČO: 467 734 10 (viz příloha orig. zápisu).

 

297/12/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 733 12 (viz příloha orig. zápisu).

 

298/12/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, Litoměřice, PSČ 412 01, IČO 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

 

299/12/2017
Rezignace člena komise cestovního ruchu a volba nového člena
RM bere na vědomí rezignaci paní Mgr. Michaely Zuziakové, bytem Litoměřice na funkci člena komise cestovního ruchu a volí nového člena Mgr. Petra Hermanna, bytem Litoměřice (rezignace viz příloha orig. zápisu).

 

300/12/2017
Schválení uzavření smlouvy o spolupráci v rámci projektu DEGREE s Univerzitou J.E. Purkyně, Ústí nad Labem
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci v rámci projektu DEGREE s Univerzitou J.E. Purkyně, Pasteurova 3544/1 400 96, Ústí nad Labem, IČO: 44555601 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

301/12/2017
Schválení smlouvy o výkonu funkce závodního dle horního zákona s Ing. Petrem Gregorem
RM schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce závodního dle horního zákona s Ing. Petrem Gregorem, bytem Litoměřice v rámci projektu využití hlubinné geotermální energie (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

302/12/2017
Schválení doporučení nového člena DR společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.
RM doporučuje ZM do uvolněné funkce člena dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. navrhnout Ing. Zdeňka Zabilanského, bytem Praha 10, Uhříněves (profesní životopis viz příloha orig. zápisu)

 

303/12/2017
Snížení nájemného z důvodu zhoršeného technického stavu bytu na Mírovém Náměstí 156/29 v Litoměřicích
RM schvaluje jednorázové snížení nájmu ve výši 8.196.- Kč nájemnici bytu č. 5 za zhoršenou kvalitu bydlení a úhradu nákladů na činnost vysoušečů.

 

304/12/2017
Schválení výjimky ze Směrnice RM č. 4/2017 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Litoměřice“ pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nákup vřetenové sekačky pro fotbalový stadion a letní koupaliště“

RM schvaluje:
a) výjimku ze Směrnice RM č. 4/2017 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Litoměřice“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nákup vřetenové sekačky pro fotbalový stadion a letní koupaliště“ zadat přímým oslovením dodavatele Strom Praha a.s., Lohenická 607, 19017 Praha 9 – Vinoř, IČO: 25751069.
b) uzavření kupní smlouvy s dodavatelem Strom Praha a.s., Lohenická 607, 19017 Praha 9 – Vinoř, IČO: 25751069.

 

305/12/2017
Revokace části usnesení RM č. 238/10/2017 ze dne 4.5.2017 - odvod z fondu investic PO Knihovna K.H. Máchy
a) RM revokuje usnesení č. 238/10/2017 ze dne 4. 5. 2017 v části d) takto: RM ukládá v souladu s §28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod z fondu investic příspěvkové organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 ve výši 550tis Kč do rozpočtu města a schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2017 PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627(viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2017 a roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2017 příspěvkové organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

306/12/2017
Schválení koncepce proseniorské politiky pro rok 2017-2020 města Litoměřice
RM doporučuje ZM schválit koncepci proseniorské politiky pro rok 2017 – 2020 (viz příloha orig. zápisu) s doporučením o rozšíření spolupráce se Základní uměleckou školou Litoměřice.

 

307/12/2017
Podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV státního rozpočtu na realizaci aktivit pro seniory na místní úrovni pro rok 2017 v soutěži „Obec přátelská seniorům 2017“
RM schvaluje podání dotační žádosti do soutěže „Obec přátelská seniorům 2017“ (viz příloha orig. zápisu).

 

308/12/2017
Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice - Miřejovická stráň, Jasanová ulice“
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice - Miřejovická stráň, Jasanová ulice“ uzavřené s dodavatelem SMOLA STAVBY s.r.o., sídlem Dukelská 2050/3, 412 01 Litoměřice, IČO 28731492 (viz přílohy orig. zápisu).

 

309/12/2017
Založení akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. a převod činností Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na tuto novou akciovou společnost Nemocnice Litoměřice, a.s.

RM doporučuje ZM schválit:
1. záměr změny právní formy poskytovatele zdravotních služeb, a to proces ukončení činnosti poskytování zdravotních služeb Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvková organizace a zahájení činnosti poskytování zdravotních služeb ve stejném rozsahu Nemocnice Litoměřice, a.s.
2. založení Nemocnice Litoměřice, a.s. a její zakladatelskou listinu.
3. jmenování členů orgánů akciové společnosti, a to:
Představenstvo akciové společnosti:
- Ing. Radek Lončák, MBA
- Ing. Vladimír Kestřánek, MBA
- MUDr. Jaroslav Pršala
Dozorčí rada akciové společnosti:
- MUDr. Miroslav Jiránek
- Ing. Pavel Grund
- MUDr. Leoš Vysoudil, MBA
- Martin Bukvář
4. poskytnutí částky 2.000.000 Kč jako vklad do základního kapitálu akciové společnosti – rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).
5. umístění sídla akciové společnosti na adrese Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice – Předměstí.
6. přijetí zakladatelské listiny starostou města Litoměřice.
7. proces přípravy pro zahájení provádění převodů majetkoprávních vztahů v souvislosti s ukončením činnosti příspěvkové organizace a zahájení činnosti – poskytování zdravotních služeb – akciovou společností nejpozději do 1. 10. 2017.
8. postupné ukončení činností příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích, vedoucí k jejímu zrušení.

 

310/12/2017
Uzavření smlouvy o poskytování a zprostředkování služeb prostřednictvím elektronického motivačního systému cafeteria Gallery βeta
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování a zprostředkování služeb prostřednictvím elektronického motivačního systému cafeteria Gallery βeta. Smluvními stranami Město Litoměřice se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou, IČO: 00263958 a DIČ: CZ 00263958 a LeChequeDéjeuner s.r.o. se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 35300, zastoupená Ing. Petrem Pacasem, obchodním ředitelem, IČO: 629 13 671 a DIČ: CZ 629 136. (viz příloha orig. zápisu)

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zhotovila: Eva Šimková dne: 19. 5. 2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu