Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. usnesení z mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 24.4.2014

USNESENÍ

z 12. mimořádného jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 24. 4. 2014 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM

 

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   12. j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

203/12/2014

Schválení účetní závěrky za rok 2013, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2014, PO ZŠ Na Valech

RM  schvaluje účetní závěrku za rok 2013 PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

RM  schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2013 do rezervního fondu ve výši 638,53 Kč;  plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2014 PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 (viz příloha orig. zápisu).

RM ukládá PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53odvod nedočerpaného příspěvku na platy ve výši 85 Kč do rozpočtu zřizovatele.

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2014 s ohledem na rozdělení HV 2013; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2014 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

204/12/2014

Schválení účetní závěrky za rok 2013, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2014, PO ZŠ Boženy Němcové

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013 PO Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2.

RM  schvaluje převod výsledku  hospodaření za rok 2013 do rezervního fondu ve výši 93.784,05 Kč a fondu odměn ve výši 40.000,- Kč ; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2014 PO Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2 (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2014 s ohledem na rozdělení HV 2013; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2014 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

205/12/2014

Schválení účetní závěrky za rok 2013, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2014, PO Masarykova ZŠ

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013 PO Masarykova základní škola Litoměřice.

RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2013 do rezervního fondu ve výši 3.936,03 Kč a do fondu odměn ve výši 3.936,- Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2014 PO Masarykova základní škola Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2014 s ohledem na rozdělení HV 2013; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2014 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu 
o činnosti PO 
Masarykova základní škola Litoměřice za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

206/12/2014

Schválení účetní závěrky za rok 2013, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2014, PO ZŠ U Stadionu

RM  schvaluje účetní závěrku za rok 2013 PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4.

RM  schvaluje převod výsledku  hospodaření za rok 2013 do rezervního fondu ve výši 31.978,04 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2014 PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2014 s ohledem na rozdělení HV 2013; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2014 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4  za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

207/12/2014

Schválení účetní závěrky za rok 2013, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2014, PO ZŠ Havlíčkova

RM  schvaluje účetní závěrku za rok 2013 PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32.

RM  schvaluje převod výsledku  hospodaření za rok 2013 do rezervního fondu ve výši 43.774,86 Kč a fondu odměn ve výši 15.000 Kč ; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2014 PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32  (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2014 s ohledem na rozdělení HV 2013; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2014 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

208/12/2014

Schválení účetní závěrky za rok 2013, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2014, PO ZŠ Ladova

RM  schvaluje účetní závěrku za rok 2013 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5

RM  schvaluje převod výsledku  hospodaření za rok 2013 do rezervního fondu ve výši 137.146,34 Kč a fondu odměn ve výši 10.000,-- Kč ; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2014 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5. (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2014 s ohledem na rozdělení HV 2013; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2014 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5 za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

209/12/2014

Schválení účetní závěrky za rok 2013, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2014, PO Mateřská škola

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2013 PO Mateřská škola Litoměřice.

RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2013 do rezervního fondu ve výši 77.666,11 Kč a fondu odměn ve výši 77.665,- Kč, zároveň schvaluje převod z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 77.666,11 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2014 PO Mateřská škola Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2014 s ohledem na rozdělení HV 2013; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2014 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Mateřská škola Litoměřice za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

210/12/2014

Schválení účetní závěrky za rok 2013, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2014, PO Základní umělecká škola

RM  schvaluje účetní závěrku za rok 2013 PO Základní umělecká škola Litoměřice.

RM  schvaluje plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2014 PO Základní umělecká škola Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2014; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2014 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Základní umělecká škola Litoměřice za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

211/12/2014

Zásada pro rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO

RM schvaluje zásadu pro rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací města tak, že v prvé řadě bude plněn fond rezerv a do fondu odměn lze převést maximálně 50% výše zlepšeného výsledku hospodaření hodnoceného roku.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Václav Červín

3. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu