Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. usnesení z mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 10.3.2011

 

USNESENÍ

Ze 12. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10.3.2011

po zasedání ZM od 17:45 v kanceláři starosty města

 

 

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  12.  mimořádném  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č:

 

274/12/2011

a)         Schválení smlouvy s konzultační společností Quinary Project Management, s.r.o. k projektu GTE

RM schvaluje uzavření smlouvy s konzultační společností Quinary Project Management, s.r.o (viz příloha orig.zápisu).

b)         Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy za omezené užívání nemovitosti včetně dodatků se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje v rámci připravované stavby GTE horkovodů a teplárny

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy za omezené užívání nemovitosti se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje (viz příloha orig.zápisu).

c)         Schválení uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v rámci připravované stavby GTE horkovodů

RM schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (viz příloha orig.zápisu).

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

místostostarosta

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing.Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu