Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. usnesení z mimoř. jednání Rady města Litoměřic - 23.5.2012

 

USNESENÍ

12. mimořádné jednání Rady města Litoměřic konaného dne 23.5.2012

od 17:30 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  12. m i m o ř á d n é m  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

387/12/2012

Jmenování MUDr. Stanislavy Pánové do funkce ředitelky MěN v  Litoměřicích

RM jmenuje na návrh 2. místostarosty města a na základě výsledků výběrového řízení ze dne 23.5.2012 MUDr. Stanislavu Pánovou, nar. 6.1.1965, bytem  U Cihelny 1194/5, Brandýs nad Labem, ředitelkou Městské nemocnice v Litoměřicích a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2012.

Pro  8               proti  0              zdrželo se  1

Z: Ing. Bc. Jurková

388/12/2012

Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku na Výběr poskytovatele střednědobého investičního úvěru ve výši 51 mil. Kč na předfinancování dotační části u akce „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“.

RM schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku na Výběr poskytovatele střednědobého investičního úvěru ve výši 51 mil. Kč na předfinancování dotační části u akce „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“.

Pro  9               proti  0              zdrželo se  0

Z: Ing. Zalabáková

389/12/2012     

a)         Podání Žádosti o úpis spořících státních dluhopisů České republiky ve výši 20 mil. Kč

b)         Uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti spořících státních dluhopisů s Komerční bankou, a.s.

a) Na základě doporučení Finančního výboru při ZM RM pověřuje starostu k podání Žádosti o úpis spořících státních dluhopisů České republiky ve výši 20 mil. Kč.

b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti spořících státních dluhopisů s Komerční bankou, a.s. (viz příloha orig. zápisu).

                                                          

Mgr. Ladislav Chlupáč

 starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu