RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. usnesení z mimoř. jednání Rady města Litoměřic - 23.5.2012

 

USNESENÍ

12. mimořádné jednání Rady města Litoměřic konaného dne 23.5.2012

od 17:30 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  12. m i m o ř á d n é m  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

387/12/2012

Jmenování MUDr. Stanislavy Pánové do funkce ředitelky MěN v  Litoměřicích

RM jmenuje na návrh 2. místostarosty města a na základě výsledků výběrového řízení ze dne 23.5.2012 MUDr. Stanislavu Pánovou, nar. 6.1.1965, bytem  U Cihelny 1194/5, Brandýs nad Labem, ředitelkou Městské nemocnice v Litoměřicích a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2012.

Pro  8               proti  0              zdrželo se  1

Z: Ing. Bc. Jurková

388/12/2012

Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku na Výběr poskytovatele střednědobého investičního úvěru ve výši 51 mil. Kč na předfinancování dotační části u akce „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“.

RM schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku na Výběr poskytovatele střednědobého investičního úvěru ve výši 51 mil. Kč na předfinancování dotační části u akce „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“.

Pro  9               proti  0              zdrželo se  0

Z: Ing. Zalabáková

389/12/2012     

a)         Podání Žádosti o úpis spořících státních dluhopisů České republiky ve výši 20 mil. Kč

b)         Uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti spořících státních dluhopisů s Komerční bankou, a.s.

a) Na základě doporučení Finančního výboru při ZM RM pověřuje starostu k podání Žádosti o úpis spořících státních dluhopisů České republiky ve výši 20 mil. Kč.

b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti spořících státních dluhopisů s Komerční bankou, a.s. (viz příloha orig. zápisu).

                                                          

Mgr. Ladislav Chlupáč

 starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..