Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

11. Usnesení z mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 26.2.2015

USNESENÍ

11. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26.2.2015
16:30 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 11. mimořádném jednání projednala pod usnesením č.:

 

247/11/2015

I. Revokace usnesení č. I./16 ze dne 22.5.2007
II. Revokace usnesení č. I./10 ze dne 12.7.2007
III. Schválení ukončení smlouvy o užívání autobusového nádraží v Litoměřicích dohodou
IV. Schválení smlouvy o vjezdu na autobusové nádraží v Litoměřicích

I. RM revokuje své usnesení č.I./16 ze dne 22.5.2007 a schvaluje bezplatný vjezd autobusovým dopravcům na autobusové nádraží v Litoměřicích po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží" s účinností od 1.2.2015.

II. RM revokuje své usnesení č. I./10 ze dne 12.7.2007 a schvaluje vzorovou smlouvu o vjezdu na autobusové nádraží v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu)

III.
a) RM schvaluje ukončení smlouvy o užívání autobusového nádraží uzavřené dne 11.2.2008 se společností BusLine a.s., Na rovinkách 211, 513 25 Semily, IČO: 28360010 dohodou ke dni 31.1.2015.

b) RM schvaluje ukončení smlouvy o užívání autobusového nádraží uzavřené dne 27.11.2014 se společností Autobusy Kavka a.s., Báňská 287, 43401 Most, IČO: 27289974 dohodou ke dni 31.1.2015.

c) RM schvaluje ukončení smlouvy o užívání autobusového nádraží uzavřené dne 1.1.2008 se společností ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 27480 Slaný, IČO: 60193425 dohodou ke dni 31.1.2015.

d) RM schvaluje ukončení smlouvy o užívání autobusového nádraží uzavřené dne 24.7.2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.8.2007 se společností DPÚK a.s., Lumiérů 181/41, 15200 Praha 5, IČO: 25497961 dohodou ke dni 31.1.2015.

IV. RM schvaluje uzavření smlouvy o vjezdu na autobusové nádraží v Litoměřicích se společnostmi BusLine a.s., Na rovinkách 211, 51325 Semily, IČO: 28360010, Autobusy Kavka a.s., Báňská 287, 43401 Most, IČO: 27289974, ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 27480 Slaný, IČO: 60193425 DPÚK a.s., Lumiérů 181/41, 15200 Praha 5, IČO: 25497961 s účinností od 1.2.2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

248/11/2015

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Smola Stavby s.r.o. Litoměřice na akci Rekonstrukce dětského dopravního hřiště - části veř.zak.č.2 – „Volné plochy DDH"
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: Rekonstrukce dětského dopravního hřiště - části veř.zak.č.2 - „Volné plochy DDH" mezi Smola Stavby s.r.o. Litoměřice, se sídlem Litoměřice-Předměstí, Dukelská 2050/3, IČ: 28731492 a Městem Litoměřice.
(dodatek č.2 viz příloha orig.zápisu).

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu