Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 23.4.2019

Výpis usnesení z jednání č. 10/2019,

Rady města Litoměřice, které se uskutečnilo
dne 23. 04. 2019 od 11:00 hodin v kanceláři starosty

224/10/2019
Schválení účetní závěrky PO Centrum pro postižené děti a mládež – SRDÍČKO za rok 2018, rozdělení výsledku hospodaření a návrh ročního finančního plánu na 2019

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165 za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165 do rezervního fondu ve výši 23 198,00 Kč, do fondu odměn ve výši 5 799,00 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2019 s ohledem na rozdělení HV 2018; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2019 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165 za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

225/10/2019
Schválení účetní závěrky 2018, projednání plánu hospodaření pro 2019 - TSM Litoměřice

a) RM schvaluje účetní závěrku Příspěvkové organizace Příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO 00080128 za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2018 Příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO 00080128 do rezervního fondu ve výši 849.422,57 Kč a jeho následné použití na úhradu ztráty minulých let, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2019 s ohledem na rozdělení HV 2018; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2019 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti Příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO 00080128 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

226/10/2019
Schválení účetní závěrky 2018, projednání plánu hospodaření pro 2019 - ZUŠ Litoměřice

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice, Předměstí, Masarykova 621/46, IČO 46773410 za rok 2018. (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice, Předměstí, Masarykova 621/46, IČO 46773410 do rezervního fondu ve výši 17.177,54Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán pro rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2019 s ohledem na rozdělení HV 2018; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2019 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice, Předměstí, Masarykova 621/46, IČO 46773410 za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

227/10/2019
Schválení účetní závěrky 2018, projednání plánu hospodaření pro 2019 - DDM Rozmarýn Litoměřice

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČ 62769693 za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČ 62769693 do rezervního fondu ve výši 58 056,91Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán pro rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2019 s ohledem na rozdělení HV 2018; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2019 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČ 62769693 za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

228/10/2019
Schválení účetní závěrky 2018, projednání plánu hospodaření pro 2019 - CŠJ Litoměřice

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, Litoměřice, IČO 46768793 za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, Litoměřice, IČO 46768793 do rezervního fondu ve výši 447.047,13 Kč, do fondu odměn 300.000Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán pro rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2019 s ohledem na rozdělení HV 2018; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2019 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, Litoměřice, IČO 46768793 za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

229/10/2019
Ceník stravovacích služeb – CŠJ Litoměřice

RM bere na vědomí ceník stravovacích služeb, poskytovaných příspěvkovou organizací Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, Litoměřice, IČO:46768793, platný od 1. května 2019.

 

230/10/2019
Schválení účetní závěrky 2018, projednání plánu hospodaření pro 2019 - MSZ v Litoměřicích

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice, IČO: 70923477 za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice, IČO: 70923477 do rezervního fondu ve výši 201.272,78 Kč, do fondu odměn 190.000Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán pro rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2019 s ohledem na rozdělení HV 2018; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2019 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice, IČO: 70923477 za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

231/10/2019
Schválení účetní závěrky 2018, projednání plánu hospodaření pro 2019 - MKZ v Litoměřicích

a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 do rezervního fondu ve výši 413 324,06 Kč, převod z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 413 324,06 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán pro rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2019 s ohledem na rozdělení HV 2018; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2019 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

d) RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

232/10/2019
Veřejnosprávní kontrola PO MKZ

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, příspěvková organizace, 412 01 Litoměřice IČO: 445 57 141 (viz příloha orig. zápisu).


233/10/2019
Veřejnosprávní kontrola PO CŠJ
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 687 93 (viz příloha orig. přílohy).

 

234/10/2019
Veřejnosprávní kontrola PO ZŠ Na Valech

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u organizace Příspěvková organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice IČO: 467 734 28 (viz příloha orig. zápisu).

 

235/10/2019
Vyřazení opotřebovaného dlouhodobého hmotného investičního majetku – Mateřská škola Litoměřice, p.o.

RM schvaluje způsob vyřazení opotřebovaného majetku Mateřské školy Litoměřice, příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

 

236/10/2019
Užití prostor sportovní haly ZŠ U Stadionu – akce v rámci oslav 800 let města

RM ukládá Základní škole Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání Republikové přehlídky pohybových skladeb v rámci oslav 800. výročí založení města Litoměřice v prostorách sportovní haly ZŠ U Stadionu dne 25. 5. 2019 od 12.00 hod do 15.00 hod.

 

237/10/2019
Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s. - poskytnutí dotace
RM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč Aeroklubu MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s., IČO: 46771255, Žižkova 3389, 413 01 Roudnice nad Labem na 15. ročník Memorial Air Show, který se bude konat ve dnech 22. - 23. 6. 2019 na letišti v Roudnici nad Labem (viz příloha orig. zápisu).

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

238/10/2019
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – I. čtvrtletí 2019

RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

239/10/2019
Udělení odměn ředitelům ZŠ za I. čtvrtletí roku 2019

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha originál zápisu).

 

240/10/2019
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za I. čtvrtletí roku 2019

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

241/10/2019
VZ/014/2019 s názvem „Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích – instalace VZT“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/014/2019 s názvem „Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích – instalace VZT“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Ondřej – Meissner, spol. s r.o., sídlem Hrdlořezská 32/3, 190 00 Praha 9, IČO 45807159 (viz příloha orig. zápisu)

 

242/10/2019
Schválení platového výměru ředitelce Ing. Ivaně Humlové

RM schvaluje platový výměr ředitelce Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO – Ing. Ivaně Humlové s účinností od 1.5.2019.

 

243/10/2019
Udělení mimořádné odměny ředitelce Ing. Ivaně Humlové

RM uděluje mimořádnou odměnu ředitelce Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO (viz příloha orig. zápisu).

 

244/10/2019
Návrh na příděl bytu č. 8 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Kosmonautů 2020/14, Litoměřice

RM schvaluje:

a) přidělení bytu č. 8 v DPS, Kosmonautů 2020/14, Litoměřice paní xxxxx, nar. xxxxx a paní xxxxx, nar. xxxxxx, trvale bytem xxxxxx Litoměřice

b) uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelkami. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 45 tis. Kč jsou žadatelky povinny zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkami uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

245/10/2019
Návrh na příděl bytu č. 3 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Švermova 2099/16, Litoměřice

RM schvaluje přidělení bytu č. 3 v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice panu xxxxxxxx, nar. xxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelem. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatel povinen zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

246/10/2019
Návrh na příděl bytu č. 24 (gars.) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Kosmonautů 2021/16, Litoměřice

RM schvaluje přidělení bytu č. 24 v DPS, Kosmonautů 2021/16, Litoměřice paní xxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelem. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

247/10/2019
Schválení poskytnutí dotace z dotačního programu „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2019“

RM schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2019“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s uvedenými subjekty.

 

248/10/2019
Souhlas vlastníka se záborem veř. prostranství

RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro Ing. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx Litoměřice, předsedu občanského sdružení Pískovna za účelem pořádání hudebních a divadelních vystoupení na Lodním náměstí v Litoměřicích (na části pozemku č. 2680/1) a to v těchto termínech: 2.6., 7.6., 14.6., 22.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 17.8., 23.8., 31.8., 7.9. a 13.9. 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

249/10/2019
Souhlas vlastníka se záborem veř. prostranství

RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro sl. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx Litoměřice za účelem pořádání bleších trhů na Kostelním náměstí v Litoměřicích v těchto termínech: 4.5., 1.6., 13.7., 3.8., 7.9. a 5.10.2019 od 8,00 do 12,00 hod. (viz příloha orig. zápisu).

 

250/10/2019
Podání informace o počtu záborů veřejného prostranství v r. 2018

RM bere na vědomí předloženou informaci o počtu záborů veřejného prostranství v r. 2018, při kterých OÚR vybral místní poplatek (viz příloha orig. zápisu).

 

251/10/2019
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 5498 v k.ú. Litoměřice

a) RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, umístěné na pozemku parc.č. 5498, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, v majetku Města Litoměřice

b) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 5498, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby

 

252/10/2019
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1359/3 v k.ú. Litoměřice

a) RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, umístěné na pozemku parc.č. 1359/3, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, v majetku Města Litoměřice

b) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 1359/3, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV3806)

 

253/10/2019
Záměr pronájmu pozemku části parc.č.3002/1 o výměře 27 m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje adresný záměr pronájmu pozemku části parc.č. 3002/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví pana xxxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx Litoměřice

 

254/10/2019
Schválení způsobu prodeje neobsazené BJ č. 1821/4 v ul. Nezvalova

RM schvaluje prodej neobsazené BJ č. 1821/4 v ul. Nezvalova v k.ú. Litoměřice veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.

 

255/10/2019
Rozšíření nájemní smlouvy o spolubydlící osobu

RM schvaluje přistoupení paní xxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx Litoměřice, jako společného nájemce s panem xxxxxxxx k nájemní smlouvě na byt č. 2 na adrese Dlouhá 175/9, Litoměřice, a to od 1.5.2019.

 

256/10/2019
Snížení nájemného – vlastní investice do městského bytu č. 5 ul. Sovova 53/4 v Litoměřicích

RM schvaluje slevu na nájmu pro manžele paní xxxxxxxx a Ing. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx Litoměřice a ponechává jeho výši na dosavadní částce 56,60,- Kč/m2/měsíčně do doby započtení provedených a uznaných investic (vč. instalace kuchyně) pro období od 01.05.2019 do 31.12.2023 vzhledem k jejich investici do městského bytu. Od data 01.01.2024 bude nájemce platit obvyklé nájemné dle pravidel stanovených RM pro výpočet nájemného v městských bytech v daném čase a místě. Pokud v uvedeném období dojde k opětovnému navýšení nájmů, bude doba odbydlení přepočítána a příslušně pokrácena. V případě ukončení nájemního vztahu před datem 01.01.2024 nájemcům nevzniká automaticky nárok na úhradu neodbydlené investice.

 

257/10/2019
Ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 614/27 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Pokratice

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy s dohodou o vypořádání č. 9475000003 ze dne 1.12.2014, k části pozemku parc.č. 614/47 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Pokratice, s panem Nguyen Dinh Tung, Vojanova 593/32, Ústí nad Labem, IČO: 64706974, dohodou k datu 30.6.2019 (návrh Dohody o ukončení, viz příloha orig. zápisu).

 

258/10/2019
Pronájem části pozemku parc.č. 2468/1 o výměře cca 3000 m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2468/1, orná půda o výměře cca 3000 m2 k účelu umístění lunaparku na dobu určitou od 27.5.2019 do 16.6.2019 Františku Chaloupkovi, Teplická 342, Košťany 417 23, IČO: 45850828. Za podmínky zajištění likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Nájemné v celkové smluvní výši 10000 Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

 

259/10/2019
Aktualizace smlouvy o poskytování služeb v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/41 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o poskytování služeb v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/41 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s ČR – Generálním ředitelstvím cel, organizační složkou státu se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha 4, IČO: 71214011, zastoupenou Ing. Josefem Sedláčkem, vedoucím odd. 134.8 Hospodářské správy Ústí nad Labem. Dodatkem č. 3 se upravuje výše plateb záloh na poskytované služby. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 12.10.2006 zůstávají beze změn (viz příloha orig, zápisu – dodatek č. 3).

 

260/10/2019
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v prodejním stánku na městské tržnici v Litoměřicích a zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v prodejním stánku na městské tržnici v Litoměřicích

a) RM schvaluje společnosti D066Y5 s.r.o., se sídlem Nádražní 64, 403 17 Chabařovice, IČO: 06996809, zastoupené jednatelem Petrem Queli, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 32,40 m2 v prodejním stánku, stojícím na pozemku parc. č. 123/2 v k.ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 30.04.2019.

b) RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v prodejním stánku stojícím na pozemku parc. č. 123/2 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích.

 

261/10/2019
Uzavření „Dodatku č. 2“ ke smlouvě o výpůjčce č. T–365-00/13 a uzavření „Dodatku č. 2“ ke stávající nájemní smlouvě s Armádní servisní, příspěvková organizace

a) RM schvaluje uzavření „Dodatku č. 2“ s Armádní servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice (IČO: 60460580) ke stávající smlouvě o výpůjčce č. T–365-00/13, který vymezuje pro rok 2019 a rok 2020 užívání prostor (kanceláře) v suterénu administrativní budovy čp. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích,
b) RM schvaluje uzavření „Dodatku č. 2“ s Armádní servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice (IČO: 60460580) ke stávající nájemní smlouvě o pronájmu prostor plynové kotelny, včetně technologie v suterénu administrativní budovy čp. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích s platností do 31.12.2020.

 

262/10/2019
Smlouva o poskytování služeb pro účely zajištění provozu budovy bez č.p. na st. parc. č. 4008/113 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytování služeb“ s Univerzitou Karlovou, Přírodovědeckou fakultou, Albertov 6, 128 00 Praha 2, IČO: 00216208 (viz příloha orig. zápisu).

 

263/10/2019
Výpůjčka části pozemku za účelem uložení venkovního nábytku na parcele parc. č. 1009/3 v k.ú. Litoměřice pro MKZ

RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 1009/3 v k.ú. Litoměřice pod venkovní terasou kina Máj za účelem uložení sezonního nábytku pro MKZ v Litoměřicích, ul, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice a to od 01.07.2019 na dobu neurčitou.

 

264/10/2019
Výpůjčka městské tržnice Felixe Holzmanna za účelem uspořádání akce „Mezinárodní den tance 2019“ dne 29.04.2019

RM schvaluje uzavření výpůjčky městské tržnice Felixe Holzmanna v Litoměřicích s příspěvkovou organizací města – ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, 41201 Litoměřice (organizátor akce) za účelem uspořádání akce „Mezinárodní den tance 2019“ dne 29.04.2019.

 

265/10/2019
Dodatek ke smlouvě o právu provést stavbu

RM schvaluje uzavření Dodatku č. I ke Smlouvě o právu provést stavbu ze dne 21.04.2017 na částech pozemků parc.č. 4008/95, 4008/116, 4008/117 a 4008/112 o celkové výměře 1 097 m2 vše v k.ú. Litoměřice, s Univerzitou Karlovou, Přírodovědeckou fakultou, Albertov 2038/6, Praha 2, IČO: 00216208 týkající se změny povinnosti majetkoprávního dořešení převodu pozemků po vydání kolaudačního souhlasu.

 


266/10/2019
Revokace usnesení RM č. 221/9/2019 a uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích

RM revokuje usnesení RM č. 221/9/2019 a schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 471 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, se společností Destinační agentura České středohoří, o.p.s., se sídlem Komenského 748/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853, zastoupenou ředitelem Luďkem Jirmanem. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 200 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

267/10/2019
VZ/003/2019 s názvem „Kropicí vozy“, část č. 1 s názvem „vozidlo do 3,5 t“ - výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v otevřeném řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/003/2019 s názvem „Kropicí vozy“, část č. 1 s názvem „vozidlo do 3,5 t“ a uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem SIMED s.r.o., sídlem Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 64827496.

 

268/10/2019
VZ/003/2019 s názvem „Kropicí vozy“, část č. 3 s názvem „vozidlo do 19 t“ - výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem

RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v otevřeném řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/003/2019 s názvem „Kropicí vozy“, část č. 3 s názvem „vozidlo do 19 t“ a uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem SIMED s.r.o., sídlem Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 64827496.

 

269/10/2019
VZ/017/2019 s názvem “Mobilní telekomunikační služby“ - schválení výjimky a schválení uzavření smlouvy

RM schvaluje:
a) výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/017/2019 s názvem „Mobilní telekomunikační služby“ zadat přímým oslovením dodavatele Vodafone Czech Republic a.s., sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001
b) uzavření smlouvy s dodavatelem Vodafone Czech Republic a.s., sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (viz příloha orig. zápisu)

 


270/10/2019
Schválení termínů jednání RM a ZM na 2. pololetí roku 2019

RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřic a Zastupitelstva města Litoměřic konaných ve 2. pololetí roku 2019.
RM: 15.7., 5.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.
ZM: 12.9., 5.12.

 

271/10/2019
Rozpočtové opatření stavebního úřadu
RM schvaluje rozpočtové opatření stavebního úřadu v rámci odboru (viz příloha orig. zápisu).

 

 

 

Mgr. Karel Krejza
Místostarosta

 

 

Lukas Wünsch
Místostarosta

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 15:00 hodin
Zápis byl vyhotoven 24. dubna 2019
Zapsal/a Mgr. Milan Čigáš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu