Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 4.5.2017

USNESENÍ
V Ý P I S
z 10. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 4. 5. 2017
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 10. jednání projednala pod usnesením č.:

 

233/10/2017
a) Předložení účetní závěrky PO Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2016
b) Rozdělení výsledku hospodaření PO Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2016 do rezervního fondu ve výši 470 tis. Kč.
c) Předložení Výroční zprávy o činnosti nemocnice za rok 2016, vč. Auditu účetní závěrky
a) RM schvaluje účetní závěrku PO Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření PO Městské nemocnice za rok 2016 do rezervního fondu ve výši + 470 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti nemocnice za rok 2016, vč. Auditu účetní závěrky za rok 2016. Výrok auditora – „bez výhrad“ (viz příloha orig. zápisu).

 

234/10/2017
Roční odměny pro členy Správní rady jako statutárního orgánu PO Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2016
RM schvaluje roční odměny pro statutární orgán Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2016 a zálohy na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

235/10/2017
a) Plán nákladů a výnosů PO Městské nemocnice v Litoměřicích na rok 2017
b) Investiční plán PO Městské nemocnice v Litoměřicích na rok 2017
c) Odpisový plán PO Městské nemocnice v Litoměřicích na rok 2017
a) RM bere na vědomí Plán nákladů a výnosů PO Městské nemocnice v Litoměřicích na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje Investiční plán PO Městské nemocnice v Litoměřicích na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM schvaluje Odpisový plán PO Městské nemocnice v Litoměřicích na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

236/10/2017
Schválení účetní závěrky za rok 2016, rozdělení hospodářského výsledku a návrh ročního finančního plánu na 2017, PO Centrum pro postižené děti a mládež – SRDÍČKO
a) RM schvaluje účetní závěrku za rok 2016 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO

b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2017 do rezervního fondu ve výši 21.977,78 Kč a fondu odměn ve výši 5.495,00 Kč ; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2016 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2017 s ohledem na rozdělení HV 2016; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

237/10/2017
a) Předložení účetní závěrky organizace Technické služby města Litoměřice za rok 2016
b) Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 organizaci Technické služby města Litoměřice
c) Návrh ročního finančního plánu na 2017
a) RM schvaluje účetní závěrku organizaci Technické služby města Litoměřice za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2016 organizaci Technické služby města Litoměřice do rezervního fondu ve výši 623.477,81 Kč a jeho následné použití na úhradu ztráty minulých let; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2017 s ohledem na rozdělení HV 2016; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Technické služby města Litoměřice za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

238/10/2017
a) Předložení účetní závěrky příspěvkové organizace Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích za rok 2016
b) Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích
c) Návrh ročního finančního plánu na 2017 - Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 do rezervního fondu ve výši 24.652,31Kč a do fondu odměn ve výši 10.000Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2017 s ohledem na rozdělení HV 2016; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

d) RM ukládá v souladu s §28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod z fondu investic příspěvkové organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 ve výši 720tis Kč do rozpočtu města a schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

239/10/2017
a) Předložení účetní závěrky příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice za rok 2016
b) Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice
c) Návrh ročního finančního plánu na 2017 - Centrum cestovního ruchu Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 41201 Litoměřice, IČO: 72019018 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 41201 Litoměřice, IČO: 72019018 do rezervního fondu ve výši 72.725,96 Kč a do fondu odměn 17.000Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2017 s ohledem na rozdělení HV 2016; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 41201 Litoměřice, IČO: 72019018 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

240/10/2017
a) Předložení účetní závěrky příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích za rok 2016
b) Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
c) Návrh ročního finančního plánu na 2017 - Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, 41201 Litoměřice, IČO: 70923477 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 do rezervního fondu ve výši 234.345,87 Kč a do fondu odměn 150.000Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2017 s ohledem na rozdělení HV 2016; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

241/10/2017
a) Předložení účetní závěrky příspěvkové organizace DDM Rozmarýn za rok 2016
b) Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace DDM Rozmarýn
c) Návrh ročního finančního plánu na 2017 - DDM Rozmarýn
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 do rezervního fondu ve výši 41.891,89 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2017 s ohledem na rozdělení HV 2016; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

242/10/2017
a) Předložení účetní závěrky příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích za rok 2016
b) Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
c) Návrh ročního finančního plánu na 2017 - Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 do rezervního fondu ve výši 704.937,15 Kč a převod z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 400.000 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2017 s ohledem na rozdělení HV 2016 a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

243/10/2017
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/012/2017 s názvem „ZŠ Masarykova a ZŠ Ladova - oprava běžeckých drah školního hřiště“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/012/2017 s názvem „ZŠ Masarykova a ZŠ Ladova - oprava běžeckých drah školního hřiště“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem GERTABAU s.r.o., podlahové centrum, sídlem U Terezínské křižovatky 162, 412 01 Litoměřice, IČO: 47306386 (viz příloha orig. zápisu).

 

244/10/2017
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/016/2017 s názvem „DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/016/2017 s názvem „DDM Rozmarýn - zateplení a výměna oken “ (viz příloha orig. zápisu).

 

245/10/2017
Žádost o bezplatné užívání prostor Domu kultury v Litoměřicích - akce pro seniory s názvem „Přijďte mezi nás“
RM schvaluje bezplatné užívání prostor Domu kultury v Litoměřicích včetně potřebné techniky dne 7.června 2017 od 14.00 hodin do 17.00 hodin za účelem pořádání akce pro seniory s názvem „Přijďte mezi nás“.

RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko - organizační zajištění uvedené akce.

 

246/10/2017
Žádost o bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro slavnostní ocenění žáků litoměřických základních škol a ZUŠ
RM schvaluje bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 20. června 2017 od 17.30 hodin za účelem slavnostního ocenění žáků litoměřických základních škol a ZUŠ.

RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko - organizační zajištění uvedené akce.

 

247/10/2017
Poskytnutí dotace Masarykově základní škole Litoměřice, Svojsíkova 5, Litoměřice na 12. ročník závodu Běh do Máchových schodů – Pohár starosty města Litoměřice
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 8.000 Kč Masarykově základní škole Litoměřice, Svojsíkova 5, IČO: 467 73 436, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice na 12. ročník závodu Běh do Máchových schodů – Pohár starosty města Litoměřice, který se bude konat dne 26. 5. 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

248/10/2017
Poskytnutí dotace TJ Slovan Litoměřice z.s. na pořádání NF v minibasketbale + RO
RM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000 Kč TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice na pořádání Národního finále v minibasketbale v kategorii U13, které se bude konat 5. – 7. 5. 2017 v Litoměřicích

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu)

c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu)

 

249/10/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 50.000 Kč pro PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 od společnosti TRCZ s.r.o., Průmyslová 1165, 410 02 Lovosice, IČO: 26486059 na nákup nového vybavení pro dílnu 3D tisku vč. nákladů na školitele.

 

250/10/2017
Žádost o navýšení investičního příspěvku na pořízení sekačky – MSZ v Litoměřicích
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu) za účelem navýšení příspěvku na nákup sekačky včetně příslušenství pro PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, 41201 Litoměřice, IČO: 70923477.

 

251/10/2017
Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Palachova ulice - výběr dodavatele stavebních prací“
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Palachova ulice - výběr dodavatele stavebních prací“ uzavřené s dodavatelem EUROVIA CS, a.s., sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 45274924, odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec.

 

252/10/2017
Užití znaku města Litoměřice v připravované publikaci o litoměřickém hřbitově
RM schvaluje užití znaku města společnosti A-communication s.r.o., Nad Okrouhlíkem 2291/5, Praha 8, IČ 27938883 pro použití připravované publikace o litoměřickém hřbitově.

 

253/10/2017
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM neschvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu s paní I. Š., bytem Třebušín, na částku 3.000 Kč.

 

254/10/2017
Smlouva o bezúplatném převodu movité věci (osobní automobil Škoda Roomster) mezi městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice
RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movité věci mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

 

255/10/2017
Schválení kupní smlouvy na dodávky zvěřiny pro rok 2017 – 2018
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy o dodávkách zvěřiny z černé a spárkaté zvěře s firmou CITUS s.r.o., k Výtopně 1/2140, 412 01 Litoměřice, IČO: 61538311 (viz příloha orig. zápisu).

 

256/10/2017
Záměr – veřejná nabídka pronájmu bytu č. 7, Mírové náměstí 43/21, Litoměřice, o výměře 56,44 m²
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 7 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích o výměře 56,44 m² (2+1).

 

257/10/2017
Záměr – veřejná nabídka pronájmu bytu č. 8, Mírové náměstí 21/13, Litoměřice, o výměře 34,46 m²
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 8 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích o výměře 34,46 m² (1+1).

 

258/10/2017
Přidělení bytu na základě veřejné nabídky - byt na Mírovém náměstí 22/14 v Litoměřicích, o výměře 132,90 m² (2+1)
RM schvaluje přidělení bytu na Mírovém náměstí 22/14 v Litoměřicích, o výměře 132,90 m² (2+1) paní E. H., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 8.000,- Kč/ měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

259/10/2017
Schválení dohody o splátkách
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro paní M. H., bytem Litoměřice na částku 7.816,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 700,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

260/10/2017
Záměr pronájmu pozemku parc.č.1359/1, zastavěná plocha nádvoří o výměře 33m2 v k.ú. Litoměřice - Huškovi
a) RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, umístěné na pozemku parc.č.1359/1, zastavěná plocha nádvoří o výměře 33m2 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví Města Litoměřice
b) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 1359/1, zastavěná plocha nádvoří o výměře 33m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby

 

261/10/2017
Záměr uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 9470000038 ze dne 29.10.2008, týkající souhlasu s užíváním části pozemku parc.č 376/1 v k.ú. Pokratice, jinou osobou (TJ Sokol Pokratice)
RM schvaluje záměr uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 9470000038 ze dne 29.10.2008, uzavřené s TJ Sokol Pokratice, IČO: 00524280, Pokratická 80/44, Litoměřice, spočívající v udělení souhlasu s užíváním části pozemku parc.č. 376/1 v k.ú. Pokratice, o výměře cca 20m2 k účelu umístění prodejního stánku ve vlastnictví jiné osoby, na dobu určitou do 31.12.2021

 

262/10/2017
Úprava smlouvy o pachtu č. 9170000387 ze dne 21.9.2016 (parc.č. 3876/1 v k.ú. Litoměřice), spočívající k přistoupení dalších pachtýřů
RM schvaluje úpravu Smlouvy o pachtu č. 9170000387 ze dne 21.9.2016 (parc.č. 3876/1 v k.ú. Litoměřice), spočívající k přistoupení dalších pachtýřů, manželů PhDr. L. V. CSc. a PhDr. O. V., (Dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

 

263/10/2017
Propachtování pozemků částí parc.č. 686, parc.č. 687/2 o celkové výměře 1418 m2 k účelu rozšíření zahrady a pozemků parc.č. 681 a části parc.č. 686 o celkové výměře 272m2 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje propachtování pozemků částí parc.č. 686, parc.č. 687/2 o celkové výměře 1418 m2 k účelu rozšíření zahrady a pozemků parc.č. 681 a části parc.č. 686 o celkové výměře 272m2 bez možnosti oplocení k účelu údržby zeleně, vše v k.ú. Pokratice, panu Z.Z. a paní D. M., bytem Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za roční pachtovné 7.101 Kč.

 

264/10/2017
Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově zubního střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 68,88 m² v objektu zubního střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích.

 

265/10/2017
Změna nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání na stavební parcele č. 4008/15 (číslo objektu 020) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů – Diecézní charita
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 129,59 m², který se nachází na stavební parcele č. 4008/15 v k.ú. Litoměřice (číslo objektu 020) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s organizací Diecézní charita Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, zastoupenou ředitelkou Růženou Kavkovou. Dodatkem č. 2 se upravuje doba nájmu na dobu určitou do 31.12.2022. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 30.06.2016 zůstávají beze změn (dodatek č. 2 přílohou originálního zápisu).

 

266/10/2017
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání běžeckého závodu (čtvrtmaratonu) – 2. ročníku KROKUDY dne 02.09.2017
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově panu J. S., bytem Litoměřice, za účelem uspořádání běžeckého závodu (čtvrtmaratonu) – 2. ročníku KROKUDY dne 02.09.2017. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

267/10/2017
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání běžeckého workshopu s ultramaratoncem Milošem Škorpilem dne 10.06.2017
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově panu J. S., bytem Litoměřice, za účelem uspořádání běžeckého workshopu s ultramaratoncem Milošem Škorpilem dne 10.06.2017. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

268/10/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly o využití finančních prostředků poskytnutých neziskové organizaci Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, z.s. IČO: 01282051, za rok 2016
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2016 u neziskové organizace Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, z.s., IČO: 01282051 (viz příloha orig. zápisu).

 

269/10/2017
Informace z veřejnosprávních kontrol o využití finančních prostředků poskytnutých neziskové organizaci Sport JUDO Litoměřice, z.s., IČO: 62768514 za rok 2016
RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávní kontroly za rok 2016 u organizace Sport JUDO Litoměřice, z.s., IČO: 62768514 (viz příloha orig. zápisu).

 

270/10/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2016 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, Litoměřice, PSČ 412 01, IČO 467 733 80
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2016 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, Litoměřice 412 01, IČO: 467 733 80 (viz příloha orig. zápisu).

 

271/10/2017
Projekt Litoměřice – Mobilní kamerový set – spoluúčast obce
RM schvaluje povinnou spoluúčast města ve výši 60.500 Kč na projekt Litoměřice – Mobilní kamerový set.

 

272/10/2017
Nové znění Organizačního řádu PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje nové znění organizačního řádu PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích a zřízení jednoho pracovního místa na pozici knihovník / knihovnice (viz příloha orig.zápisu).

 

273/10/2017
Schválení účasti zastupitele na semináři
RM schvaluje zastupiteli města Mgr. Petru Panašovi účast na odborném školení na téma „Občan a radnice – konflikt, nebo partnerství?“ a uhrazení účastnického poplatku ve výši 1.500,-Kč včetně DPH z rozpočtu města (žádost – viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

 

Ing. Pavel Grund

2.místostarosta

 

Zhotovila: Jana Váchová

Dne: 10.5.2017

Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu