Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. usnesení z mimořádné RM 21.4.2005

 

USNESENÍ

z 10. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 21.4. 2005 od 15:00 hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         smlouvu o dílo „Rozšíření stávajícího městského kamerového systému“ uzavřenou se společností GEPARD, s.r.o. Pardubice.

2.         smlouvu o dílo „Oprava parkovacích míst – Mírové nám.“ uzavřenou se společností DAPS, v.o.s. Litoměřice.

3.         finanční plán MěN v Litoměřicích na r. 2005 (viz příloha orig. zápisu).

4.         kritérium ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitele MěN v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

5.         návrh celkové částky a výši čtvrtletních záloh hmotné zainteresovanosti ředitele MěN v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

II.         neschvaluje:

1.         opatření k minimalizaci dopadů vyplývajících ze závažné ekonomické situace zdravotního systému ČR.

III.        ukládá:

1.         řediteli MěN v Litoměřicích vrátit do původního stavu provedená organizační opatření (příloha č. 1 - informace organizačních změn). Povinnost vrácení do původního stavu se netýká uzavření kožní ambulance ve Štětí, ORL - přesunutí lůžek, změna v ordinační době ORL pohotovosti, změny v poskytování LSPP pro dospělé, změny v zajištění ústavních pohotovostních službách a uzavření ambulance klinické logopedie.

2.         řediteli MěN v Litoměřicích navrhnout nová racionální opatření v oblasti nezdravotní sféry.

3.         DR MěN v Litoměřicích v měsíci červenci za období 1. pololetí r. 2005 opětovně vyhodnotit plnění finančního plánu 2005 s ohledem na dopad nerealizovaných opatření viz. usnesení mimoř. RM č. II. /1 ze dne 6.4. 2005.

         Jiří Landa                                                                               Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta města                                                                        starosta města

Zapsal: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu