Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

1. zasedání rady 4. ledna 2001

USNESENÍ
z 1. jednání rady města, které se konalo dne 4. ledna 2001 od 13,40 hod. v kanceláři starosty Města Litoměřice

Přítomno: 8 členů městské rady

Rada města projednala a

I. schvaluje:

1. příděl bytu 1+1, podkroví v DPS Velká Krajská 47/7, Litoměřice manželům Bohuslavu a Jaroslavě Krynerovým bez podmínky zaplacení finančního příspěvku. Dále RM schválila, že jmenovaným bude přidělena bytová jednotka včetně zařízení, které jim bude zapůjčeno.

2. výměnu bytu a to tak, že pí. Kaiserová Pavlína se nastěhuje do bytu na adresu Stránského 981/30, Ltm a pí. Rambousková Zuzana se nastěhuje do bytu 5.května 154/1, Ltm

3. použití městského znaku na tiskovině " Litoměřice - průvodce - panoramatický plán",  vydávané firmou M PLAN Mariánské Lázně

4. po doplňujících návrzích p. Zelenky a p. Hamele, mimořádné odměny za IV. Q r. 2000 pro tajemníka MěÚ,vedoucí odborů a velitele MP v rozmezí od 16 % do 30 % (viz 
příloha orig. zápisu)

5. proplacení administrativních výdajů, spojených s kontrolní činností v roce 2000, členovi kontrolního výboru Stanislavu Jahodovi ve výši 870,50 Kč. Výdaje budou zaúčtovány v kapitole správního odboru.

6. pronájem divadla pro pořadatele Deníky BOHEMIA do výše 14 tis. Kč na pořádání akce Sportovec století okresu Litoměřice a Sportovec okresu roku 2000 s podmínkou prezentování Města Litoměřice jako sponzora této okresní akce. Úhrada za pronájem bude provedena z rozpočtové rezervy města.

II. neschvaluje:

1. použití městského znaku na logo Měřičského vojenského ústavu v Litoměřicích dle předloženého návrhu

III. bere na vědomí:

1. Zprávu z kontroly plnění Programového prohlášení na volební období 1998 - 2002 a ukládá zástupcům starosty včlenit do zprávy vypracované na základě usnesení bodu RM č. 16/26 ze 7. 12. 2000 (viz příloha 26. RM /2000) a přednést ke schválení na jednání RM 23. 1. 2001 a ZM 1. 2. 2001 ZM

p. A. Terber ing. M. Kadeřábková
zástupci starosty

p. Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu