Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

1. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřice - 26.10.2022

USNESENÍ
V Ý P I S
z 1. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26. 10. 2022
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města


usnesení č. 1/01/2022
Stanovisko města k Petici proti rozšíření hřbitova
RM bere na vědomí Petici proti rozšíření hřbitova (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 2/01/2022
Rozpočtové opatření - odbor ŠKSaPP
Rada města schvaluje rozpočtová opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 3/01/2022
Pověření oddávajících na svatební obřady a schválení seznamu členů ZM na občanský obřad vítání občánků
1. RM pověřuje Mgr. Jiřího Adámka, PhDr. Filipa Hrbka, PhDr. Lenku Simerskou, MUDr. Zdenku Klementovou a Zdeňka Hofmana k přijímání prohlášení o manželství po dobu volebního období 2022-2026 a stanovuje, že při těchto obřadech mohou užívat závěsný odznak se státním znakem.
2. RM schvaluje seznam členů zastupitelstva, kteří budou provádět občanský obřad – vítání občánků po dobu volebního období 2022-2026: Mgr. Jiří Adámek, PhDr. Lenka Simerská, MUDr. Zdenka Klementová a Zdeněk Hofman. Při těchto obřadech mohou jmenovaní užívat závěsný odznak se státním znakem.
3. RM pověřuje Mgr. Petra Hermanna k provádění občanských obřadů a vítání občánku po dobu volebního obdob 2022-2026 a stanovuje, že při těchto obřadech může užívat závěsný odznak města.

 

usnesení č. 4/01/2022
Schválení termínů jednání RM a ZM do konce roku 2022
RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřice a Zastupitelstva města Litoměřice do konce roku 2022.
RM: 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.
ZM: 15.12.

 

usnesení č. 5/01/2022
Zřízení komisí při RM na volební období 2022-2026
RM zřizuje komise při RM na volební období 2022-2026:
   Komise zdravotní a sociální
   Komise výchovy a vzdělávání
   Komise kultury vč. agendy letopisecké
   Komise sportu
   Komise územního rozvoje a městských památek
   Komise dopravy
   Komise životního prostředí
   Komise pro agendu Zdravé město
   Komise marketingu a cestovního ruchu
   Komise pro bezpečnost a pořádek ve městě

 

usnesení č. 6/01/2022
Vydání osvědčení o nastoupení do funkce člena ZM

RM vydává Ing. Lukáši Korbelovi osvědčení o nástupu do funkce zastupitele města ode dne 25.10.2022. Ve funkci zastupitele města nahradil Mgr. Ladislava Chlupáče.
Osvědčení bude novému zastupiteli předáno v zákonné lhůtě dle § 56 odst. 2) z.č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí.

 


Ing. Radek Löwy
Starosta města

 

Alena Rožcová
1. Místostarostka města

 

Vyhotoveno dne 27.10.2022

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu